Gebruiksaanwijzing NOKIA 108

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 108. Wij hopen dat dit NOKIA 108 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 108 te teleladen.


NOKIA 108 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (417 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 108 (863 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 108

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 108 RM-945 Uitgave 1. 1 NL Gebruikershandleiding Nokia 108 Veiligheid Aan de slag Toetsen en onderdelen De SIM-kaart en de batterij plaatsen Een geheugenkaart plaatsen De batterij opladen De toetsen vergrendelen of ontgrendelen Het volume wijzigen Basisvaardigheden Uw telefoon verkennen Tekst schrijven Tekstvoorspelling gebruiken De beltoon wijzigen Personen en berichten Een oproep plaatsen of beantwoorden Een naam en een telefoonnummer opslaan Berichten verzenden en ontvangen Kamera Een foto maken Een video opnemen Een foto of video delen Ontspanning Naar de radio luisteren Kantoor Een alarm instellen Product- en veiligheidsinformatie Inhoudsopgave 3 4 4 4 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 14 14 14 15 17 17 18 18 19 © 2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 2 Veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt. [. . . ] Belangrijk: Als uw telefoon internetoproepen ondersteunt, moet u zowel mobiele als internetoproepen activeren. De telefoon kan noodoproepen zowel via het mobiele netwerk als via uw serviceprovider voor internetoproepen proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. Uw apparaat onderhouden Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. • • • • • • • • • • • • Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken. Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven. Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten. Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek. Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen. Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren. Recycling Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik © 2013 Nokia. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www. nokia. com/recycle. Symbool van een doorgestreepte container Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid of gaat u naar www. nokia. com/ support. Raadpleeg www. nokia. com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat. Informatie over de batterij en de lader Gebruik uw apparaat alleen met een originele oplaadbare BL-4C-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterij- of ladermodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Veiligheid van de batterij en de lader Schakel het apparaat altijd uit en koppel deze los van de lader voordat u de batterij verwijdert. [. . . ] Apparaatmodellen hebben mogelijk verschillende versies en meer dan één waarde. Component- en ontwerpwijzigingen kunnen in de loop der tijd voorkomen en sommige wijzigingen kunnen de SAR-waarden beïnvloeden. De nieuwste beschikbare SARgegevens voor dit en andere apparaatmodellen van Nokia kunt u vinden op www. nokia. com. De World Health Organization (WHO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke gegevens niet aangeven dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn bij het gebruik van mobiele apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 108

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 108 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag