Gebruiksaanwijzing MITSUBISHI M430I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI M430I. Wij hopen dat dit MITSUBISHI M430I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI M430I te teleladen.


MITSUBISHI M430I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1997 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MITSUBISHI M430I (1909 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MITSUBISHI M430I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze handleiding wordt de werking beschreven van de M430i mobiele telefoon. Hoewel alles in het werk is gesteld om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig mogelijk te maken, behoudt Mitsubishi Electric zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen aan het in deze handleiding beschreven product en/of de handleiding zelf aan te brengen. Mitsubishi Electric is een bedrijf van Mitsubishi Group. INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Inleiding SAR _______________________________________ 4 Verklaring van conformiteit _____________________ 5 FCC-waarschuwingen _________________________ 5 Algemene veiligheid __________________________ 5 Veiligheid in de auto __________________________ 5 Noodoproepen _______________________________ 6 Zorg en onderhoud ___________________________ 6 AC/DC-adapterlader __________________________ 6 Batterijgebruik _______________________________ 6 PC-kabel ___________________________________ 7 Uw verantwoordelijkheid _______________________ 7 Beveiligingscode: PIN-codes ____________________ 7 Verwijderen van de verpakking __________________ 7 Gebruik van deze handleiding Vóór u begint Voorbereiding van de telefoon __________________ 11 Basishandelingen ___________________________ 11 Bureauhulp Agenda ___________________________________ 14 Rekenmachine ______________________________ 17 Wisselkoers omzetten ________________________ 18 Wekker ___________________________________ 18 Infraroodpoort ______________________________ 19 De mobiel gebruiken als een modem ____________ 19 Berichten/tekstbewerking Inhoud van het menu Berichten _________________ 20 Toegang tot het SMS-menu ___________________ 20 Een ontvangen SMS-bericht lezen ______________ 20 Opgeslagen SMS-berichten lezen _______________ 21 Berichten verplaatsen naar SIM ________________ 21 Berichten doorsturen _________________________ 21 Geluidssignalen activeren of deactiveren _________ 21 Voorbereiding van uw telefoon voor verzending van SMS-berichten 22 Tekst invoeren / Modus bewerken _______________ 22 Een standaardtekst maken ____________________ 26 Een standaardbericht bewerken ________________ 26 Een nieuw SMS-bericht verzenden ______________ 26 Handtekening ______________________________ 27 Verzonden berichten in het Postvak Uit en de SIM-mappen 27 Kladberichten _______________________________ 28 Statusverzoek ______________________________ 28 Geheugengebruik ___________________________ 28 Broadcast - cell broadcastberichten (CB) _________ 29 Gespreksinfo Overzicht sprekken __________________________ 30 Gespreksduur ______________________________ 30 Gesprekskosten - beheer _____________________ 31 Opgenomen gesprek _________________________ 32 Lijnkeuze __________________________________ 32 Telefoonboek Namen en telefoonnummers opslaan ____________ 33 Een video aan de telefoonboekkaart toevoegen ____ 35 Een foto of pictogram aan de telefoonboekkaart toevoegen 35 Pagina 8 Pagina 11 Pagina 14 Pagina 20 Pagina 30 Pagina 33 2- Inhoudsopgave Pagina 41 Pagina 49 Pagina 58 Pagina 70 Pagina 73 Pagina 73 Pagina 74 Pagina 85 Pagina 97 Pagina 102 Een melodie, video of spraakopname als beltoon instellen 36 Een telefoonboek- of SIM-naamkaart bewerken ____ 36 Nummers uit het telefoonboek bekijken en bellen ___ 37 Voice dialling _______________________________ 37 Vrije ruimte in het telefoonboek _________________ 38 Een groep kaarten maken _____________________ 38 Mijn kaart __________________________________ 39 Eigen nummer(s) weergeven ___________________ 39 Vaste nummers _____________________________ 40 Exporteren _________________________________ 40 Camera Het camerascherm en de bijbehorende pictogrammen ______________________________ 41 Gesloten klepje: landschapsopnamen ____________ 42 Open klepje: zelfportretten _____________________ 45 Video Videoscherm _______________________________ 49 Gesloten klepje: landschapsopnamen ____________ 50 Open klepje: Uzelf filmen ______________________ 54 Fun & Media box Afbeeldingen _______________________________ 58 Beltonen ___________________________________ 61 Video _____________________________________ 62 Games & toepassingen _______________________ 64 Spraak opnamen ____________________________ 65 Kaders ____________________________________ 66 Overige ____________________________________ 68 Geheugengebruik ____________________________ 69 miniSDTM-kaart Voorzorgsmaatregelen voor transport en opslag ____ 70 Uw gegevens beveiligen ______________________ 70 De miniSDTM-kaart plaatsen of verwijderen ________ 71 De inhoud van de miniSDTM-kaart openen _________ 71 De miniSDTM-kaart configureren ________________ 72 Geheugengebruik ____________________________ 72 Kalender Netwerk diensten i-mode Gebruikersinterface __________________________ 74 i-mode menu _______________________________ 74 i-mode toepassingen _________________________ 75 De i-mode functies instellen ____________________ 77 E-mailsysteem ______________________________ 78 Opties _____________________________________ 83 Snelle toegang tot de basisfuncties van i-mode ____ 84 Instellingen Geluid _____________________________________ 85 Scherm ____________________________________ 86 Toetsen ___________________________________ 88 Telefoon ___________________________________ 88 Voicemail __________________________________ 90 GSM Diensten ______________________________ 91 Beveiliging _________________________________ 95 miniSDTM-kaart ______________________________ 96 Bijlage Woordenlijst ________________________________ 97 Problemen oplossen __________________________ 98 Foutmeldingen ______________________________ 99 Garantie __________________________________ 101 Index 3- Inhoudsopgave INLEIDING B edankt voor de aankoop van de M430i mobiele telefoon (GSM, DCS, PCS). De in deze handleiding beschreven telefoon is goedgekeurd voor alle GSM 900-, DCS 1800- en PCS 1900-netwerken. [. . . ] U kunt de video-instellingen aanpassen voordat u de video gaat opnemen. 1 2 ITEMS Camera Instellingen Compact licht Zelfontspanner Selecteer vanuit het voorbeeldscherm Opties. Kies Instellingen: OMSCHRIJVING Afmeting (pixel) Beeldkwaliteit Geheugen Sluitergeluid Compact licht Info Video duur 3 4 Om het formaat van het videokader te selecteren: 240x240 of 120x160. Om het telefoongeheugen of de miniSDTM-kaart als opslagruimte in te stellen. Om de intensiteit van het compacte witte licht te selecteren: Hoog, Medium of Laag. Om de foto's weer te geven of te verbergen (alleen voorbeeldmodus). Selecteer Korte email 100Kb, Lange e-mail 300Kb of Maximumgrootte 5Mb. Vul de beschikbare velden in en kies OK om uw invoer te bevestigen. Kies Opslaan om de wijzigingen op te slaan. U kunt het geluid van de sluiter op de mobiele telefoon niet uitschakelen. Voordat u een video opneemt, moet u kiezen waar u de video opslaat. Als u geen opslagruimte kiest, wordt de video standaard opgeslagen in het telefoongeheugen. 1 2 3 4 Kies vanuit het voorbeeld Opties en Instellingen. Kies Opslaan om de instelling op te slaan. Een video afspelen U kunt op de achtergrond de video bekijken die u zojuist hebt opgenomen, voordat u deze als volgt opslaat: 1 2 Kies Opties. Selecteer Afspelen. U kunt de volgende lijst met opties openen vanuit de modus Afspelen of Pauze, of als de video is gestopt: OPTIES OMSCHRIJVING Volume Om het geluidsvolume in te stellen (van 0 tot 7). Om de geselecteerde video te verzenden via de infraroodpoort, MMS of e-mail. Om de video in te stellen als afbeelding voor de achtergrond, als melodie, als bericht beltoon, of als melding E-mail/MMS. Details Om informatie te geven over de bestandsnaam, de titel, de auteur (apparaatnaam), de resolutie (bxh in pixels), de duur van de video, de grootte, de opslagdatum, de beveiligingsstatus van het bestand, de beschrijving (als er tekst aan het videobestand is gekoppeld), het copyright van de opgenomen video en de beperkingsstatus. Wanneer de video niet kan worden afgespeeld of er is geen beeldspoor, wordt alleen het geluidsspoor afgespeeld. Als er zich een evenement voordoet tijdens het afspelen (bijvoorbeeld een alarm of SMS-ontvangst), wordt het afspelen gestopt. Zie `Video', pagina 62 voor meer informatie over het afspelen van video's die in het geheugen van de mobiele telefoon of op een miniSDTM-kaart zijn opgeslagen. Zie `De lijst met ontvangen e-mails en MMS'en bekijken', pagina 81 om de video's af te spelen die u via e-mail of MMS hebt ontvangen. Tijdens het afspelen van de video kunt u de volgende snelkoppelingen gebruiken: TOETSEN OMSCHRIJVING Van & tot Om het geluidsvolume uit te schakelen. Om het geluidsvolume te verhogen met één niveau (kort drukken) of meerdere niveaus (lang drukken). Om het geluidsvolume te verlagen met één niveau (kort drukken) of meerdere niveaus (lang drukken). Om het afspelen te stoppen. Een video op het externe scherm afspelen Op het externe scherm kunt u de video's bekijken die u hebt opgeslagen in het geheugen van de mobiele telefoon of op de miniSDTM-kaart (zie `Video's weergeven die op de miniSDTM-kaart staan', pagina 64). De video's worden echter het beste weergegeven op het interne scherm. 1 2 3 4 5 6 Open het klepje. Druk op de zijtoets [Camera en video] om af te spelen. U kunt geen video afspelen tijdens een telefoongesprek. Optie Volledig scherm Met deze optie kunt u de video's op het hele scherm bekijken. [. . . ] Dit is ter beoordeling van het geautoriseerde Mitsubishi Electric reparatie center. Mitsubishi Electric is gerechtigd om het vervangen product in zijn bezit te houden. 2. Alle reparatie dienen naar een geautoriseerd Mitsubishi Electric service center gezonden te worden. Om vast te stellen waar een dergelijk service center zich bevindt, kan contact opgenomen worden met de Mitsubishi Electric vertegenwoordiging in het land waar men zich bevindt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MITSUBISHI M430I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MITSUBISHI M430I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag