Gebruiksaanwijzing MITSUBISHI EY-3D-EMT1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI EY-3D-EMT1. Wij hopen dat dit MITSUBISHI EY-3D-EMT1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI EY-3D-EMT1 te teleladen.


MITSUBISHI EY-3D-EMT1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8380 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MITSUBISHI EY-3D-EMT1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het apparaat niet als de projector rook uitstoot, een vreemd geluid maakt of vreemd ruikt. Niet voor gebruik in computerruimtes zoals gedefi nieerd in de norm voor bescherming van computers of andere elektronische apparatuur voor gegevensverwerkings, ANSI/NFPA 75. Deze 3D-Emitter is alleen voor gebruik met Mitsubishi projectors die 3D-beelden ondersteunen. Gebruik deze 3D-Emitter alleen voor het kijken naar 3D-beelden met de ondersteunde Mitsubishi projectors. [. . . ] De gebruiker verliest het recht op gebruik van deze apparatuur indien hij/ zij veranderingen of modificaties maakt waarvoor vooraf niet expliciet toestemming is verkregen van Mitsubishi. Deze Klasse B digitale apparatuur voldoet aan de Canadese ICES-003 vereisten. Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste kwaliteit materialen. Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische onderdelen, batterijen en accu's op het einde van de gebruiksduur gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld. Wanneer er onder het bovenstaande symbool een chemisch symbool staat gedrukt, betekent dit dat de batterij of accu zware metalen in een bepaalde concentratie bevat. Dit wordt als volgt aangeduid: Hg: kwik (0, 0005%), Cd: cadmium (0, 002%), Pb: lood (0, 004%) In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's afzonderlijk ingezameld. Breng deze apparatuur, batterijen en accu's dan naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt. Informatie over het verwijderen in landen buiten de Europese Unie Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw dealer voor de juiste methode om het product te verwijderen. Informatie over milieubescherming voor de gebruikers in China Dit symbool is alleen geldig in China. Met deze 3D-Emitter en de los verkrijgbare 3D-Bril (EY-3DGS-1U) kunt u genieten van 3D-beelden met Mitsubishi projectors die 3D-beelden ondersteunen. Voor het kijken naar 3D-beelden of het maken van de vereiste instellingen wordt u verwezen naar de gebruiksaanwijzing van de projector. De zendhoek kan in verticale richting in vijf stappen worden afgesteld. Verbind deze aansluiting met de 3D EMITTER aansluiting op de projector met behulp van de bijgeleverde 5-polige mini-DIN-kabel. Het infraroodsignaal dat de 3D-Emitter uitzendt, heeft het volgende bereik. aanzicht vanaf de zijkant De zendhoek kan in verticale richting in vijf stappen worden afgesteld door de hoek van het zendgedeelte te veranderen. De hierboven getoonde waarden zijn bij benadering en verschillen mogelijk iets afhankelijk van de werkelijke metingen. Plaats de 3D-Emitter zodanig dat u de 3D-Bril binnen het hierboven aangegeven zendbereik kunt gebruiken. Gewoonlijk wordt de 3D-Emitter aan de projector bevestigd zoals op pagina 7 is aangegeven. Als de 3D-Bril het signaal echter niet juist ontvangt wanneer u de 3D-Emitter aan de projector bevestigt, kunt u de 3D-Emitter op een andere plaats bevestigen zoals op pagina 8 is aangegeven. [. . . ] Stel de positie en de hoek van de 3D-Emitter zodanig af dat de 3D-Bril het infraroodsignaal kan ontvangen. Nadat de afstelling is voltooid, bevestigt u de 3D-Emitter stevig met behulp van het bijgeleverde dubbelzijdige kleefband e. Controleer de volgende punten voordat u de 3D-Emitter voor reparatie wegbrengt. Wanneer u de projector naar de 3D-modus overschakelt, dient u te controleren of de LED (groen) aan de 3D-Emitter gaat branden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MITSUBISHI EY-3D-EMT1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MITSUBISHI EY-3D-EMT1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag