Gebruiksaanwijzing NOKIA 2330 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 2330 CLASSIC. Wij hopen dat dit NOKIA 2330 CLASSIC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 2330 CLASSIC te teleladen.


NOKIA 2330 CLASSIC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (363 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 2330 CLASSIC (357 ko)
   NOKIA 2330 CLASSIC (342 ko)
   NOKIA 2330 CLASSIC (342 ko)
   NOKIA 2330 CLASSIC V1 (627 ko)
   NOKIA 2330 CLASSIC DATASHEET (89 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 2330 CLASSIC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 2330 classic 9214178 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-512 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2. 0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: generieke toegang, generieke objectuitwisseling, handenvrij, hoofdtelefoon, Object Push, bestandoverdracht, persoonlijke netwerktoegang, netwerk voor inbelverbinding, toepassing voor het ontdekken van diensten, SIM-toegang en seriële poort. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat. Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af. Een Bluetooth-verbinding instellen 2. Als u Bluetooth-connectiviteit wilt activeren, selecteert u Bluetooth > Aan. Als u de telefoon met audiotoebehoren wilt verbinden, selecteert u Verbinden met audiotoebehoren en het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als u de telefoon wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat dat zich binnen het bereik bevindt, selecteert u Gekoppelde apparaten > Nw app. Ga naar een gevonden apparaat en selecteer Toevoeg. . 20 © 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Selecteer Menu > Instellingen > Connec-tiviteit > Bluetooth en voer de volgende stappen uit: 1. Selecteer Naam van mijn telefoon en voer de naam van uw telefoon in. Voer een wachtwoord van maximaal 16 tekens in op de telefoon en sta de verbinding toe op het andere Bluetooth-apparaat. Als u zich zorgen maakt om de beveiliging, schakelt u Bluetooth uit, of stelt u Waarneembaarheid mijn telefoon in op Verborgen. Accepteer uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen die u vertrouwt. Pc-verbinding met internet Instellingen Gebruik Bluetooth-technologie om een compatibele computer met internet te verbinden zonder de PC Suite-software. Op de telefoon moet een serviceprovider zijn geactiveerd die internettoegang ondersteunt, en de computer moet Bluetooth PAN (Personal Area Network) ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor de telefoon en u de telefoon met de computer hebt gekoppeld, wordt er op de telefoon automatisch een packet-gegevensverbinding met internet gemaakt. General Packet Radio Service (GPRS) is een netwerkdienst die mobiele telefoons in staat stelt gegevens te verzenden en te ontvangen over een IP-netwerk (Internet Protocol). Als u wilt instellen hoe u deze dienst wilt gebruiken, selecteert u Menu > Instellingen > Connec-tiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegevensverbinding en maakt u een keuze uit de volgende opties: Wanneer nodig -- alleen een verbinding voor packet-gegevens tot stand brengen als een toepassing deze verbinding nodig heeft. Altijd online -- automatisch een verbinding met een netwerk voor packetgegevens tot stand brengen wanneer u de telefoon aanzet. U kunt uw telefoon als modem gebruiken door via Bluetooth verbinding te maken met een compatibele PC. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de Nokia PC Suite. Packet-gegevens Telefooninstellingen voor oproepen Selecteer Menu > Instellingen > Oproepen. Selecteer Doorschakelen om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Om maximaal tien pogingen te doen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging, selecteert u Automatisch opnieuw kiezen > Aan. Selecteer Wachtfunctieopties > Activeer om het netwerk een melding te laten genereren als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op het toestel van de persoon die u belt (netwerkdienst), selecteert u Identificatie verzenden. Selecteer Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal display om de weergavetaal voor de telefoon in te stellen. © 2009 Nokia. 21 Operatormenu Dit menu en de verschillende opties ervan worden alleen weergegeven als de telefoon op een compatibel mobiel accessoire is of was aangesloten. Selecteer een accessoire en een optie, afhankelijk van het accessoire. [. . . ] Alle rechten voorbehouden. 33 Aanvullende veiligheidsinformatie Alarmnummer kiezen Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen wanneer beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 2330 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 2330 CLASSIC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag