Gebruiksaanwijzing NIKON D1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON D1. Wij hopen dat dit NIKON D1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON D1 te teleladen.


NIKON D1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4961 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NIKON D1 ANNEXE 740 (4990 ko)
   NIKON D1 GETTING TO KNOW (4990 ko)
   NIKON D1 QUICK START GUIDE (831 ko)
   NIKON D1 (5014 ko)
   NIKON D1 GETTING TO KNOW (5014 ko)
   NIKON D1 REFERENCE MANUAL (5014 ko)
   NIKON D1 QUICK START GUIE (819 ko)
   NIKON D1 QUICK START GUIDE (819 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON D1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Eerste kennismaking met de D1 Onderdelen van de D1 Keuzeknop scherpstellingstand (blz. 20-21) Oogje voor camerariem Oogje voor camerariem Knop automatische belichtings-bracketing (blz. 95) ii Eerste kennismaking met de D1: Onderdelen van de D1 Zoekeroculair Hendel oculairsluiter (blz. v) Eerste kennismaking met de D1: Onderdelen van de D1 iii Beschermkapje CompactFlash-geheugenkaartgleuf (blz. [. . . ] Flitsen en automatische belichtings-bracketing Indien er een Speedlight gemonteerd is wanneer de belichtings-bracketing in werking is, dan worden zowel het flitsniveau (TTL niveau, bepaald voor het voornaamste onderwerp) als de automatische belichting bij elke opname gewijzigd, ongeacht de belichtingsinstelling. De camera-instellingen kunnen worden gewijzigd zodat alleen bracketing plaatsvindt van de flitserbelichting of de automatische belichting. Zie "Eigen Instellingen", onderdeel 11. Camera-instellingen: Automatische belichtings-bracketing 53 Wanneer Eigen Instelling 2 is ingesteld op een ophogingswaarde van 1 /3 (standaard): Instelling ­2F1. 0 ­2F0. 7 ­2F0. 3 +2F1. 0 +2F0. 7 +2F0. 3 ­3F1. 0 ­3F0. 7 ­3F0. 3 +3F1. 0 +3F0. 7 +3F0. 3 3F1. 0 3F0. 7 3F0. 3 LCD venster Belichtingsdisplay Aantal opnamen/ belichtings-bracketing (EV) 2 (±0, ­1. 0) 2 (±0, ­0. 7) 2 (±0, ­0. 3) 2 (±0, +1. 0) 2 (±0, +0. 7) 2 (±0, +0. 3) 3 (­1. 0, ­2. 0, ±0) 3 (­0. 7, ­1. 3, ±0) 3 (­0. 3, ­0. 7, ±0) 3 (+1. 0, ±0, +2. 0) 3 (+0. 7, ±0, +1. 3) 3 (+0. 3, ±0, +0. 7) 3 (±0, ­1. 0, +1. 0) 3 (±0, ­0. 7, +0. 7) 3 (±0, ­0. 3, +0. 3) Wanneer Eigen Instelling 2 is ingesteld op een ophogingswaarde van 1/2: Instelling ­2F1. 0 ­2F0. 5 +2F1. 0 +2F0. 5 ­3F1. 0 ­3F0. 5 +3F1. 0 +3F0. 5 3F1. 0 3F0. 5 LCD venster Belichtingsdisplay Aantal opnamen/ belichtings-bracketing (EV) 2 (±0, ­1. 0) 2 (±0, ­0. 5) 2 (±0, +1. 0) 2 (±0, +0. 5) 3 (­1. 0, ­2. 0, ±0) 3 (­0. 5, ­1. 0, ±0) 3 (+1. 0, ±0, +2. 0) 3 (+0. 5, ±0, +1. 0) 3 (±0, ­1. 0, +1. 0) 3 (±0, ­0. 5, +0. 5) 54 Wanneer Eigen Instelling 2 is ingesteld op een ophogingswaarde van 1: Instelling ­2F1. 0 +2F1. 0 ­3F1. 0 +3F1. 0 3F1. 0 LCD venster Belichtingsdisplay Aantal opnamen/ belichtings-bracketing (EV) 2 (±0, ­1. 0) 2 (±0, +1. 0) 3 (­1. 0, ­2. 0, ±0) 3 (+1. 0, ±0, +2. 0) 3 (±0, ­1. 0, +1. 0) 3 Maak de eerste foto van de reeks door de compositie te bepalen, scherp te stellen en af te drukken. Als de camera in de continue opnamestand staat (bedieningsstand C), dan maakt de camera terwijl de ontspanknop ingedrukt wordt het opgegeven aantal opnamen en stopt dan automatisch. Als de camera in de beeld-per-beeld (S) of de zelfontspannerstand (zie "Zelfontspannerstand") staat, dan wordt er steeds één foto gemaakt als de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. U kunt de belichtings-bracketing uitschakelen voordat alle foto's in de serie gemaakt zijn door de BKT-knop ingedrukt te houden en de hoofdcommandoknop rond te draaien tot BKT niet langer zichtbaar is op het LCD venster. Het belichtings-bracketingsprogramma dat op dat moment geselecteerd is wordt de volgende keer dat u belichtings-bracketing gebruikt opgeroepen. Tip De sluitertijd- en diafragmawaarden die tijdens de opnamen worden getoond geven de belichtingscompensatiewaarde weer voor de huidige foto. Belichtings-bracketing kan worden gecombineerd met belichtingscompensatie (zie "Belichtingscompensatie"). Hiermee kunt u tijdens belichtings-bracketing belichtingscompensaties verkrijgen van meer dan +2 of minder dan ­2 EV. Als u de camera uitzet voordat u alle foto's in de reeks heeft genomen, kunt u verdergaan waar u bent opgehouden als u de camera weer aanzet. Als de geheugenkaart volraakt voordat u de reeks heeft afgemaakt, kunt u verdergaan waar u werd afgebroken nadat u beelden heeft verwijderd of een nieuwe geheugenkaart in de camera heeft geplaatst. Standaard neemt de camera eerst foto's met een negatieve compensatiewaarde en dan foto's met een positieve compensatiewaarde. Deze volgorde kan worden omgekeerd met Eigen Instelling 3 (zie "Eigen Instellingen"). Camera-instellingen: Automatische belichtings-bracketing 55 Foto voorvertonen Wanneer de camera in de beeld-per-beeld opnamestand staat of wanneer de zelfontspanner wordt gebruikt, kunt u met de voorvertoningsinstelling foto's op de LCD-monitor bekijken voordat ze op de geheugenkaart worden opgeslagen. Hierdoor kunt u foto's die u niet wilt bewaren wissen voordat ze worden opgeslagen. Om de beelden vooraf te bekijken dient u: 1 de -knop in te drukken, de hoofdcommandoknop rond te draaien en onderdeel 1 in het Eigen Instellingen menu te selecteren (bij de standaardinstellingen wordt op het LCD venster aan de achterkant van de camera "10" voor "Onderdeel 1, optie 0" weergegeven). 2 de -knop ingedrukt te houden en de subcommandoknop rond te draaien om menu-optie "1" in te stellen ("capture-preview mode enabled" (voorvertoningsstand in werking)). -knop loslaat, verschijnt het woord CUSTOM op het Wanneer u de LCD venster aan de achterkant van de camera. 3 de camera in de beeld-per-beeld opnamestand of de zelfontspannerstand te zetten. Wanneer u bij deze instellingen fotografeert, worden de foto's op de LCDmonitor getoond vóór ze op de geheugenkaart worden opgeslagen. Als de camera zó is ingesteld dat het histogram en de hoge lichten worden getoond (zie "Terugspelen"), dan worden deze nu ook weergegeven. Als de camera aangesloten is op een televisietoestel, worden de foto's ook op het televisiescherm afgebeeld. 56 Camera-instellingen: Foto voorvertonen Als er geen andere handeling wordt uitgevoerd, blijft de LCD-monitor aanstaan zolang als in Eigen Instelling 18 of in de "Auto Off"-optie van het terugspeelmenu wordt opgegeven (als dit korter is dan de tijd die nodig is om de foto op te slaan, blijft de LCD-monitor nog vijf seconden aan nadat het beeld op de kaart is opgeslagen). Vervolgens schakelt de LCD-monitor automatisch uit om stroom te besparen. Als de foto getoond wordt kunnen de volgende handelingen worden uitgevoerd: Foto opslaan Druk op de -knop. De LCD-monitor wordt uitgeschakeld en de foto wordt op de geheugenkaart opgeslagen. Foto wissen voordat hij op de geheugenkaart wordt opgeslagen Druk de ontspanknop half in of druk op de - of -knop. De foto wordt gewist zonder dat hij op de geheugenkaart wordt opgeslagen en de LCD-monitor wordt uitgeschakeld. [. . . ] (batterij volledig opgeladen), (batterij bijna leeg), (batterij leeg); als er geen weergave verschijnt, is de batterij leeg of niet goed geïnstalleerd 1/ inch (JIS-standaard) Statiefaansluiting: 4 Eigen Instellingen: 32 instellingen van 0-31 beschikbaar (zie "Eigen Instellingen") Reset met twee knoppen: Instellingen teruggezet op standaardwaarden door CSM-knop en ISO-knop tegelijkertijd in te drukken (sommige instellingen worden niet teruggezet) Afmetingen (BxHxD): Circa 157 x 153 x 86mm Gewicht: Circa 1, 1 kg zonder batterijen Accessoires: Videokabel EG-D1, body-dop BF-1A, beschermkap LCD-monitor, camerariem AN-D1 Opties: Batery Pack EN-4, Snellader MH-16, wisselstroomadapter EH4, CompactFlash-geheugenkaarten, PC-kaartadapter EC-AD1, Speedlight SB-28DX, IEEE 1394-kabel SC-D1, DK-14 antifog oculairglaasje, Nikon View DX browser software, Nikon Capture besturings-software (standaard accessoires kunnen per regio of land verschillen) Batterijweergave: Opmerking De LCD-verlichting wordt na verloop van tijd geleidelijk donkerder. Dit is normaal; indien gewenst kunt u de verlichting tegen vergoeding bij een door Nikon erkend service centrum laten vervangen. 126 Technische gegevens: Specificaties Belichtingsprogramma (Geprogrammeerd automatisch) Het volgende diagram toont het belichtingsprogramma dat wordt gebruikt wanneer de belichting op geprogrammeerd automatisch staat. (ISO 200, objectief met maximumdiafragma van f/1. 4 en minimumdiafragma van f/16 (bijvoorbeeld AF 50mm f/1. 4D) ] V [E F1 F1. 4 F2 18 Meetbereik: EV 0-21 10 11 12 -4 -3 -2 -1 13 23 22 21 20 19 17 1 /3 0 3 5 1 6 7 2 4 8 9 F2. 8 F4 F5. 6 F8 F11 F16 F22 F32 30" 15" 8" 4" 2" 1" 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 De maximum- en minimumwaarden voor EV hangen af van de gevoeligheid die is gebruikt. Bij matrixmeting worden EV's hoger dan 17 1/3 ingesteld op 17 1/3. Technische gegevens: Belichtingsprogramma (Geprogrammeerd automatisch) 127 17 16 15 14 Index Tekens 3D Kleuren Matrix Meting. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON D1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON D1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag