Gebruiksaanwijzing MEDION P83773 MD 90186

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION P83773 MD 90186. Wij hopen dat dit MEDION P83773 MD 90186 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION P83773 MD 90186 te teleladen.


MEDION P83773 MD 90186 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1622 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION P83773 MD 90186

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op kantoorwerkplekken Bij een ander dan het bedoelde gebruikt vervalt de aansprakelijkheid: • Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is toegestaan of geleverd. • Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reserveonderdelen en accessoires. [. . . ] De in de apparatuur gebruikte spanningen en interfaces voldoen aan de PELV-norm EN60950. Verbindingen met andere voorzieningen mogen alleen worden uitgevoerd met dito interfaces met PELV-spanningen volgens EN 60950. 5 90186 NL ALDI NL Content RC1. indd 5 06. 07. 2012 07:50:16 Repareer het apparaat nooit zelf WAARSCHUWING!Daardoor loopt u kans op een elektrische schok. • Neem contact op met ons Service Center als u technische problemen met uw harde schijf hebt. Indien een reparatie nodig is neemt u uitsluitend contact op met een door ons geautoriseerde servicepartner. Transport en verpakking • Bewaar de originele verpakking voor het geval de harde schijf moet worden opgestuurd. Aanwijzingen met betrekking tot de conformiteit Uw apparaat voldoet aan de richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid. Uw toestel voldoet aan de elementaire eisen en de relevante voorschriften van de EMCrichtlijn 2004/108/EG en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG. Dit apparaat voldoet aan de basiseisen en relevante voorschriften van de Eko-designrichtlijn 2009/125/EG (Uitvoeringsverordening 278/2009 en 1275/2008). Back-ups Maak voor elke actualisering van uw gegevens back-ups op externe opslagmedia (op dvd of op een tweede externe harde schijf). In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding vanwege verlies van gegevens en daardoor ontstane schade. 6 90186 NL ALDI NL Content RC1. indd 6 06. 07. 2012 07:50:16 Inhoud van de levering Controleer of de levering volledig is en breng ons anders binnen de 14 dagen na aankoop op de hoogte van eventueel ontbrekende onderdelen. De levering van het door u aangeschafte product omvat: • • • • externe harde schijf USB verbindingskabel Netadapter (Ktec, KSAD1200150W1EU) Documentatie GEVAAR!Verstikkingsgevaar! Systeemvereisten Besturingssysteem Windows® XP SP3 Windows® Vista SP1 Windows® 7 1 vrije USB-interface Aansluiting 7 90186 NL ALDI NL Content RC1. indd 7 06. 07. 2012 07:50:16 Overzicht van het apparaat Voorzijde 1 2 3 1) 2) 3) Bedrijfs-led Netspanningaansluiting USB-aansluiting Ingebruikname Kabelverbindingen aansluiten   Sluit de externe harde schijf aan via een USB 3. 0-aansluiting. U kunt het apparaat ook aansluiten op computers met USB 1. 1 of USB 2. 0. OPMERKING USB 3. 0 werkt alleen via de inbegrepen USB-kabel met USB 3. 0-specificaties. Er kan wel een USB 2. 0-kabel worden gebruikt maar dat heeft niet het snelheidsvoordeel van de USB 3. 0-norm.       Start uw computer en wacht tot Windows® geheel geladen is. [. . . ] Houd daarbij dan de volgende informatie bij de hand: • Hoe ziet uw systeemconfiguratie eruit?• Welke stappen hebt u reeds ondernomen om het probleem op te lossen? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION P83773 MD 90186

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION P83773 MD 90186 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag