Gebruiksaanwijzing MITSUBISHI P93

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI P93. Wij hopen dat dit MITSUBISHI P93 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI P93 te teleladen.


MITSUBISHI P93 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (476 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MITSUBISHI P93 (490 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MITSUBISHI P93

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HANDLEIDING MONOCHROME VIDEO-PRINTER MODEL P93W P93E Deze monochrome videoprinter voldoet aan de voorschriften van de EG-richtlijn 89/336/EEG, 73/23/EEG, 93/42/EEG, 93/68/EEG. interferentie bij gebruik in woningen, kantoorgebouwen, kleine industriële bedrijven en kleine ondernemingen, zowel binnen als buiten het gebouw, wordt voldaan. Alle plaatsen van gebruik worden gekenmerkt door het feit dat zij direct op het openbare laagspanningsnet zijn aangesloten. LET OP: RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN - NIET OPENEN. VERWIJDER DE DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET EN VERMINDER ZO HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN BEVAT GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE VERVANGEN ONDERDELEN. Het symbool met een bliksemschicht in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product; deze spanning kan belangrijk genoeg zijn om elektrische schokken te veroorzaken. [. . . ] Als tijdens het afdrukken op de knop FEED wordt gedrukt, zal het afdrukken na het afronden van de huidige afdruk, geannuleerd worden. FEED COPY Papieraanvoer 2 Om het papier aan te voeren, houdt u de FEED-toets op het voorpaneel ingedrukt. 12 Gebruik van de afstandsbediening Sluit de afstandsbediening met snoer aan op het afstandsbedieningsaansluitpunt op het achterpaneel. Indien geen signaal wordt ingevoerd, zal de functie van de knop niet geldig zijn. Achterpaneel ON OFF REMOTE DIP SW IN OUT VIDEO 4 5 RESERVED 6 AC LINE DIP SW FUNCTION TABLE NO. FUNCTION SW-ON SW-OFF 1 IMP 75 HIGH 2 TRAP ON OFF 3 MEMORY FIELD FRAME Afstandsbediening met snoer Voorzorgsmaatregelen bij het afdrukken Als achtereenvolgens donkere beelden worden afgedrukt, kan het voorkomen dat de printer oververhit raakt en de indicator gaat knipperen. Als dit het geval is, wacht dan enige minuten totdat het toestel afgekoeld is. Voorkom het uittrekken van het papier tijdens het afdrukken of kopiëren om een papierstoring te voorkomen. Raak het papier niet aan voordat het afdrukken of kopiëren gereed is. Als het afdrukken wordt uitgevoerd terwijl er geen signaalinvoer is zal de melding "NO SIGNAL" op de onderzijde van het papier worden afgedrukt. Papierbesparingsstand Als de papierspaarstand (SAVING : ) met behulp van de knop FUNC op " " werd ingesteld, zal het aantal door te voeren papieren minder zijn dan bij een standaard papierdoorvoer. Druk op het voorpaneel op de knop FEED en houdt deze ingedrukt om het papier zover door te voeren dat het op de juiste lengte en positie gesneden kan worden. 13 8 REGELING VAN HET AFDRUKBEELD Regeling van de helderheid / contrast De helderheid en het contrast van het af te drukken beeld kunt u instellen door naar het beeld op de monitor te kijken. Bedieningspaneel SIDE NOR 1:1 BRT CONT EXP. SIZE MULTI SINGLE EXP. ADJUST BRT CONT FUNC FEED COPY MODE · Druk voor het aanpassen op de BRT-toets " ADJUST " ". ADJUST BRT ", de CONT-toets " CONT " en verdraai de knop 1 Druk op de toetsen om de helderheid of het contrast te regelen. BRT SIDE NOR 1:1 BRT CONT EXP. SIZE MULTI SINGLE EXP. ADJUST BRT CONT FUNC FEED COPY PRINT MODE Druk op de BRT-toets " " om de helderheid aan te passen. · De indicator BRT licht op. OPEN CONT SIDE NOR 1:1 BRT CONT EXP. SIZE MULTI SINGLE EXP. ADJUST BRT CONT FUNC FEED COPY PRINT MODE Druk op de CONT-toets " " op de knop CONT om het contrast aan te passen. · De indicator CONT licht op. OPEN 14 2 Verander de instelling. ADJUST 3 Bewaar de ingestelde waarde. De instellingswaarden worden opgeslagen als op de knop PRINT wordt gedrukt. De opgeslagen waarden zullen zelfs als de spanning uitgeschakeld is geweest, beschikbaar blijven. · Draai naar rechts om de waarde te verhogen. ADJUST · Draai naar links om de waarde te verlagen. De instelwaarde wordt via de display weergegeven. (voorbeeld) Instelbereik is -19 to +19. 15 9 INSTELLEN FUNCTIEMODUS Functiemodus In deze modus kan de initiële instelwaarde van iedere functie worden gewijzigd. Iedere keer dat op de knop FUNC wordt gedrukt, schakelt de modus als volgt: SIDE NOR 1:1 BRT CONT EXP. SIZE MULTI SINGLE EXP. ADJUST BRT CONT FUNC FEED COPY PRINT MODE OPEN Druk op de knop FUNC om binnen 1 seconde binnen meer dan 1 seconden Stand-by stand Instelling -curve Selectie van het opgeslagen beeld voor kopieerafdrukken Keuze van afdrukken van opgeslagen meervoudige beelden *1 Instelling van het horizontale afdrukgebied voor het vergrote beeld *2 SCAN instelling IMAGE instelling DIRECTION instelling SAVING instelling PAPER instelling PRINT instelling voor de functie van de knop. Instelling van het aantal afdrukken Instelling van het afdrukken van de functiestandentabel Instelling van het verticale afdrukgebied voor het vergrote beeld *2 Het afdrukken van de instelwaarden *1 Weergave volgt alleen dan als de schakelaar MODE op MULTI ingesteld is. *2 Alleen getoond wanneer de vergrote afdruk is ingesteld. 16 Instellen van de functiemodus U kunt de instelwaarde van elke functiestand wijzigen door aan de ADJUST-regelaar te draaien. De ingestelde waarden blijven ook bewaard wanneer de spanning wordt uitgeschakeld. ADJUST ADJUST Instelling -curve Indicator Doel en beschrijving · Om het gamma () van de curve (relatie tussen de dichtheid en helderheid van het beeld) te selecteren om, afhankelijk van het aangesloten toestel, een optimale dichtheid te verkrijgen. · De standaardinstelling is 5. Het selecteren van het opgeslagen beeld voor het afdrukken of het eerste beeld van een meervoudige afdrukopdracht Indicator Doel en beschrijving · U kunt een willkeurig beeld van de 10 recent afgedrukte beelden selecteren en deze nogmaals afdrukken. · Hoe hoger het aantal is dat op de indicator wordt weergegeven, hoe "ouder" het geselecteerde beeld is. (Te selecteren bereik is : 0 tot 9. ) · Het geselecteerde beeld wordt op de monitor weergegeven. Het beeld zoals in deze modus geselecteerd is automatisch gespecificeerd als het eerste beeld (het beeld zoals op de rechterzijde afgedrukt) voor 2 meervoudige beeldafdrukken. · Het geselecteerde beeld wordt bewaard totdat het nieuwe beeld is opgeslagen. [. . . ] is het mogelijk dat op de afdruk witte vlekken of strepen te zien zijn. Maak in dit geval de thermische kop schoon aan de hand van de hierna beschreven werkwijze en met behulp van het reinigingspapier. Sluit de deur en laat het reinigingspapier in het toestel zitten. 2 Open de deur. Zet de hendel links in de OPEN-positie. OPEN 5 Druk op de FEED-toets. FEED 3 Leg het reinigingspapier in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MITSUBISHI P93

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MITSUBISHI P93 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag