Gebruiksaanwijzing MELITTA LOOK IV THERM SELECTION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MELITTA LOOK IV THERM SELECTION. Wij hopen dat dit MELITTA LOOK IV THERM SELECTION handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MELITTA LOOK IV THERM SELECTION te teleladen.


MELITTA LOOK IV THERM SELECTION : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1852 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MELITTA LOOK IV THERM SELECTION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Het apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt. Er dient aan kinderen duidelijk uitgelegd te worden hoe het apparaat veilig te gebruiken. Wijs hen op de gevaren die eraan verbonden zijn en zorg ervoor dat dit voldoende begrepen is. Laat de reiniging en het onderhoud niet uitvoeren door kinderen jonger dan 8 jaar. [. . . ] Terwijl het apparaat bezig is met koffiezetten kan de waterhardheid niet geprogrammeerd worden. De laatst ingestelde hardheidsgraad blijft geprogrammeerd in het geheugen oog als de netstekker uitgetrokken wordt. warmhoudkan  NL ALLEEN Melitta® LOOK® Selection • Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen (bijv. Bestek, spoelborstels of iets dergelijks) om in de kan te roeren of de kan te reinigen en doe geen ijsblokjes of koolzuurhoudende dranken in de kan, om beschadiging van het glas te voorkomen. • Het glas kan breken wanneer de kan valt of sterke schokken te verwerken krijgt. Drink de inhoud van de kan dan niet meer op, aangezien deze glassplinters kan bevatten. ΁ • Giet met de warmhoudkan de gewenste hoeveelheid koud water in het waterreservoir. Aan de schaalaanduiding op het reservoir  kunt u het aantal kopjes aflezen. € Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de warmhoudkan met gesloten deksel in het apparaat. € Vouw de randen van een Melitta® filterzakje 1x4® om en plaats het in de filterhouder. ΁ Druk het filterzakje met de hand in de filterhouder, zodat het goed blijft zitten. € Met de Melitta® AromaSelector®  kunt u de smaak van uw koffie individueel instellen met slechts 2. Voorafgaand aan de ingebruikneming: • Controleer of de netspanning overeenstemt met de nominale spanning vermeld op het typeplaatje onderaan het apparaat. Het is mogelijk dat hierdoor waterresten achtergebleven zijn in het apparaat. Spoel het apparaat tweemaal met de maximale waterhoeveelheid, zonder filterzakje® en zonder koffie, om het te reinigen. € Voor een optimaal koffiegenot en gebruiksvriendelijkheid is het apparaat uitgerust met verscheidene functies. € Kort nadat de koffie is gezet, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Uiteraard kunt u het apparaat ook op elk moment handmatig uitschakelen. € De druppelstop zorgt ervoor dat er geen koffie uit de filter kan lekken wanneer de kan niet in het apparaat staat. ΁ • Dankzij de uitneembare filterhouder kunt u de gebruikte filterzakjes eenvoudig en probleemloos verwijderen. Afdanking • Apparaten die het symbool dragen, vallen onder de Europese richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn). Geef het apparaat af bij een geschikt inzamelpunt conform de milieuvoorschriften. [. . . ] Door de vervanging van onderdelen of van het apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebreken aan het apparaat die resulteren uit materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of vervanging van het apparaat. Niet onder de garantie vallen gebreken die door onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of reparatiepogingen door niet geautoriseerde personen zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-inachtneming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen evenals bij het gebruik van verbruiksmateriaal (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MELITTA LOOK IV THERM SELECTION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MELITTA LOOK IV THERM SELECTION zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag