Gebruiksaanwijzing MEDION S92012 MD 97711

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION S92012 MD 97711. Wij hopen dat dit MEDION S92012 MD 97711 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION S92012 MD 97711 te teleladen.


MEDION S92012 MD 97711 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (177 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION S92012 MD 97711

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 8 Instructies bij deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Het concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Dienstverlening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Houd tenminste een meter afstand ten opzichte van magnetische stoorbronnen met een hoge frequentie (televisietoestellen, luidsprekerboxen, mobiele telefoons enz. ) om storingen en gegevensverlies te vermijden.  4 Nederlands 11, 5 x 18, 5 cm 20. 05. 2010 14:30 Plaats van opstelling    Het drive is niet voor het gebruik in een industriële onderneming bestemd. Wacht na het transport met de ingebruikneming tot het toestel de omgevingstemperatuur heeft aangenomen. Bij grote temperatuur- of vochtigheidsschommelingen kan het door condensatie tot de vorming van vocht binnenin het toestel komen. Nieuwe toestellen geven gedurende de eerste gebruiksuren soms een typische, unvermijdelijke maar volledig ongevaarlijk geur af, die na verloop van tijd steeds minder wordt. Teneinde de geurvorming zoveel mogelijk te beperken, adviseren wij u de ruimte regelmatig te luchten. Wij hebben bij de ontwikkeling van dit product ervoor gezorgd dat wij duidelijk binnen de geldende grenswaarden zijn gebleven. Zorg ervoor dat de drive en alle aangesloten apparaten niet in contact komen met vocht, stof, warmtebronnen en direct zonlicht om storingen te vermijden. Plaats alle onderdelen op een stabiel, vlak en trillingsvrij oppervlak om te vermijden dat de onderdelen zouden kunnen vallen.    Omgevingstemperatuur De drive kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 5° C tot 45° C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 8% - 80% (niet condenserend). In uitgeschaklede modus kan de drive worden opgeslagen bij 20° C tot 55° C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 5% 85% (niet condenserend). Veiligheid en Onderhoud 5 Verwijdering Apparaat Gooi het apparaat aan het einde van de levensduur in geen geval weg als gewoon huisvuil. Informeer naar de mogelijkheden voor een milieuvriendelijke verwijdering. Verpakking Uw apparaat bevindt zich in een verpakking ter bescherming tegen schade bij het transport. De verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden gerecycled. Reinigen Het is in principe niet nodig het apparaat te reinigen. Indien u dat wel doet, dient u voor u met de eigenlijke reiniging begint alle verbindingskabels los te koppelen. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen. Reinig het oppervlak van de DVD-drive zo nodig met een bevochtigde doek. Gebruik geen CD-ROM-reinigingsdiscs of soortgelijke producten , die de lens van de laser schoonmaken.   6 Nederlands 11, 5 x 18, 5 cm 20. 05. 2010 14:30 Laserstraling LET OP Bij de drive gaat het om een toestel van de laserklasse 1, indien het toestel in de gesloten behuizing gebruikt wordt. Verwijder de afdekking van het station niet, omdat er onzichtbare laserstraling kan vrijkomen als de afdekking geopend wordt. Kijk niet in de straal, ook niet met optische instrumenten. Service-informatie voor gekwalificeerd personeel Dit hoofdstuk is voor technische gekwalificeerd personeel bestemd. Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk "Veiligheid en onderhoud" alsook de volgende veiligheidsvoorschriften in acht: LASER In het product kunnen laserinrichtingen van de laserklasse 1 tot laserklasse 3b gebruikt zijn. Als de behuizing niet geopend is, voldoet de inrichting aan de vereisten van de laserklasse 1. [. . . ] Is op de computer ook randapparatuur aangesloten, controleer dan ook hier de steekverbindingen van alle kabels. Verwissel de kabels voor de verschillende apparaten niet willekeurig, ook wanneer ze identiek aan elkaar lijken te zijn. Wanneer u zeker weet, dat het apparaat stroom krijgt en alle verbindingen intact zijn, dan kunt u de computer weer inschakelen. Klantendienst 17 Technische ondersteuning De drive is in onze testlaboratoria uitvoerig en met succes met een hele reeks verschillende toestellen getest. Toch is het gebruikelijk dat de drivers regelmatig geactualiseerd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION S92012 MD 97711

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION S92012 MD 97711 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag