Gebruiksaanwijzing NOKIA 2323 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 2323 CLASSIC. Wij hopen dat dit NOKIA 2323 CLASSIC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 2323 CLASSIC te teleladen.


NOKIA 2323 CLASSIC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (359 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 2323 CLASSIC (353 ko)
   NOKIA 2323 CLASSIC (339 ko)
   NOKIA 2323 CLASSIC (339 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 2323 CLASSIC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 2323 classic 9214250 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-543 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Druk op de gewenste pijl en selecteer Wijzigen of Wijs toe en een functie in de lijst. en back-up en maak een keuze uit de volgende opties: Telefoonoverdracht -- Geselecteerde gegevens synchroniseren of kopiëren tussen uw telefoon en een andere telefoon. Gegevensoverdracht -- Geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een ander apparaat of een andere pc of netwerkserver (netwerkservice) synchroniseren of kopiëren. De telefoon biedt verschillende functies voor verbinding met andere apparaten, zodat gegevens kunnen worden uitgewisseld. Instellingen Synchronisatie en back-up Connectiviteit Draadloze Bluetooth-technologie Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon met radiogolven verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van 10 meter (32 feet). Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2. 0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: generieke toegang, generieke objectuitwisseling, handenvrij, heasdset, Object Push, bestandoverdracht, persoonlijke netwerktoegang, netwerk voor inbelverbinding, toepassing voor het ontdekken van diensten, SIM-toegang en seriële poort. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat. Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af. Een Bluetooth-verbinding instellen 2. Als u Bluetooth-connectiviteit wilt activeren, selecteert u Bluetooth > Aan. Als u de telefoon met audiotoebehoren wilt verbinden, selecteert u Verbinden met audiotoebehoren en het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als u de telefoon wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat dat zich binnen het bereik bevindt, selecteert u Gekoppelde apparaten > Nw app. Voer een wachtwoord van maximaal 16 tekens in op de telefoon en sta de verbinding toe op het andere Bluetooth-apparaat. 20 © 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Selecteer Menu > Instellingen > Connec-tiviteit > Bluetooth en voer de volgende stappen uit: 1. Selecteer Naam van mijn telefoon en voer de naam van uw telefoon in. Als u zich zorgen maakt om de beveiliging, schakelt u Bluetooth uit, of stelt u Waarneembaarheid mijn telefoon in op Verborgen. Accepteer uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen die u vertrouwt. Pc-verbinding met internet Instellingen General Packet Radio Service (GPRS) is een netwerkdienst die mobiele telefoons in staat stelt gegevens te verzenden en te ontvangen over een IP-netwerk (Internet Protocol). Als u wilt instellen hoe u deze dienst wilt gebruiken, selecteert u Menu > Instellingen > Connec-tiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegevensverbinding en maakt u een keuze uit de volgende opties: Wanneer nodig -- alleen een verbinding voor packet-gegevens tot stand brengen als een toepassing deze verbinding nodig heeft. Altijd online -- automatisch een verbinding met een netwerk voor packetgegevens tot stand brengen wanneer u de telefoon aanzet. U kunt uw telefoon als modem gebruiken door via Bluetooth verbinding te maken met een compatibele PC. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de Nokia PC Suite. Packet-gegevens Gebruik Bluetooth-technologie om een compatibele computer met internet te verbinden zonder de PC Suite-software. Op de telefoon moet een serviceprovider zijn geactiveerd die internettoegang ondersteunt, en de computer moet Bluetooth PAN (Personal Area Network) ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor de telefoon en u de telefoon met de computer hebt gekoppeld, wordt er op de telefoon automatisch een packet-gegevensverbinding met internet gemaakt. Telefooninstellingen voor oproepen Selecteer Menu > Instellingen > Oproepen. Selecteer Doorschakelen om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). [. . . ] Alle rechten voorbehouden. Alarmnummer kiezen Aanvullende veiligheidsinformatie Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen wanneer beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 2323 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 2323 CLASSIC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag