Gebruiksaanwijzing NOKIA 1616

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 1616. Wij hopen dat dit NOKIA 1616 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 1616 te teleladen.


NOKIA 1616 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (256 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 1616 EDITION 2 (261 ko)
   NOKIA 1616 (246 ko)
   NOKIA 1616 V1 (295 ko)
   NOKIA 1616 V1.0 (295 ko)
   NOKIA 1616 DATASHEET (999 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 1616

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 1616 Uitgave 1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid Aan de slag SIM-kaart en batterij plaatsen SIM-kaart verwijderen De batterij laden In- en uitschakelen De telefoon Toetsen en onderdelen Belangrijkste functies Oproepen Tekst schrijven Bericht Contacten Multi-telefoonboek FM-radio Sneltoets voor zaklamp in stand-by modus Algemene informatie Accessoires 3 4 4 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 Batterij 10 Informatie over de batterij en de lader 10 Controleren van de echtheid van Nokiabatterijen 11 Uw apparaat onderhouden Recycling Aanvullende veiligheidsinformatie Kleine kinderen Gebruiksomgeving Medische apparatuur Voertuigen Explosiegevaarlijke omgevingen Alarmnummer kiezen Informatie over certificatie (SAR) 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 Veiligheid 3 Veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. [. . . ] De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips. ) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen. 11 Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren: De echtheid van het hologram controleren 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo. 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien. Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie. Zie www. nokia. com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen. Uw apparaat onderhouden Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden. 12 · Aanvullende veiligheidsinformatie Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken. · · Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken. [. . . ] Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen. 14 Aanvullende veiligheidsinformatie Informatie over certificatie (SAR) Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 1616

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 1616 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag