Gebruiksaanwijzing NOKIA 1800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 1800. Wij hopen dat dit NOKIA 1800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 1800 te teleladen.


NOKIA 1800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (681 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 1800 EDITION 2 (261 ko)
   NOKIA 1800 (253 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 1800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 1616/1800 Uitgave 4. 0NL Toetsen en onderdelen 1 7 ctere Sele nU it 2 3 6 5 8 1 2 3 4 Luistergedeelte Scherm Einde / Aan/uit-toets Toetsenbord 5 6 7 8 4 NaviTM-toets (bladertoets) Beltoets Selectietoetsen Microfoon 9 10 12 11 9 10 11 12 Zaklamp Hoofdtelefoonaansluiting Laderaansluiting Luidspreker U moet mogelijk de headset afzonderlijk kopen. De SIM-kaart en de batterij plaatsen 1 Plaats uw vinger in de ruimte en til de achtercover op. 4 Lijn de contactpunten uit. 2 Schuif de SIM-kaart onder het metalen onderdeel. 5 Duw de batterij naar binnen. 3 Zorg ervoor dat het plastic klepje de SIM-kaart op zijn plaatst houdt. 6 Druk de achtercover op zijn plaats. De batterij opladen Inschakelen 2 seconden 1 Sluit de lader aan op een stopcontact. 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt Tijd: . 09 09:00 OK Terug 2 Sluit de lader aan op de telefoon. 2 Druk omhoog of omlaag om het uur in te stellen. U kunt ook op de cijfertoetsen drukken. Tijd: 15:00 OK Terug 3 De telefoon geeft aan volledig opgeladen te zijn. U kunt de telefoon gebruiken terwijl het bezig is met opladen. 3 Druk naar rechts en druk vervolgens omhoog of omlaag om de minuten in te stellen. Druk op OK. Tijd is ingesteld Het toetsenblok vergrendelen of ontgrendelen Menu Ga naar 4 De tijd wordt gewijzigd. [. . . ] De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Veiligheid van de batterij Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer. Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen. Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren: · Een SIM-kaart plaatsen. · Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen. · Zorg ervoor dat het profiel Offline of Vlucht van het apparaat niet is ingeschakeld. [. . . ] Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2, 0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 1800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 1800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag