Gebruiksaanwijzing MITSUBISHI EY-3DGS-1U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI EY-3DGS-1U. Wij hopen dat dit MITSUBISHI EY-3DGS-1U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI EY-3DGS-1U te teleladen.


MITSUBISHI EY-3DGS-1U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1279 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MITSUBISHI EY-3DGS-1U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] * Wenn die Leistung der Batterie abfällt, blinkt die Anzeige beim Einschalten der Stromversorgung 5 Mal. Die , , 3D-Synchronisierung"-Einstellung des Projektors umschalten und überprüfen, ob die Bilder normal angezeigt werden. Prima di farne uso per la prima volta, togliere la pellicola isolante. Tenga cuidado para no pillarse los dedos en la parte de las bisagras de las Gafas 3D. [. . . ] Let op dat de infraroodsignaalontvanger van de 3D-Bril niet vuil wordt en plak er geen sticker of iets dergelijks op. De 3D-Bril kan dan het signaal van de 3D-Emitter niet meer ontvangen waardoor de bril niet werkt. Gebruik van een afstandsbediening kan resulteren in een verkeerde werking van de 3D-Bril. Wanneer u de afstandsbediening niet meer gebruikt, zal de 3D-Bril weer normaal werken. Het is mogelijk dat een afstandsbediening verkeerd werkt wanneer u naar 3D-beelden kijkt, maar dit duidt niet op een foutief functioneren van de apparatuur. bij gebruik van de 3D-Bril · Gebruik niet een apparaat dat sterke magnetische golven uitzendt, zoals een mobiele telefoon, in de buurt van de 3D-Bril. Gebruik de 3D-Bril binnen een temperatuurbereik van 0°C tot 40°C. Bij het kijken naar 3D-beelden in een kamer met tl-verlichting is het mogelijk dat u vindt dat de lichten in de kamer flikkeren. In dat geval plaatst u de 3D-Bril en de 3D-Emitter zo ver mogelijk uit de buurt van de tl-verlichting of u schakelt de tl-verlichting uit. Wanneer u de bril ondersteboven of verkeerd om draagt, zult u niet de juiste 3D-beelden zien. Bij gebruik van de 3D-Bril kunt u andere schermen, zoals het scherm van uw personal computer, digitale klok of calculator niet goed aflezen. Deze 3D-Bril kan niet worden gebruikt voor het kijken naar speelfilms in bioscooptheaters. U kunt geen 3D-beelden zien wanneer u plat ligt, ook wanneer u de 3D-Bril draagt. Bij gebruik van het apparaat in Europa: NALEVING VAN REGLEMENTEN Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EG Richtlijnen 2004/108/EG "EMCRichtlijn" en 2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn". De elektromagnetische storingsgevoeligheid is op een niveau gesteld waarbij een juiste werking in residentiële gebieden, commerciële en licht-industriële gebieden en kleinschalige ondernemingen, zowel binnen als buiten, mogelijk is. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor Klasse B digitale apparatuur, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC Reglementen. Deze limieten zijn ontworpen voor een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie met een residentiële opstelling. Deze apparatuur wekt radiofrequentie-energie op en gebruikt het en kan het uitstralen, en indien, wanneer niet in overeenstemming met de aanwijzingen geïnstalleerd en gebruikt, kan het radiocommunicatie schadelijk storen. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er bij een bepaalde installatie of opstelling geen interferentie is. Indien deze apparatuur schadelijke interferentie van ontvangst van TV- of radioprogramma's veroorzaakt, wat eenvoudig kan worden bepaald door de apparatuur even uit te schakelen en weer in te schakelen, dient de gebruiker een van de volgende maatregelen te nemen zodat er geen interferentie meer is. Steek de stekker van het netsnoer van de apparatuur in een stopcontact dat een ander circuit dan de receiver gebruikt. Raadpleeg de plaats van aankoop of een erkend radio- en televisietechnicus. [. . . ] Is de afstand tussen de 3D-Emitter en de 3D-Bril te groot of te klein? Zijn de 3D-Emitter en de infraroodsignaalontvanger van de 3D-Bril niet goed ten opzichte van elkaar gericht?Via een 3D-instellingssysteem) op de recorder/speler wanneer 3D-beelden met een geschikte recorder/speler worden geprojecteerd. Stel de 3D-modus van de projector correct in voor het beeld (Beeldcompressie, Naast elkaar, Boven en onder). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MITSUBISHI EY-3DGS-1U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MITSUBISHI EY-3DGS-1U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag