Gebruiksaanwijzing NOKIA 220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 220. Wij hopen dat dit NOKIA 220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 220 te teleladen.


NOKIA 220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (229 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 220 (223 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 220 RM-970 Uitgave 1. 0 NL Gebruikershandleiding Nokia 220 Veiligheid Aan de slag Toetsen en onderdelen Plaats SIM, batterij en geheugenkaart De batterij opladen De toetsen vergrendelen of ontgrendelen Het volume wijzigen Basisvaardigheden Uw telefoon verkennen Tekst schrijven Tekstvoorspelling gebruiken De beltoon instellen Personen en berichten Een oproep plaatsen Een naam en een telefoonnummer opslaan Berichten verzenden en ontvangen Sociaal worden Internet Webpagina's weergeven Camera Een foto maken Een video opnemen Een foto of video delen Ontspanning Naar muziek luisteren Naar de radio luisteren Een radiozender zoeken en opslaan Telefoonbeheer en connectiviteit Inhoudsopgave 3 4 4 4 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en computer Toegangscodes Product- en veiligheidsinformatie 16 16 18 © 2014 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 2 Veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt. [. . . ] U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft. © 2014 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 16 Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon. Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Het is mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht en dat alle persoonlijke gegevens op uw telefoon worden verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met Nokia Care of de leverancier van uw telefoon. IMEI Deze wordt gebruikt voor het identificeren van telefoons in het netwerk. Alle rechten voorbehouden. 17 Product- en veiligheidsinformatie Netwerkdiensten en kosten U kunt uw -apparaat alleen gebruiken in een GSM 900, 1800 MHz-netwerken. Voor het gebruik van sommige functies en het downloaden van inhoud is verbinding met een netwerk vereist, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Mogelijk moet u zich ook abonneren op sommige functies. Noodoproepen 1. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren: • • • Plaats een SIM-kaart in het apparaat. Schakel de oproepbeperkingen in uw apparaat, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of beperkte groep gebruikers uit. Druk meerdere malen op de eindetoets, totdat het startscherm wordt weergegeven. Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Belangrijk: Als uw telefoon internetoproepen ondersteunt, moet u zowel mobiele als internetoproepen activeren. De telefoon kan noodoproepen zowel via het mobiele netwerk als via uw serviceprovider voor internetoproepen proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. Uw apparaat onderhouden Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. • • • • • • • • • • • • Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken. Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven. [. . . ] Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt. Informatie over certificatie (SAR) Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over SAR of ga naar www. nokia. com/sar. Copyright- en andere vermeldingen CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-970 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: www. nokia. com/global/declaration/declaration-of-conformity. De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag