Gebruiksaanwijzing MEDION P83780 MD 90147

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION P83780 MD 90147. Wij hopen dat dit MEDION P83780 MD 90147 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION P83780 MD 90147 te teleladen.


MEDION P83780 MD 90147 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (119 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION P83780 MD 90147

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5  Gegevensbescherming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  In de levering inbegrepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  Systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  In werking nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Houd uw harde schijf en alle hieraan aangesloten toestellen buiten het bereik van vocht. Probeer verder ook stof, hitte en directe zonnestralen te vermijden, om zo storingen te voorkomen. Plaats alle componenten op een stabiel, vlak en schokvrije oppervlak om een val te voorkomen. Zet geen voorwerpen op de kabel, omdat deze anders kunnen worden beschadigd. Dek deze daarom ook niet af, omdat het anders tot een oververhitting kan leiden. De spanningen en interfaces die in de toestellen worden gebruikt, beantwoorden aan een bescherming bij lage spanning volgens de EN 60950 norm. Aansluitingen met andere toestellen mogen enkel gebeuren met gelijkaardige interfaces voorzien van een bescherming bij lage spanning volgens de EN 60950 norm. In geval van technische problemen met uw harde schijf, vragen wij u contact op te nemen met ons Service Center. Is er een reparatie nodig, dan neemt u dan contact op met ons Service Center. Nieuwe toestellen kunnen tijdens hun eerste werkingsuren een typische, onvermijdelijke, maar volledig ongevaarlijke geur afgeven. Om deze geurontwikkeling tegen te gaan, raden wij u aan uw werkkamer regelmatig te verluchten. Wij hebben er bij de ontwikkeling van dit product zorg voor gedragen de geldende grenswaarden nooit te overschrijden. Behoud steeds één meter afstand van hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (TV-toestel, luidspreker-boxen, GSM, enz. ), dit om storingen in de correcte werking van het toestel, en ook het verlies van gegevens, te vermijden.           Veiligheidsraadgevingen 3 Normenconformiteit Dit toestel voldoet aan de eisen betreffend elektromagnetische compatibiliteit en elektrische zekerheid. Uw toestel voldoet aan de basisvereisten en de relevante voorschriften van de EMVrichtlijnen 2004/108/EG en de richtlijn voor laagspanningsystemen 2006/95/EG. Dit toestel voldoet aan de basisvereisten en de relevante regelingen van de eco-design richtlijn 2009/125/EG. De volledige conformiteitsverklaringen vindt u op de website www. medion. com/conformity. Transport en verpakking  Bewaar de originele verpakking voor het geval dat de harde schijf dient te worden getransporteerd. Veilig aansluiten Let op de volgende tips om uw toestel volgens de voorschriften aan te sluiten: Stroomvoorziening  Open de behuizing van de stroomadapter niet. Werken met een geopende behuizing kan levensbedreigend zijn wegens elektrocutie. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.       Het stopcontact moet zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Om de stroomvoorziening te onderbreken trekt u de stekker uit het stopcontact. Dek de adapter niet af om beschadiging door ontoelaatbare verwarming te voorkomen. Gebruik de adapter niet langer als de behuizing of de toevoerkabel naar het apparaat is beschadigd. Gebruik enkel de bijgeleverde stekker en aansluitingskabel (model: Ktec, KSAD1200150W1EU). [. . . ] Kunnen de onderstaande richtlijnen u echter niet helpen uw probleem op te lossen, dan vragen wij u met ons contact op te nemen.  Dan hoort u na het inschakelen van de harde schijf een licht zoemen en klikkende geluiden. Worden die ook daadwerkelijk gevonden, dan kan een probleem met de harde schijf aan de grond hiervan liggen. Kijk grondig na, of uw besturingssysteem en het bestandsysteem de gewenste waarden ondersteunen. Herkent de computer de harde schijf niet? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION P83780 MD 90147

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION P83780 MD 90147 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag