Gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX L29

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX L29. Wij hopen dat dit NIKON COOLPIX L29 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NIKON COOLPIX L29 te teleladen.


NIKON COOLPIX L29 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8097 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NIKON COOLPIX L29

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk (behalve voor korte citaten in kritische artikelen of besprekingen) worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van NIKON CORPORATION. DIGITALE CAMERA Naslaggids Gedrukt in Europa 6MN3281F-01 CT3L01(1F) Inleiding Onderdelen van de camera Opnemen voorbereiden De camera gebruiken Opnamefuncties De menu's gebruiken De camera op een televisie, computer of printer aansluiten Referentiegedeelte Technische opmerkingen en index i Inleiding Lees dit eerst Gefeliciteerd met de aankoop van de Nikon COOLPIX L29 digitale camera. Lees de informatie in “Voor uw veiligheid” (A viii-xi) door voordat u de camera gaat gebruiken en maak uzelf vertrouwd met de informatie die in deze handleiding wordt verstrekt. Houd de handleiding, nadat u deze hebt doorgelezen, bij de hand en raadpleeg deze indien nodig om optimaal te kunnen genieten van uw nieuwe camera. Inleiding ii De camerariem bevestigen 1 Inleiding 2 Over deze handleiding Als u direct gebruik wilt gaan maken van de camera, raadpleegt u “Opnemen voorbereiden” (A 6) en “De camera gebruiken” (A 12). [. . . ] n HD 720p (1280×720) kan niet worden geselecteerd. 1 Geef het opnamescherm weer. • Controleer de resterende opnametijd voor films. • Als Foto-informatie in de Monitorinstellingen (E64) in het menu Set-up is ingesteld op Filmbeeld+autom. info, kan het gebied dat zichtbaar zal zijn in de film worden gecontroleerd voordat het opnemen van de film van start gaat. • Tijdens het opnemen van films is de gezichtshoek (het zichtbare gebied in het beeld) smaller in vergelijking met de gezichtshoek bij foto's. 15m 0s 1900 Resterende opnametijd voor films Referentiegedeelte 2 Druk op de knop b (e filmopname) om de filmopname te starten. • De camera stelt scherp op het onderwerp in het midden van het beeld. 7m30s 3 Druk nogmaals op de knop b (e filmopname) om het opnemen te stoppen. E39 B Maximale filmduur Afzonderlijke filmbestanden kunnen niet groter zijn dan 4 GB en niet langer duren dan 29 minuten, zelfs als er voldoende vrije ruimte op de geheugenkaart beschikbaar is voor langere opnamen. • De maximale filmduur voor een enkele film wordt weergegeven op het opnamescherm. • De opname kan worden beëindigd voordat een van beide limieten wordt bereikt als de temperatuur van de camera te hoog oploopt. • De werkelijke filmduur kan variëren, afhankelijk van de inhoud van de film, de beweging van het onderwerp of het type geheugenkaart. B Opmerkingen over het opslaan van beelden en het opnemen van films De aanduiding die het aantal resterende opnamen aangeeft of de aanduiding die de maximale filmduur aangeeft knippert tijdens het opslaan van beelden of het opnemen van een film. Open het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf niet en laat de batterijen of geheugenkaart zitten terwijl een aanduiding knippert. Als u dit niet doet, kunnen gegevens verloren gaan of kan de camera of de geheugenkaart beschadigd raken. B Referentiegedeelte Opmerkingen over het opnemen van films • Geheugenkaarten met een SD Speed Class-classificatie van 6 of sneller worden aanbevolen om films op te nemen (F19). De filmopname kan onverwachts stoppen wanneer geheugenkaarten met een lagere Speed Class-waarde worden gebruikt. • De optische zoomfactor kan niet worden gewijzigd nadat het opnemen is gestart. • Gebruik de zoomknop om de digitale zoom te gebruiken tijdens het opnemen van films. Het zoombereik ligt tussen de optische zoomfactor vóór het opnemen van een film en 4×. • De beeldkwaliteit wordt mogelijk minder als de digitale zoom wordt gebruikt. • Het geluid van de werking van de zoomknop, de scherpstelbewegingen van het objectief en de werking van het diafragma bij verandering van de helderheid kunnen worden opgenomen. • Smear (F3) die zichtbaar is op de monitor bij het opnemen van films wordt mee opgeslagen in films. Het wordt aanbevolen om helverlichte objecten als de zon, reflecties van de zon en elektrisch licht te vermijden. • Afhankelijk van de afstand tot het onderwerp of de gebruikte zoomfactor kunnen onderwerpen die herhaalde patronen bevatten (stoffen, latjesramen, enz. ) gekleurde strepen (interferentiepatronen, moiré, enz. ) vertonen tijdens het opnemen en afspelen van films. Dit doet zich voor als het patroon in het onderwerp en de lay-out van de beeldsensor elkaar verstoren. Dit is geen apparaatstoring. E40 B Cameratemperatuur • De camera kan warm worden bij het langdurig opnemen van films of als de camera wordt gebruikt op een hete locatie. • Als het inwendige van de camera zeer heet wordt bij het opnemen van films, stopt de camera automatisch met opnemen. De resterende tijd totdat de camera stopt wordt weergegeven (B30 sec. ). [. . . ] E67 Sluitertijd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sneeuw z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E4, E5 Nikon Transfer 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 O Objectief. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NIKON COOLPIX L29

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NIKON COOLPIX L29 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag