Gebruiksaanwijzing MITSUBISHI M320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI M320. Wij hopen dat dit MITSUBISHI M320 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI M320 te teleladen.


MITSUBISHI M320 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4269 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MITSUBISHI M320 MANUAL 2 (7177 ko)
   MITSUBISHI M320 (7122 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MITSUBISHI M320

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De in deze D edankt voor beschreven telefoon is goedgekeurd voor alle (GSM, 900/1800-netwerken. handleiding GSM Afhankelijk van uw abonnementstype en/of uw serviceprovider is het mogelijk dat sommige berichten die op uw telefoon verschijnen, anders zijn. Deze mobiele telefoon is conform de internationale voorschriften voor zover hij wordt gebruikt in normale omstandigheden en in overeenstemming met de hieronder vermelde veiligheidsinstructies en waarschuwingen. SAR DEZE M342i-TELEFOON VOLDOET AAN DE EU-VEREISTEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Voordat een mobiele telefoon op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat hij voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn(1999/5/EC). [. . . ] Afhankelijk van deze applicatie is het mogelijk dat niet alle resolutietypes beschikbaar zijn. De applicaties waaruit de camera kan worden bereikt, zijn: APPLICATIES BESCHIKBARE RESOLUTIE Telefoonboek Portret. actief scherm, Welkomscherm of Afsluitscherm) i-mode mail en MMS Alle. Om de Camera-applicatie vanuit het Telefoonboek te bereiken: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 Druk op OK. In de telefoonkaart, kies Afbeelding en vervolgens In de afbeeldingenbrowser, kies Opties. Kies Camera. . Om de Camera-applicatie vanuit het menu Instellingen te bereiken: Druk op OK. Kies Scherm, vervolgens Niet-actief scherm, Start scherm of Uitschakel scherm. Scroll omlaag naar Mijn afbeeldingen en kies Foto's (linker softkey). Kies Camera. Om de Camera-applicatie vanuit het menu Mail te bereiken: In het standby-scherm, kies Mail (linker softkey) of kies i-mode en vervolgens Mail. Kies E-mail opstellen, scroll omlaag naar het veld Bijlagen, druk op OK en kies Afbeeldingen. 2' Of kies MMS opstellen, kies MMS bewerken en vervolgens Beeld toevoegen. Wanneer ze worden weergegeven als een mozaïek (miniatuurmodus: zie Opties/ Voorkeuren), bevat het hoofdscherm een mozaïek van afbeeldingen en de naam van de geselecteerde afbeelding. Selecteer de gewenste afbeelding of kies Album1 of Album2 om de inhoud te bekijken (druk op OK). Druk op OK of Opties en Volledig scherm om de afbeelding op volledige grootte weer te geven. Opties De lijst Opties van de afbeeldingenmap bevat de volgende items: OPTIES OMSCHRIJVING Om de afbeelding op volledige grootte en de naam van de afbeelding te bekijken. Om de afbeelding in te stellen als niet-actief scherm, als welkomscherm bij Instellen als. . . het inschakelen van de mobiel of als afsluitscherm bij het uitschakelen van de mobiel. Bekijken 42- Fun & Media box Details Wis Wis alles Verplaats Voorkeuren Om de naam, resolutie, grootte, opslagdatum en beveiligingsstatus van het huidige bestand weer te geven. Om de huidige afbeelding te verplaatsen naar Afbeeldingen, Album1 of Album2. Om de opgeslagen afbeeldingen (op datum, naam, grootte) te sorteren en een weergavemodus (Lijst of Afbeelding) te selecteren teneinde de modus van de afbeeldingenbrowser te wijzigen. 1. De lijst Opties van Album1 en Album2 bevat enkel de items Bekijken en Voorkeuren. Het is mogelijk dat het verzenden van een afbeelding niet is toegestaan als de afbeelding auteursrechtelijk is beschermd. In dat geval wordt het bericht 'Beschermd bestand' weergegeven. [. . . ] Indien de garantietermijn in het land van aankoop langer is dan 12 maanden, wordt deze termijn niet aangetast door deze garantiebepalingen. Deze garantie dekt tevens de meegeleverde batterijen gedurende een periode van twaalf (12) maanden na aankoopdatum. MMCE zal de reparatie uitvoeren zonder kosten welke betrekking hebben op de onderdelen en het arbeidsloon. Het is MMCE vrij om het product te vervangen voor een ander product van hetzelfde type of een type die vergelijkbaar is aan het ter reparatie aangeboden product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MITSUBISHI M320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MITSUBISHI M320 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag