Gebruiksaanwijzing NOKIA 113

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 113. Wij hopen dat dit NOKIA 113 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 113 te teleladen.


NOKIA 113 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1297 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 113 (1292 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 113

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade. [. . . ] Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten. Een tekstbericht lezen Als u tekstberichten hebt ontvangen, wordt in de standby-modus het aantal nieuwe berichten en het pictogram weergegeven in het display. Selecteer Tonen om de berichten direct te bekijken of Uit om de berichten later te bekijken in Menu > Berichten > Inbox. 29 Menufuncties Concepten en Verzonden items In het menu Concepten kunt u de berichten weergeven die u hebt opgeslagen in het menu Bericht opslaan. In het menu Verzonden items kunt u de berichten weergeven die u hebt verzonden. Beeldberichten U kunt berichten met afbeeldingen verzenden en ontvangen (netwerkdienst). Het verzenden van een beeldberichten kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht. Opmerking: De functie voor beeldberichten kan alleen worden gebruikt als uw netwerkoperator of serviceprovider hiervoor ondersteuning biedt. Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat. 30 Menufuncties Berichten verwijderen Als u alle gelezen berichten of alle berichten in een map wilt verwijderen, selecteert u Menu > Berichten > Berichten verwijderen > Alle gelezen of selecteert u de gewenste map. Contacten U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart. In het geheugen van de telefoon kunnen maximaal 200 namen worden opgeslagen. Zoeken naar een naam en telefoonnummer Blader omlaag in de standby-modus en toets de eerste letters van de naam in. Selecteer Activeren om de geselecteerde 36 Menufuncties doorschakeloptie in te stellen, of selecteer Annuleren om de doorschakeloptie uit te schakelen. Als u wilt controleren of de optie is geactiveerd, selecteert u Status contr. . Als u een vertraging voor het doorschakelen wilt opgeven, selecteert u Vertraging inst. Wanneer Alle spraakoproepen doorschakelen is geactiveerd, wordt in het display weergegeven in de standby-modus. Als u alle doorschakelingen wilt annuleren, selecteert u Alle doorschakelingen annuleren. Selecteer Identificatie verzenden (netwerkdienst) om in te stellen of uw telefoonnummer moet worden weergegeven of verborgen voor de persoon die u belt. Selecteer Automatisch opnw kiezen om in te stellen dat maximaal tien pogingen moeten worden gedaan om verbinding te maken na een mislukte kiespoging. Selecteer Opties wachtfunctie (netwerkdienst) om in te stellen dat u wordt gewaarschuwd als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert. 37 Menufuncties Taalinstelling Selecteer Menu > Instellingen > Telefooninstellingen > Taal om de gewenste taal voor displayteksten te selecteren. Kosteninstellingen Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort. Selecteer Menu > Instellingen > Kosteninstellingen en maak een keuze uit de volgende opties: Prepaidtegoed (netwerkdienst) om informatie over het prepaid-tegoed weer te geven. Timer bij oproep om de tijdsweergave tijdens een gesprek in of uit te schakelen. [. . . ] Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn. Explosiegevaarlijke omgevingen Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies 60 Aanvullende veiligheidsinformatie op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 113

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 113 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag