Gebruiksaanwijzing MIELE SCOUT RX1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MIELE SCOUT RX1. Wij hopen dat dit MIELE SCOUT RX1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MIELE SCOUT RX1 te teleladen.


MIELE SCOUT RX1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3487 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MIELE SCOUT RX1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Im Display leuchtet die Anzeige Akkula‐ dezustand und die des Standard-Reini‐ gungsmodus Auto. ΁ Drücken Sie die Richtungstaste + oder -, um die aktuelle Stunde einzu‐ stellen. ΁ Drücken Sie die Richtungstaste + oder -, um die aktuelle Minute einzu‐ stellen. ΁ Drücken Sie die Richtungstaste + oder -, um die gewünschte Minute einzustellen. [. . . ] De accu wordt opgeladen en het controlelampje voor de oplaad‐ status van de accu op het display knip‐ pert. het opladen duurt maximaal 120 minu‐ ten en is afgerond als het betreffende controlelampje groen oplicht. Als u de dagtijd wilt wijzigen, gaat u te werk, zoals hiervoor is beschreven. De afstand tussen meubels waaronder gezuigd moet worden en de vloer moet minimaal 90 mm zijn. Als de stofzuiger ergens niet moet zui‐ gen, kunt u dat gedeelte afbakenen. ΁ Leg de bijgeleverde magneettape met de groef naar beneden op de vloer. Als u de tape definitief wilt bevestigen, kunt u de bijgeleverde kleefstrips ge‐ bruiken. Na afloop van de reiniging (bij start van de reiniging vanaf het basissta‐ tion) Het apparaat keert automatisch terug naar het basisstation. U kunt de robotstofzuiger weer active‐ ren door op een willekeurige toets van de afstandsbediening te drukken of op een van de twee sensortoetsen op het display van het apparaat. Na terugkeer naar het startpunt reinigt het apparaat de randen van het vertrek nog eens apart. Voor het reinigen van licht verontreinigde vloeren, met verkorte reinigingsduur. mogelijkheid 1 (afstandsbediening) Spot Corner  Druk op de toets   van de afstands‐ bediening of op de sensortoets   op het display van het apparaat om de reiniging te starten. Mogelijkheid 2 (display) Turbo  Druk zo vaak op de sensortoets  totdat het symbool van de gewenste reinigingsmodus oplicht. 103 nl  Druk op de toets   van de afstands‐ bediening of op de sensortoets   op het display van het apparaat om de reiniging te starten. Timer instellen (alleen mogelijk als de dagtijd is inge‐ steld) Als u de stofzuiger dagelijks op hetzelf‐ de tijdstip wilt starten, kunt u de ge‐ wenste starttijd en de reinigingsmodus opslaan. Het reinigingsresultaat kan dan wel iets minder zijn, omdat de camera licht nodig heeft om goed te kunnen navigeren. ΁ Druk op de afstandsbediening op de toets van de gewenste reinigingsmo‐ dus of op de richtingstoetsen, totdat het symbool van de reinigingsmodus begint te knipperen. De instellingen zijn nog circa drie se‐ conden op het display te zien. De stof‐ zuiger start vanaf nu dagelijks op het ingestelde tijdstip met de reiniging.  Druk op de richtingstoets + of - om het gewenste uur in te stellen. Aan het brandende controlelampje voor de timer  ziet u dat de timer geactiveerd is. 104 nl Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u te werk, zoals hiervoor is beschreven. [. . . ] 112 nl Probleem Het apparaat keert na de reiniging niet naar het basisstation terug. Oorzaak en oplossing De standaard-reinigingsmodus Auto is op een wille‐ keurig punt in het vertrek gestart. Er is onvoldoende licht voor het apparaat voor een correcte navigatie. de verbinding van de infraroodzender van het basis‐ station met de robotstofzuiger is verbroken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MIELE SCOUT RX1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MIELE SCOUT RX1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag