Gebruiksaanwijzing MEDION PC MD 8800 A-NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION PC MD 8800 A-NL. Wij hopen dat dit MEDION PC MD 8800 A-NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION PC MD 8800 A-NL te teleladen.


MEDION PC MD 8800 A-NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1785 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION PC MD 8800 A-NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TIPS VOOR DEZE HANDLEIDING Hou deze handleiding steeds binnen handbereik en in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen doorgeven. Wij hebben dit document zo opgebouwd, zodat u altijd via de inhoudsopgave de benodigde informatie thematisch na kunt lezen. Om de PC meteen in gebruik te nemen, lees a. u. b de hoofdstukken „Veiligheid en Onderhoud“ (vanaf Blz. [. . . ] Trek de ejecttoets (opengeklapt overzicht, B) rechts aan het CD-station om de lade te openen. Leg de disk met de tekst naar boven op de lade en druk hem voorzichtig naar beneden, zodat de disk vlak op de lade ligt. i Tip: Veel CDs starten automatisch, wanneer ze in het station worden gelegd. Dit is afhankelijk van het besturingssysteem en de instellingen. HET OPTISCHE STATION 45 Appendix Hulp Bediening Aansluitin Veiligheid DISCS AFSPELEN EN UITLEZEN Uw PC is in staat om van elk mogelijk station audio-CD’s, DVDspeelfilms of data-CD’s / -DVD’s weer te geven. Zodra een disk is ingebracht, opent er zich een keuzedialoog met verschillende opties i. v. m. Voor het geval dat de keuzedialoog niet verschijnt, kunt u altijd via de Explorer of ‘Mijn Computer’ het optische station benaderen. ZO ONTNEEMT U EEN DISK: 1. Druk op de Ejecttoets (opengeklapt overzicht, B) rechts aan het CD-ROM-station, om de la te openen. Haal de Disk er uit, en bewaar deze in het CD-hoesje op een veilige plek. Tip: Zolang de PC op het CD-ROM-station toegrijpt, niet proberen de CD uit het station te halen. CD / DVD STATION ALS BOOTSTATION Het is mogelijk om optische stations (CD/DVD/CDRW) voor het booten (starten) van een besturingssysteem te gebruiken. Als de PC niet vanaf de schijf start, hoewel deze schijf zou moeten booten, kunt u proberen om de schijf in het andere station (indien u dat heeft) in te brengen. Geeft dit nog steeds geen positief resultaat, kan het betekenen dat het niet expliciet werd aangeduid in de BIOS. U kijkt dit dus best na. 46 BEDIENING Regionale weergave informatie bij DVD De weergave van DVD- films beinhoud decodering van MPEG2Video, digitale AC3 Audioinformatie en ontsleutelen van CSSbeschermde Inhoud. CSS (soms ook Copy Guard genoemd) is de benaming van een informatiebescherm programma, die van de filmindustrie als maatregel tegen illegale kopieën opgenomen werd. Onder de vele reglementeringen voor CSS-Licentienemers zijn de belangrijkste de weergavebeperking bij landspecifieke inhoud. Om geografisch afgegrensde filmvrijgaven makkelijk te maken, worden DVD- titels voor bepaalde regio’s vrijgegeven. Copyright- wetten verlangen, dat iedere DVD-Film op een bepaalde regio beperkt wordt (meestal die regio, in die hij verkocht wordt). Weliswaar kunnen DVD- filmversies in meerdere Regio´s openbaar gemaakt worden, maar de CSS- regels verlangen, dat ieder CSS- dechiffreerfaardig systeem alleen voor een regio inzetbaar mag zijn. Opgelet: De regiocode kan via de software tot 5 keer toe gewijzigd worden. Indien u de regiocode toch weer wilt wijzigen kan dit alleen nog fabrieksmatig. De kosten voor verzending en herstel komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. HET OPTISCHE STATION 47 Appendix Hulp Bediening Aansluitin Veiligheid DE CD/DVD-REWRITER Eerst krijgt u informatie over het zog. Deze media, die een CD/DVD-ReWriter (Brander) nodig heeft, om CD’s/DVD’s te compileren heten CD/DVD-Recordable (beschrijfbaar) of CD/DVD-Rewritable (opnieuw beschrijfbaar). Media (CD-R / DVD R / CD-RW / DVD RW) Normale Discs worden door een glas-master geperst en daarna verzegeld. Bij een CD-Recordable worden de "nullen" en "enen" met de laser van de CD-ReWriter ingebrand. [. . . ] Wanneer u over deze garantievoorwaarden vragen zou hebben, neem dan contact met ons op. GARANTIEVOORWAARDEN 107 Appendix Hulp Bediening Aansluitin Veiligheid BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID De inhoud van dit handboek kan in verband met technische ontwikkelingen onaangekondigd worden gewijzigd. De fabrikant en distributie nemen geen verantwoordelijkheid op zich voor schades die zijn ontstaan door fouten of weglatingen van de informaties die in dit handboek beschikbaar zijn gesteld. Verlies of beschadiging van uw blanco CD’s, registraties of gegevens; 3. Economische uit een schadegeval voortvloeiende verdere schades (met inbegrip van winstderving of bezuinigingen) resp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION PC MD 8800 A-NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION PC MD 8800 A-NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag