Gebruiksaanwijzing MEDION P89081 MD 86498

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION P89081 MD 86498. Wij hopen dat dit MEDION P89081 MD 86498 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION P89081 MD 86498 te teleladen.


MEDION P89081 MD 86498 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (918 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION P89081 MD 86498

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9  Installatie en ingebruikname op een computer . . . . . . . . . . . . . 10  Verbinding met een draadloos netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13  Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17  Afvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19  1 Over deze handleiding Neem dit hoofdstuk en de volledige handleiding grondig door en volg alle gegeven instructies op. Zo bent u verzekerd van een betrouwbare bediening en een lange levensduur van uw WLAN-dongle. Houd deze gebruiksaanwijzing steeds in de buurt van uw apparaat en bewaar ze goed zodat u ze bij verkoop kunt doorgeven aan de nieuwe eigenaar. Neem bij problemen met het apparaat uitsluitend contact op met onze erkende servicepartners. In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden GEVAAR! [. . . ] Besturingssysteem: Windows®XP SP3/Vista® SP1/Windows®7 Cd/dvd-station voor de installatie. Minimaal 10 MB beschikbare ruimte op de harde schijf voor installatie van de besturings- en serviceprogramma's. 9 Installatie en ingebruikname op een computer Let op de volgende aanwijzingen om de WLAN-dongle in gebruik te kunnen nemen.  Steek de USB-connector van de WLAN-dongle in een vrije USB 2. 0-aansluiting op uw computer.  Er verschijnt een dialoogvenster voor de installatie van nieuwe hardware. Klik op Cancel. 10  Plaats de bijgeleverde installatie-cd in het cd/dvd-station van uw computer en voer daar het bestand Setup. exe uit.  Selecteer in het volgende venster de taal waarin de installatie moet worden uitgevoerd en klik op Next.  De installatieassistent verschijnt. Klik op Next en in het volgende venster vervolgens op Install om de installatie te starten. 11  Wacht tot de installatie is voltooid en klik vervolgens op Finish. 12 Verbinding met een draadloos netwerk Via de software van de WLAN-dongle kunt u een verbinding tot stand brengen met een draadloos netwerk:  Na de installatie verschijnt één pictogram voor de WLANdongle op het bureaublad en een ander op de taakbalk van het besturingssysteem. Klik op het pictogram op de taakbalk om de software te openen terwijl u Open Config Utility aanklikt. 13  De software zoekt nu automatisch naar beschikbare draadloze netwerken in uw omgeving. Om een verbinding met een netwerk tot stand te brengen, klikt u tweemaal op het overeenstemmende netwerk.  Als het gezochte netwerk niet in de lijst voorkomt, controleert u of het ingeschakeld is en klikt daarna op Rescan om opnieuw te zoeken naar draadloze netwerken. 14  Als het draadloze netwerk gecodeerd is, verschijnt een venster waarin u de WEP- of WPA-sleutel kunt invoeren. Wend u tot de beheerder van het netwerk als u de netwerkcode niet kent. Voer de juiste code in en klik op OK. 15  Als de verbinding met het netwerk geslaagd is, verschijnt vóór de naam van het draadloze netwerk een overeenstemmend pictogram. 16 Reiniging LET OP!Dit apparaat bevat geen onderdelen die onderhoud of schoonmaak vereisen. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen. Reinig de buitenkant eventueel met een vochtig doekje. 17 Afvoer Verpakking Het apparaat is verpakt ter bescherming tegen transportschade. De verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden gerecycleerd. Apparaat Werp het apparaat op het einde van zijn levensduur in geen geval weg met het normale huisvuil, maar raadpleeg uw plaatselijke overheidsinstantie over de milieuvriendelijke afvoer van elektronisch en elektrisch afval op inzamelplaatsen. 18 Technische gegevens Model: Standaard Bustype Frequentiebereik Overdrachtsnelheid: MD 86498 IEEE 802. 11b/g/n USB 2. 0 type A 2. 4000~24835GHz (Industrial Scientific Medical Band) 11b: 1/2/5. 5/11Mbps 11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps 11n (20MHz): MCS0-7, 32 met Half Guard Interval Support (up to 72Mbps) 11n (40MHz): MCS0-7, 32 met Half Guard Interval Support (up to 150Mbps) Codering Antenne Besturingssystemen Afmetingen WEP 64/128-bit, WPA, WPA2 Extern (1T2R) Windows®XP/Vista®/Windows®7 15 x 15 x 155 mm (l x b x h) Omgevingstemperatuur: 0~40°C (32~104°F) 19 Opslagtemperatuur Luchtvochtigheid: -20~60°C (-4~140°F) 10~90% (zonder condensvorming) Technische wijzigingen voorbehouden! Conformiteitsgegevens volgens R&TTE Volgens het vermogen van de ingebouwde Wireless LAN-oplossing (>100mW) is het gebruik in Frankrijk uitsluitend binnenin gebouwen toegestaan. Informeer u voor gebruik in andere landen ter plaatse over de op dat moment toepasselijke wettelijke voorschriften. Hiermee verklaart MEDION AG dat deze apparaten voldoen aan de basisvoorwaarden en andere relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/EG. De volledige conformiteitsverklaringen zijn terug te vinden op www. medion. com/conformity. 20 I. Algemeen De garantie begint altijd op de dag dat het MEDION product bij MEDION of bij een officiële MEDION handelspartner is gekocht (koopdatum aankoopbewijs of datum origele afleveringsbon) en heeft betrekking op alle soorten materiaal- en productiefouten die bij normaal gebruik kunnen ontstaan. Het type en de duur van de garantie voor uw product treft u aan op de garantiekaart. [. . . ] Bij de door MEDION meegeleverde software garandeert MEDION voor de gegevensdragers (bv. diskettes en CD-roms waarop de software geleverd wordt ) een vrijheid van materiaal- en verwerkingsfouten voor de duur van zes maanden, te rekenen vanaf de aankoopdatum van het MEDION product bij MEDION dan wel bij een officiële handelspartner van MEDION. Voor meegeleverd kaartmateriaal van producten met een navigatiefunctie wordt geen garantie geleverd op de volledigheid. Bij de levering van een defecte gegevensdrager vervangt MEDION deze zonder kosten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION P89081 MD 86498

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION P89081 MD 86498 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag