Gebruiksaanwijzing MITSUBISHI CP9550DW-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI CP9550DW-S. Wij hopen dat dit MITSUBISHI CP9550DW-S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MITSUBISHI CP9550DW-S te teleladen.


MITSUBISHI CP9550DW-S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (531 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MITSUBISHI CP9550DW-S (533 ko)
   MITSUBISHI CP9550DW-S BROCHURE (1688 ko)
   MITSUBISHI CP9550DW-S ANNEXE 142 BROCHURE (1836 ko)
   MITSUBISHI CP9550DW-S PRODUCT INFORMATION (89 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MITSUBISHI CP9550DW-S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE KLEURENPRINTER MODEL CP9550DW-S BEDIENINGSHANDLEIDING POWER ALARM PAPER/INK RIBBON DATA READY COOLING DOOR OPEN CANCEL FEED&CUT DEZE BEDIENINGSHANDLEIDING IS BELANGRIJK. LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U UW DIGITALE KLEURENPRINTER GAAT GEBRUIKEN. Deze digitale kleurenprinter stemt overeen met de vereisten vermeld in EG-richtlijn 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. De elektro-magnetische gevoeligheid is vastgesteld op een dusdanig niveau dat een goede werking wordt bevorderd in woningen, in bedrijven en lichtindustriële gebouwen en in kleinschalige ondernemingen, zowel binnen als buiten de gebouwen. Alle installatieplaatsen moeten aangesloten zijn op het openbare electriciteitsnet. LET OP: RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN - NIET OPENEN. VERWIJDER DE DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET EN VERMINDER ZO HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN BEVAT GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE VERVANGEN ONDERDELEN. [. . . ] Installeer de papieropvang niet wanneer u het afdrukpapier van 13x18(5x7") of 15x23(6x9") gebruikt. OPMERKING Het is evenwel aangeraden de afdrukken op de papieropvang regelmatig te verwijderen. Als de afdrukken niet regelmatig worden verwijderd, kan een papierstoring optreden. INHOUD 6 POWER-INDICATOR Wanneer de spanning wordt ingeschakeld, gaat de indicator branden. 7ALARM-INDICATOR Deze indicator licht op of knippert wanneer een papierstoring optreedt of de deur geopend is. 16. 7 KENMERKEN EN FUNCTIES ZIJ- EN ACHTERPANEEL OPLOSSEN VOORZORGSKENMERKEN AANSLUITINGEN VOORBEREIDINGEN VAN STORINGEN MAATREGELEN 1 2 3 AC LINE 3 4 (LINKERZIJDE) 1 USB-AANSLUITING Gebruikt voor het aansluiten van de USB-kabel. 9. (ACHTERZIJDE) 3 TRANSPORTHANDVAT Neem het toestel bij dit handvat en vooraan bij de onderkant vast wanneer u het verplaatst. 2 DIP-SCHAKELAARS Gebruikt om diverse functies van dit toestel in te stellen. 10. 4 NETAANSLUITING (AC LINE) Sluit het bijgeleverde netsnoer op deze aansluiting aan. Zorg ervoor, dat het netsnoer goed wordt aangesloten. OVERIGEN INSTALLEREN VAN DE PAPIEROPVANG Haak de papieropvang vast met de nokjes. Installeer de papieropvang niet wanneer u het afdrukpapier van 13x18(5x7") of 15x23(6x9") gebruikt. INHOUD A. B. C. Gaten voor papierformaat 10 x 15 (Papierbreedte 152 mm) 8 AANSLUITINGEN AANSLUITING OP USB-DATASIGNAALAPPARATUUR 2 AANSLUITING OP EEN PERSONAL COMPUTER (VOORBEELD) Sluit dit toestel aan op een personal computer zoals hieronder wordt getoond. VOORZORGSKENMERKEN MAATREGELEN Naar USB-poort Naar USB-poort AANSLUITINGEN VOORBEREIDINGEN Personal computer Digitale Kleurenprinter OPLOSSEN VAN STORINGEN OVERIGEN INHOUD 9 AANSLUITINGEN INSTELLEN VAN DIP-SCHAKELAARS 2 INSTELLEN VAN DIP-SCHAKELAARS Bij verzending vanuit de fabriek staan alle schakelaars op OFF. Schakel de spanning uit alvorens de instellingen van de DIP-schakelaars te wijzigen. VOORZORGSKENMERKEN MAATREGELEN OFF ON Schakelaar nr. Instelling Functie 1 OFF Automatische invoer- en afsnijmodus Wanneer de deur wordt gesloten nadat het adrukpapier is geplaatst en de spanning van dit toestel is ingeschakeld, voert het toestel automatisch de papierinvoer- en afsnijfunctie uit. ON Handmatige invoer- en afsnijmodus 2 OFF Zet deze schakelaar op OFF. ON 12345678 AANSLUITINGEN VOORBEREIDINGEN OPLOSSEN VAN STORINGEN OVERIGEN INHOUD 10 VOOR BEDIENING Voor het afdrukken: VOORZORGSKENMERKEN MAATREGELEN 1 Plaats het afdrukpapier in deze machine. 13-14) HET PLAATSEN VAN HET AFDRUKPAPIER Afstandhouder 2 De afstandhouders zijn bevestigd aan de papierbevestigingen. Zie de Snelle Installatiegids voor meer informatie over de noodzaak van het gebruik van de afstandhouders. Verwijder het beschermmateriaal tussen de papierbevestiging en de afstandhouder. Verwijder de afstandhouder met de pallen van de papierbevestiging ingetrokken. Wanneer u afdrukpapier gebruikt waarvoor de afstandhouders nodig zijn, bevestigt u de afstandhouders aan de papierbevestigingen door de hierboven beschreven procedure voor het verwijderen in omgekeerde volgorde uit te voeren, zoals rechts wordt getoond. papierbevestigingen Afstandhouder Vergrendelingen AANSLUITINGEN VOORBEREIDINGEN OPLOSSEN VAN STORINGEN 1 Maak de bijgeleverde papierbevestigingen vast aan beide zijden van het afdrukpapier. Wanneer u de vergrendelingen op de papierbevestiging indrukt, worden de pallen in de as getrokken. Bevestig de bevestigingen aan het afdrukpapier terwijl de pallen zijn ingetrokken. Controleer of de bevestigingen goed aan het afdrukpapier vastzitten en laat de vergrendelingen los. Als het papier niet strak staat, kan dit een slechte afdrukwaliteit veroorzaken. OPMERKING Bij het plaatsen van het afdrukpapier verwijdert u één papierbevestiging en houdt u het afdrukpapier rechtop op de zijkant zonder papierbevestiging. [. . . ] Installeer de inktcassette op de juiste manier. AANSLUITINGEN VOORBEREIDINGEN Er wordt niets afgedrukt. INSTRUCTIES VOOR TRANSPORT Volg de onderstaande instructies wanneer dit toestel om één of andere reden, bv. voor reparatie, dient te worden vervoerd. OPLOSSEN VAN STORINGEN 1. Gebruik de oorspronkelijke verpakking. De oorspronkelijke verpakking gaat mogelijk niet langer dan één retourreis mee. Als het toestel meer dan één retourreis met dezelfde verpakking wordt vervoerd, wordt de toestand van het toestel niet gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MITSUBISHI CP9550DW-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MITSUBISHI CP9550DW-S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag