Gebruiksaanwijzing MIELE G 4942 SCI BB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MIELE G 4942 SCI BB. Wij hopen dat dit MIELE G 4942 SCI BB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MIELE G 4942 SCI BB te teleladen.


MIELE G 4942 SCI BB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (141 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MIELE G 4942 SCI BB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9 Garantie België Miele België verleent aan de koper – in aanvulling op de hem wettelijk toegekende rechten op het maken van aanspraak op garantie ten aanzien van de verkoper en zonder beperking van deze – een recht op garantie op nieuwe toestellen met inachtneming van de volgende garantieverplichtingen: I. [. . . ] De garantie dekt geen schadeclaims ten aanzien van Miele België die buiten dat bereik vallen, tenzij de door Miele België belaste dienst opzettelijk of door grove nalatigheid schade heeft berokkend. Beperkingen van de garantie De garantie dekt geen gebreken of defecten die toe te schrijven zijn aan: 1. Het niet in acht nemen van de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften of de schriftelijke gebruiks-, installatie- en montageaanwijzing 2. Oneigenlijk gebruik, verkeerde bediening of verkeerde belasting, bijv. Het feit dat het toestel in een ander EU-land, Zwitserland of Noorwegen is gekocht en dat het wegens speciale technische specificaties niet of slechts met beperkingen kan worden gebruikt 4. Herstellingen en wijzigingen die zijn uitgevoerd door naverkoopdiensten die niet zijn opgeleid en erkend door Miele België voor deze servicewerkzaamheden 6. [. . . ] Gegevensbescherming Uw persoonlijke gegevens zullen wij uitsluitend gebruiken voor het verwerken van de serviceaanvraag en het afhandelen van eventuele garantieprocedures overeenkomstig het wettelijke kader inzake gegevensbescherming. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MIELE G 4942 SCI BB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MIELE G 4942 SCI BB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag