Gebruiksaanwijzing NOKIA 1209

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 1209. Wij hopen dat dit NOKIA 1209 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 1209 te teleladen.


NOKIA 1209 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (294 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 1209 (252 ko)
   NOKIA 1209 (420 ko)
   NOKIA 1209 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (246 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 1209

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 1200/1208/1209 9207564 Versie 2 NL CONFORMITEITSVERKLARINGHierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RH-99/RH-105 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. 0434 © 2008 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] In het geheugen van de telefoon kunnen maximaal 200 namen worden opgeslagen. 19 Zoek een contact door in de stand-bymodus omlaag te bladeren en de eerste letters van de naam in te toetsen. U kunt ook Menu > Contacten selecteren en een keuze maken uit de volgende opties: Contact toevoegen-- hier kunt u namen en nummers opslaan in de lijst met contacten Kopiëren-- hier kunt u namen en nummers afzonderlijk of allemaal tegelijk kopiëren van het interne geheugen naar het geheugen van de SIM-kaart en omgekeerd Zaklamp Als u de zaklamp wilt in- of uitschakelen, selecteert u Menu > Extra's > Zaklamp > Aan of Uit. Multi-telefoonboek De telefoon ondersteunt tot vijf afzonderlijke telefoonboeken, voor meerdere gebruikers. Als Multitelefoonboek is geactiveerd, zijn alleen de contacten in het actieve telefoonboek zichtbaar. 20 Als u Multi-telefoonboek wilt activeren, selecteert u Menu > Contacten > Instellingen > Multi-telefoonboek > Telefoonboek-stijl > Multi-telef. boek. Als u een telefoonboek wilt activeren, selecteert u Menu > Contacten > Instellingen > Multi-telefoonboek > Huidig telefoonboek en het gewenste telefoonboek of Gedeelde cont. . Een contact kan in één of in meerdere telefoonboeken staan. Als u een contact aan een of meer telefoonboeken wilt toewijzen, selecteert u Menu > Contacten > Instellingen > Multi-telefoonboek > Contacten beheren. Markeer de telefoonboeken waarin u het contact wilt opslaan en selecteer Gereed > Ja. Als u de naam van een telefoonboek wilt wijzigen, selecteert u Menu > Contacten > Instellingen > Multitelefoonboek > Naam telefoonboeken wijzigen en het telefoonboek in kwestie. 21 3. Informatie over de batterij Opladen en ontladen Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en standbytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen. 22 Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten. De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). [. . . ] Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. 34 Alarmnummer kiezen Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 1209

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 1209 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag