Gebruiksaanwijzing NEFF KI8423D40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NEFF KI8423D40. Wij hopen dat dit NEFF KI8423D40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NEFF KI8423D40 te teleladen.


NEFF KI8423D40 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3875 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NEFF KI8423D40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ändern Sie die Temperatur im Kühlfach um die Temperatur im Gefrierfach zu ändern. 110 89 nl Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Vei l i ghei dsvo r schr i f t en ( ■ Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsbepalingen voor elektrische apparatuur en het is radio-ontstoord. Over deze gebruiksaanwijzing Dranken met een hoog alcoholpercentage altijd goed afgesloten en staand bewaren. Gevaar voor een elektrische schok Onvakkundige installatie en reparaties kunnen groot gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat. [. . . ] Afhankelijk van de uitrusting kunnen er verschillen zijn tussen uw apparaat en de afbeeldingen. H P X* ` h )" )* )2* ): Bedieningselementen Verlichting Uittrekbaar legplateau Scheidingsplaat met vochtigheidsregelaar Groentelade Verskoellade Typeplaatje Boter- en kaasvak Vak voor grote flessen Legplateau ~ Afb. # U kunt het legplateau variëren: ■ Legplateau eruit trekken en verwijderen. Kannen of flessen): ■ Het voorste deel van het legplateau verwijderen en onder het achterste deel schuiven. % U kunt zorgen voor een beter overzicht: ■ Legplateau eruit trekken. Legplateau eruit trekken, laten zakken en zijwaarts naar buiten draaien. & U kunt de lade verwijderen: ■ Lade achteraan iets optillen en verwijderen. U kunt de lade aanbrengen: ■ Lade op de rails plaatsen en in het apparaat schuiven. ' U kunt het vak op simpele wijze openen: ■ Onderaan in het midden van de klep licht indrukken. ) Wanneer u de deur opent en sluit: ■ Het flessenrek voorkomt dat de flessen kantelen. Het ijsbakje voor 3/4 met water vullen en in het vriesvak zetten zetten. Aanwijzing: Het vastgevroren ijsbakje alleen met een bot voorwerp losmaken (bijv. Om de ijsblokjes los te maken: het ijsbakje iets verbuigen of kort onder stromend water houden. Opmerkingen bij/voor het gebruik ■ ■ Na het inschakelen kan het een aantal uren duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Geen levensmiddelen inruimen voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. De voorzijde van het apparaat achter de deur wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condenswater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. Apparaat buiten werking stellen Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt: 1. 98 Alarm nl Temperatuur instellen Aanbevolen temperatuur Koelvak: Koelvak ■ Supervriezen +4 °C Bij het supervriezen wordt het vriesvak zo koud als mogelijk is. 6 uur vóór opslag van een levensmiddelhoeveelheid vanaf 2 kg ■ om het max. Hoger ingestelde koelruimtetemperaturen zorgen voor hogere vriesvaktemperaturen. M Alarm Al ar m Deuralarm Als de deur van het apparaat langer dan twee minuten open staat, wordt het deuralarm (aanhoudend geluidssignaal) ingeschakeld. 99 nl Koelvak U Koelvak Het koelvak is geschikt voor het bewaren van melkproducten, eieren, bereide gerechten, bakproducten, geopende conserven en harde kaas. [. . . ] Aanwijzing: Om de scheidingsplaat aan te kunnen brengen, moet u de vochtigheidsregelaar instellen op een lage luchtvochtigheid. Uittrekbare rail in elkaar schuiven, boven de achterste pen naar achteren schuiven en ontgrendelen. 106 Verlichting nl 9 Verlichting Het apparaat is voorzien van een onderhoudsvrije LED verlichting. Alleen de klantenservice of een geautoriseerde vakman mag de verlichting repareren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NEFF KI8423D40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NEFF KI8423D40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag