Gebruiksaanwijzing MITSUBISHI LDT321V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI LDT321V. Wij hopen dat dit MITSUBISHI LDT321V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI LDT321V te teleladen.


MITSUBISHI LDT321V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7088 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MITSUBISHI LDT321V BROCHURES (2193 ko)
   MITSUBISHI LDT321V Product Brochure (604 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MITSUBISHI LDT321V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Index Belangrijke informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiligheidsmaatregelen, onderhoud en aanbevolen gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Namen en functies van onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de versterker voor meer informatie. De LCD-monitor aansluiten op een hifi-versterker · · · · · Zet de LCD-monitor en de versterker pas aan nadat alle verbindingen tot stand zijn gebracht. Gebruik een RCA-kabel om de AUDIO OUT-connector (RCA) op de LCD-monitor en de geluidsingang van de versterker te verbinden. De AUDIO IN 2 en 3 (beide RCA) kunnen voor geluidsinvoer worden gebruikt. Selecteer voor de verbinding [AUDIO2] of [AUDIO3] met de knop AUDIO INPUT. Via de AUDIO OUT-aansluiting wordt het geluid van de geselecteerde audio-ingang uitgevoerd. LCD-monitor Videorecorder of laserschijfspeler Naar rechtergeluidsuitgang Naar linkergeluidsuitgang RCA Naar rechtergeluidsuitgang Naar linkergeluidsuitgang Externe luidspreker To composite Output In case of VCR BNC BNC LCD monitor (tweede monitor) RCA Externe luidspreker Nederlands-18 Basisbediening Modus AAN en modus UIT De stroomindicator van de LCD-monitor wordt groen wanneer de monitor aan is en rood wanneer de monitor uit is. De monitor kan op de volgende drie manieren worden in- of uitgeschakeld: LDT321V 1. De hoofdschakelaar indrukken OPMERKING: Als u de LCD-monitor uitzet met de hoofdschakelaar, kunt u de modus AAN niet activeren met de afstandsbediening of de aan/uit-knop, en zowel de groene als rode stroomindicator gaan uit. Zorg ervoor dat u de modus AAN inschakelt met de hoofdschakelaar voordat u deze twee Hoofdschakelaar mogelijkheden gebruikt. LDT371V Hoofdschakelaar 2. De aan/uit-knop indrukken OPMERKING: voordat u op de aan/uit-knop drukt, moet u de LCD-monitor met de hoofdschakelaar aanzetten. Aan/uit-knop 3. De afstandsbediening gebruiken OPMERKING: voordat u de afstandsbediening gaat gebruiken, moet u de LCD-monitor met de hoofdschakelaar aanzetten. Nederlands-19 Nederlands Stroomindicator Status Ingeschakeld Uitgeschakeld Stand-by als "SCHEDULE (schema)" is ingeschakeld Stand-by Diagnose (storing gesignaleerd) Groen Rood Rood aan Groen knippert Rood en groen Rood knippert * Zie probleem oplossing op pagina 33 NORMAL: Weergeven in overeenstemming met signaalverhouding PC of weergeven in verhouding 4:3 met DVD/HD- of videosignaal. CUSTOM (ZOOM) Vergroot beelden van 4:3 op non-lineaire wijze totdat deze beeldvullend zijn. (De beeldrand wordt gedeeltelijk afgesneden door de uitvergroting. ) REAL (werkelijk): het beeld wordt pixel per pixel weergegeven. De beelden die zich buiten het actieve weergavegebied bevinden worden niet weergegeven. Energiebeheer gebruiken De LCD-monitor is voorzien van de DPM-functie voor energiebeheer die door de VESA is goedgekeurd. De energiebeheerfunctie is een energiebesparende functie waarmee automatisch het energieverbruik van het beeld wordt gereduceerd als het toetsenbord of de muis gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt. De energiebeheerfunctie van uw nieuw beeldscherm is ingesteld op de modus "AAN". Zo kan een energiebesparende modus van uw beeldscherm in werking treden wanneer No Signal (Geen signaal) actief is. Dit kan mogelijk de levensduur van het beeldscherm verhogen en het energieverbruik ervan verlagen. ZOOM ZOOM Beeldmodus RGB 1, 2, 3 HIGHBRIGHT STANDARD STANDARD sRGB CINEMA DVD/HD, VIDEO HIGHBRIGHT Een bron voor het beeld selecteren Een bron voor het beeld weergeven: Stel [VIDEO] in met de knop INPUT (Invoer). Gebruik het menu COLOUR SYSTEM (Kleursysteem) om [AUTO], [NTSC], [PAL], [SECAM], [PAL60] of [4. 43NTSC] in te stellen, afhankelijk van uw video-indeling. HIGHBRIGHT (zeer helder), STANDARD (standaard), CINEMA (bioscoop) OSD-gegevens RGB1, 2, 3 RGB2 1024 x 768 48kHz 60Hz AUDIO : 1 SIZE : FULL Beeldingangsmodus Video Input mode Input signal Information Ingangssignaalinformatie Geluidsingangsmodus Audio input mode Picture Size mode Beeldformaatmodus ) Beeldformaat RVB 1, 2, 3 FULL NORMAL NORMAL CUSTOM DYNAMIC REAL CUSTOM REAL DVD/HD DVD/HD AUDIO : 3 SIZE : WIDE Beeldingangsmodus Video Input mode Geluidsingangsmodus Audio input mode Beeldformaatmodus Picture Size mode DVD/HD, Vidéo FULL Signaaltype NORMALE GROOTTE Aanbevolen grootte NORMAL (NORMAAL) VIDEO<S>, VIDEO VIDEO<S> NTSC AUDIO : 3 SIZE : NORMAL 4:3 DYNAMIC Beeldingangsmodus Video Input mode Kleursysteemmodus System mode Input Signal Colour voor ingangssignaal Audio input mode Geluidsingangsmodus Picture Size mode Beeldformaatmodus FULL (VOLLEDIG) Samendrukken PIP of POP Hoofdbeeld:RGB2 Subbeeld:VIDEO<S> RGB2 1024 x 768 48kHz 60Hz AUDIO : 1 VIDEO<S> NTSC SIZE : FULL Informatie hoofdbeeld Main picture Information ) Sub picture Information Informatie subbeeld Informatie hoofdbeeld Main picture Information Nederlands-20 OSD-besturingselementen (On-Screen-Display) Druk op de knop MENU (Menu) om het hoofdmenu te openen. Afstandsbediening SET Druk op de knop SET (Instellen) om uw keuze te bevestigen. Druk op OMHOOG of OMLAAG en op de PLUS- of MINUS-knop om een functie of besturingselement te selecteren. Druk op de knop SET (Instellen) om uw keuze te bevestigen. Druk op de knop MENU (Menu) of EXIT (Afsluiten) om af te sluiten. Druk op de knop EXIT (Afsluiten) om het hoofdmenu te openen. Bedieningspaneel Druk op de knop INPUT (Invoer) om uw keuze te bevestigen. Druk op OMHOOG of OMLAAG en Druk op de knop op de PLUS- of MINUS-knop om EXIT (Afsluiten) een functie of besturingselement te om af te sluiten. Druk op de knop INPUT (Invoer) om uw keuze te bevestigen. INPUT EXIT OMHOOG- of OMLAAG-knop Knop INPUT Bouton "-" "+" Bouton EXIT OSD screen Hoofdmenu PICTURE (BEELD) Submenu Hiermee stelt u de algemene helderheid van het beeld en de achtergrond op het scherm in. [. . . ] De signaalkabel moet goed en volledig zijn aangesloten op de poort van de computer. Gebruik de OSD-besturingselementen van Image Adjust om het beeld scherp te stellen en stel het beeld juist af met het besturingselement Fine. Wanneer u van weergavemodus verandert, dient u de OSD-instellingen van Image Adjust mogelijk opnieuw aan te passen. Controleer of de monitor en videokaart met elkaar compatibel zijn en aan de aanbevolen signaaltimings beantwoorden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MITSUBISHI LDT321V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MITSUBISHI LDT321V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag