Gebruiksaanwijzing NILFISK PRO 2-15XTRA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NILFISK PRO 2-15XTRA. Wij hopen dat dit NILFISK PRO 2-15XTRA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NILFISK PRO 2-15XTRA te teleladen.


NILFISK PRO 2-15XTRA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (31095 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NILFISK PRO 2-15XTRA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het gebruik van andere schoonmaakmiddelen kan een negatieve invloed hebben op de veilige werking van de machine. Richt de waterstraal nooit op personen, apparaten die onder stroom staan of de machine zelf. Gebruik de machine niet in de buurt van personen, tenzij deze beschermende kleding dragen. [. . . ] — Een hogedrukreiniger werkt voor verschillende reinigingstaken en resultaten met verschillende drukniveaus en reinigingsmiddelen. Volg altijd de instructies op reinigingsmiddelen voor gebruik, noodgevallen en wegwerpen. Start een bevroren apparaat nooit, gebruik het nooit binnen en dek het nooit af tijdens gebruik. Gebruik van de foutieve druk, een verkeerd reinigingsmiddel en/of toepassing kan schade aan het apparaat, oppervlakken, materiaal en apparatuur veroorzaken. Nilfisk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van incorrect of foutief gebruik. Com voor meer instructies en informatie over gebruik, noodgevallen en wegwerpen. Veiligheidsapparaten en hun werking Het apparaat stopt automatisch wanneer de trekker van het spuitpistool wordt losgelaten. Een geïntegreerde hydraulische veiligheidsklep beschermt het systeem tegen ontoelaatbare overdruk. Voorzorgsmaatregelen De aansluiting van de elektriciteitstoevoer moet worden uitgevoerd door een bevoegde elek­tricien en conformIEC 60364-1. Het is aan te raden dat de stroomtoevoer naar dit apparaat een aardlekschakelaar bevat die de toevoer onderbreekt als het stroomverlies naar de aarde gedurende 30 ms hoger is dan 30 mA of een apparaat waarmee een aardingscircuit ontstaat. — Gebruik motorstart/vertraagde zekeringen met eigenschap D conform IEC 947-2 of overeenstemmende normen buiten IEC. — Als het stroomsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door een bevoegd Nilfisk-distributeur of vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen. — Er is geen actie nodig voor het aanpassen van apparaten met dubbel voltage en frequentie. — De gebruiker en iedereen in de directe nabijheid van de locatie die gereinigd wordt, moet ervoor zorgen dat hij be­schermd is tegen opspattend vuil tijdens het reinigen. — Draag altijd veiligheidslaarzen, een ademmasker, oorbescherming, veiligheidsbril en beschermende kleding tijdens gebruik. — De hoge druk die door het apparaat gegenereerd wordt, vormt een aanzienlijk gevaar. Op de spuitlans wordt een terugslagkracht en een plotselinge momentkracht uitgeoefend tijdens gebruik. ● Zie DEEL 3:3 voor de daadwerkelijke omvang van de terugslagkracht. [. . . ] G Onderhoud, inspectie en reparaties Er dient altijd onderhoud aan het apparaat uitgevoerd te worden als het apparaat na lange tijd in de opslag weer gebruikt wordt. Inspecteer het apparaat en de accessoires voor gebruik altijd op beschadigingen. — Voer geen onderhoud uit dat niet wordt beschreven in deze gebruikershandleiding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NILFISK PRO 2-15XTRA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NILFISK PRO 2-15XTRA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag