Gebruiksaanwijzing NIKON D4S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON D4S. Wij hopen dat dit NIKON D4S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON D4S te teleladen.


NIKON D4S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (24235 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NIKON D4S (24088 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON D4S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk (behalve voor korte citaten in kritische artikelen of besprekingen) worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van NIKON CORPORATION. DIGITALE CAMERA Gebruikshandleiding Nikon Gebruikersondersteuning Bezoek de volgende website om uw camera te registreren en op de hoogte te blijven van de recentste productinformatie. U vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en u kunt contact met ons opnemen voor technische bijstand. http://www. europe-nikon. com/support AMA15956 Gedrukt in Europa SB4B01(1F) Nl 6MB2071F-01 Nl Lees alle aanwijzingen grondig door, zodat u zeker weet dat u de camera optimaal benut, en bewaar de handleiding op een plaats waar iedereen die het product gebruikt deze kan lezen. Symbolen en conventies Om u te helpen de gewenste informatie gemakkelijker te vinden, worden de volgende symbolen en conventies gebruikt: D A 0 Dit pictogram staat bij waarschuwingen; lees deze informatie vóór gebruik om beschadiging van de camera te voorkomen. [. . . ] Druk op J om terug te keren naar het time-lapse-fotografiemenu. 3 Selecteer de opnametijd. Markeer Opnameduur en druk op 2, druk vervolgens op 4 of 2 om uren of minuten te markeren en druk op 1 of 3 om te wijzigen. Druk op J om terug te keren naar het time-lapse-fotografiemenu. 4 Kies of gelijkmatige belichting wordt ingeschakeld. Markeer Gelijkmatige belichting en druk op 2, druk vervolgens op 1 of 3 om een optie te markeren en druk op J om te selecteren. Het selecteren van Aan geeft de camera de mogelijkheid om belichting aan te passen aan de eerste opname in elke serie in de standen e, f en g (merk op dat gelijkmatige belichting alleen in werking treedt in stand h als automatische ISO-gevoeligheid aan is). t 230 5 Start de opname. Markeer Starten en druk op J. De camera maakt J-knop foto’s bij het interval geselecteerd in Stap 2 voor de tijd geselecteerd in Stap 3. Omdat de sluitertijd en de tijd die nodig is om de foto op te slaan op de geheugenkaart kan variëren van foto tot foto, kan het interval tussen de opname van een foto en de start van de volgende opname variëren. De opname zal niet starten als een time-lapse-film niet kan worden opgenomen bij de huidige instellingen (bijvoorbeeld als de geheugenkaart vol is, het interval of de opnametijd nul is of het interval niet langer is dan de opnameduur). Zodra voltooid worden time-lapse-films vastgelegd op de geheugenkaart die is geselecteerd voor Filminstellingen > Bestemming (0 75). t 231 D Time-lapse-fotografie Time-lapse is niet beschikbaar in livebeeld (0 49, 63), bij sluitertijd A of % (0 132) of wanneer bracketing (0 140), hoog dynamisch bereik (HDR, 0 190), meervoudige belichting (0 214) of intervalfotografie (0 221) actief is. D Beeldformaat Het veld gebruikt voor lichtmetingbelichting, flitssterkte of automatische witbalans wanneer foto's worden vastgelegd bij een filmbeeldformaat van 1920×1080; 30p uitsnede, 1920×1080; 25p uitsnede of 1920×1080; 24p uitsnede (0 74) is niet hetzelfde als het veld in de uiteindelijke foto, met als gevolg dat optimale resultaten mogelijk niet worden verkregen. A Ontspanstand Ongeacht de geselecteerde ontspanstand, maakt de camera één opname bij elke interval. De zelfontspanner kan niet worden gebruikt. t 232 A De lengte van de uiteindelijke film berekenen Het totaal aantal beelden in de uiteindelijke film Opgenomen lengte/ kan worden berekend door de opnameduur door maximale lengte het interval te delen en naar boven toe af te ronden. De lengte van de uiteindelijke film kan dan worden berekend door het aantal opnamen te delen door de beeldsnelheid geselecteerd voor Filminstellingen > Beeldformaat/beeldsnelheid. Een 48-beelden film opgenomen bij 1920×1080; 24p zal bijvoorbeeld ongeveer twee seconden lang zijn. De maximale lengte voor films opgenomen Geheugenkaartaanduiding met behulp van time-lapse-fotografie is 20 minuten. Beeldformaat/ beeldsnelheid A A De zoeker afdekken Sluit de oculairsluiter van de zoeker (0 114) om te voorkomen dat licht dat via de zoeker binnenvalt van invloed is op foto’s en de belichting. Tijdens opname Tijdens time-lapse-fotografie knippert Q en de time-lapse-opnameaanduiding wordt in het bovenste bedieningspaneel weergegeven. De resterende tijd (in uren en minuten) verschijnt in de sluitertijdweergave, onmiddellijk voordat elk beeld wordt vastgelegd. Op andere momenten kan de resterende tijd worden bekeken door de ontspanknop half in te drukken. Ongeacht de optie geselecteerd voor Persoonlijke instelling c2 (Stand-by-timer, 0 324) zal de stand-by-timer niet verlopen tijdens opname. Druk op de G-knop tussen opnamen om de huidige instellingen voor time-lapse-fotografie te bekijken of time-lapse-fotografie te beëindigen (0 234). Terwijl time-lapse-fotografie bezig is, toont het menu time-lapse-fotografie gelijkmatige belichting, het interval en de resterende tijd. Deze instellingen kunnen niet worden gewijzigd terwijl time-lapse-fotografie bezig is, noch kunnen foto’s worden afgespeeld of andere menu-instellingen worden aangepast. t 233 ❚❚ Time-lapse-fotografie onderbreken Time-lapse-fotografie beëindigt automatisch als de batterij leeg is. Het volgende beëindigt tevens time-lapse-fotografie: • Selecteren van Uit in het menu Time-lapse-fotografie • Indrukken van de J-knop tussen beelden of onmiddellijk nadat een beeld is vastgelegd • Uitschakelen van de camera • Verwijderen van het objectief • Aansluiten van een USB- of HDMI-kabel • Plaatsen van een geheugenkaart in een lege sleuf • Volledig indrukken van de ontspanknop om een foto te maken Een film wordt van beelden gemaakt die werden vastgelegd op het moment dat time-lapse-fotografie werd beëindigd. Merk op dat timelapse-fotografie zal eindigen en dat er geen film wordt opgenomen als de voedingsbron wordt verwijderd of losgekoppeld of de geheugenkaart wordt uitgeworpen. ❚❚ Geen foto De camera slaat het huidige beeld over als de camera niet scherp kan stellen in AF-S (merk op dat de camera opnieuw scherpstelt vóór elke opname). De opname wordt bij het volgende beeld hervat. A Controlebeeld t De K-knop kan niet worden gebruikt voor het bekijken van foto's terwijl time-lapse-fotografie bezig is, maar het huidige beeld wordt gedurende een paar seconden na elke opname weergegeven als Aan is geselecteerd voor Controlebeeld in het weergavemenu (0 295). [. . . ] 203 Synchronisatie op het tweede gordijn 203 Synchroon ontspannen . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 364 Televisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211, 301, 311 Testflits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 92, 304 Tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON D4S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON D4S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag