Gebruiksaanwijzing MEDION PC MD 8818 A-NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION PC MD 8818 A-NL. Wij hopen dat dit MEDION PC MD 8818 A-NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION PC MD 8818 A-NL te teleladen.


MEDION PC MD 8818 A-NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3707 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION PC MD 8818 A-NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 20033702_HB_NL_MD8818 09. 11. 2006 12:16 Uhr Seite 1 C M Y CM MY CY CMY K Probedruck 20033702_HB_NL_MD8818 09. 11. 2006 12:16 Uhr Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K Probedruck Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik en in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen doorgeven. Wij hebben dit document zo opgebouwd, zodat u altijd via de inhoudsopgave de benodigde informatie thematisch na kunt lezen. Om de PC meteen in gebruik te nemen, lees a. u. b de hoofdstukken „Veiligheid en Onderhoud“ (vanaf Blz. [. . . ] Let op: Gebruik geen gekraste, gebarsten, vuile discs of discs van slechte kwaliteit. Door de hoge snelheden van de drive kunnen deze breken en uw gegevens vernietigen alsook uw toestel beschadigen. Controleer de discs nauwgezet vooraleer ze in het toestel te plaatsen. Schade die door defecte media ontstaan, vallen niet onder de garantie en worden niet gratis hersteld. Trek de ejecttoets (opengeklapt overzicht, C2) rechts aan het CD-station om de lade te openen. Leg de disk met de tekst naar boven op de lade en druk hem voorzichtig naar beneden, zodat de disk vlak op de lade ligt. Tip Veel CDs starten automatisch, wanneer ze in het station worden gelegd. Dit is afhankelijk van het besturingssysteem en de instellingen. HET OPTISCHE STATION 45 Appendix Hulp Bediening Aansluitin Veiligheid Discs afspelen en uitlezen Uw PC is in staat om van elk mogelijk station audio-CD’s, DVDspeelfilms of data-CD’s / -DVD’s weer te geven. Zodra een disk is ingebracht, opent er zich een keuzedialoog met verschillende opties i. v. m. Voor het geval dat de keuzedialoog niet verschijnt, kunt u altijd via de Explorer of ‘Mijn Computer’ het optische station benaderen. Zo ontneemt u een Disk: 1. Trek op de Ejecttoets (opengeklapt overzicht, C2) rechts aan het CD-ROM-station, om de la te openen. Haal de Disk er uit, en bewaar deze in het CD-hoesje op een veilige plek. Tip Zolang de PC op het CD-ROM-station toegrijpt, niet proberen de CD uit het station te halen. CD / DVD station als bootstation Het is mogelijk om optische stations (CD/DVD/CDRW) voor het booten (starten) van een besturingssysteem te gebruiken. Als de PC niet vanaf de schijf start, hoewel deze schijf zou moeten booten, kunt u proberen om de schijf in het andere station (indien u dat heeft) in te brengen. Geeft dit nog steeds geen positief resultaat, kan het betekenen dat het niet expliciet werd aangeduid in de BIOS. U kijkt dit dus best na. 46 BEDIENING Regionale weergave informatie bij DVD De weergave van DVD- films beinhoud decodering van MPEG2Video, digitale AC3 Audioinformatie en ontsleutelen van CSSbeschermde Inhoud. CSS (soms ook Copy Guard genoemd) is de benaming van een informatiebescherm programma, die van de filmindustrie als maatregel tegen illegale kopieën opgenomen werd. Onder de vele reglementeringen voor CSS-Licentienemers zijn de belangrijkste de weergavebeperking bij landspecifieke inhoud. Om geografisch afgegrensde filmvrijgaven makkelijk te maken, worden DVD- titels voor bepaalde regio’s vrijgegeven. Copyright- wetten verlangen, dat iedere DVD-Film op een bepaalde regio beperkt wordt (meestal die regio, in die hij verkocht wordt). Weliswaar kunnen DVD- filmversies in meerdere Regio´s openbaar gemaakt worden, maar de CSS- regels verlangen, dat ieder CSS- dechiffreerfaardig systeem alleen voor een regio inzetbaar mag zijn. Indien u de regiocode toch weer wilt wijzigen kan dit alleen nog fabrieksmatig. [. . . ] Producten die zonder accessoires worden opgestuurd, worden zonder accessoires vervangen. De vrijwaringsplicht geldt niet voor het geval, dat het probleem veroorzaakt werd door een ongeval, catastrofe, door vandalisme, misbruik, onoordeelkundig gebruik, het veronachtzamen van veiligheid- en onderhoudsvoorschriften, wijziging door software, virussen resp. een ander apparaat of andere accessoires of andere door ons niet toegestane modificaties. Deze beperkte garantieverklaring vervangt alle andere uitdrukkelijke en impliciete garanties, dit met inbegrip van de garantie van de verkoopbaarheid of van de geschiktheid voor een bepaald doel, beperkt zich echter niet daartoe. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION PC MD 8818 A-NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION PC MD 8818 A-NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag