Gebruiksaanwijzing MUSE M-17 CPK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MUSE M-17 CPK. Wij hopen dat dit MUSE M-17 CPK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MUSE M-17 CPK te teleladen.


MUSE M-17 CPK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (686 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MUSE M-17 CPK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de wekbron wordt ingesteld op radio, vergeet dan niet het volume te controleren. Met deze functie kunt u een tijdsduur instellen voor het automatisch uitschakelen van het apparaat. U kunt een tijdsduur (in minuten) kiezen voor het automatisch uitschakelen van het apparaat.  ruk wanneer het apparaat is ingeschakeld, druk op D om de luistertijd in te stellen op 120-90-60-45-30-15 of 5 minuten. [. . . ]  m het afspelen te stoppen, trekt u de externe audiobron uit de AUX O IN aansluiting. hET APPARAAT IN-/UITSCHAKELEN Druk in de standbymodus één keer op om het apparaat in te schakelen. sCHERMDIMMER Herhaaldelijk op de DIM toets om de achtergrondverlichting van de display in te stellen. Het display toont een aantal seconden de huidige frequentie en toont daarna de tijd.  ls u niet meer naar de radio wilt luisteren, druk dan op de A om het toestel in waakstand te zetten. netstroom: AC 230V 50Hz , Verbruik 4W Backup klik: 2x AAA/R03 1 , 5V (niet meegeleverd) Radio:  M 87. 5-108MHz F MW 522-1620kHz Opmerking: Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. S dat deze “MUSE M-17 CR / M-17 CPK” voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen uit richtlijn 2014/53/EU. De melding “P 01” verschijnt voor een paar seconden op het display. *  kunt dezelfde procedure toepassen in combinatie met de U knoppen P. Automatisch afstemmen Draai de TUNING knop in de FM of MW-modus snel met de klok mee of tegen de klok in. De radio zoekt automatisch naar een zender met een hogere of lagere frequentie en stopt met zoeken zodra er een zender met een sterk signaal wordt ontvangen.  oud, in de standbymodus, de knop H ingedrukt om de modus voor het instellen van de tijd te openen, de uurcijfers knipperen. Draai aan SET om de gewenste minuutwaarde in te stellen en druk daarna ter bevestiging nogmaals op . OPMERKING: -  ls er tijdens het instellen van de tijd gedurende 5 seconden niet op A een toets wordt gedrukt, dan zal de ingestelde tijd automatisch worden opgeslagen. HET ALARM EN DE ALARMMODUS INSTELLEN OPGEPAST: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag u het toestel niet demonteren. Het toestel bevat geen enkel onderdeel dat door de gebruiker zelf kan gerepareerd worden. Contacteer altijd een gekwalificeerde technieker indien een reparatie nodig is. [. . . ] -  nder invloed van tijdelijke elektrostatische en/of elektrische verschijnselen O kan het product storingen ondervinden en kan een heropstart nodig blijken. Indien u dit toestel in de toekomst wilt weggooien, denk er dan aan om het te recycleren via een inzamelpunt voor elektrische huishoudapparaten. Voor meer informatie wendt u zich tot de lokale overheden of uw verdeler (richtlijn met betrekking tot Afval afkomstig van elektrische en elektronische apparaten).  raai aan SET om de minuten in te stellen en druk daarna ter D bevestiging nogmaals op . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MUSE M-17 CPK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MUSE M-17 CPK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag