Gebruiksaanwijzing MEDION P83710 MD 90101

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION P83710 MD 90101. Wij hopen dat dit MEDION P83710 MD 90101 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION P83710 MD 90101 te teleladen.


MEDION P83710 MD 90101 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (163 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION P83710 MD 90101

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Veiligheidsraadgevingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Veiligheid bij gebruik en inbouwen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stroomvoorziening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zet geen voorwerpen op de kabel, omdat deze anders kunnen worden beschadigd. Elektromagnetische Compatibiliteit / Normenconformiteit Dit toestel voldoet aan de eisen betreffend elektromagnetische compatibiliteit en elektrische zekerheid volgens de volgende bestemmingen: EN 55022 Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringskenmerken Grenswaarden en meetmethoden EN 55024 Gegevensverwerkende apparatuur - Immuniteitskenmerken Grenswaarden en meetmethoden EN 61000-3-2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Limietwaarden Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen kleiner dan of gelijk aan 16 A per fase) EN 61000-3-3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Limietwaarden Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom tot 75 A en met voorwaardelijke aansluiting EN 60950 Veiligheid van apparatuur voor informatietechnologie • Bij het aansluiten van de harde schijf moeten de richtlijnen voor elektromagnetische tolerantie (EMT) in acht worden genomen. • Behoud steeds één meter afstand van hoogfrekwente en magnetische storingsbronnen (TV-toestel, luidspreker-boxen, GSM, enz. ), dit om storingen in de correcte werking van het toestel, en ook het verlies van gegevens, te vermijden. Veiligheidsraadgevingen 3 Reinigen Het toestel schoonmaken is normaal gezien niet nodig. Wilt u het toch doen, dan dient u voordat u met het schoonmaken begint, de stekker en alle verbindingskabels eruit te trekken. Dit toestel bevat geen onderdelen die moeten worden onderhouden of gereinigd. • Let er bovendien op dat de harde schijf niet wordt verontreinigd. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakproducten. Recycling en afvalverwerking Apparaat Behandel het apparaat op het eind van de levensduur in geen geval als gewoon huisvuil. Informeer naar de mogelijkheden om het milieuvriendelijk als afval te verwijderen. Niet meer benodigde verpakkingen en hulpmiddelen daarvoor kunnen worden gerecycled en dienen als herbruikbaar materiaal te worden afgevoerd. Verpakking Gegevensbescherming Maak voor elke actualisering van uw gegevens en voor het inbouwen van een nieuwe harde schijf steeds een kopie op een extern opslagmedium (diskettes, cd of dvd). U kunt geen schadeloosstelling verkrijgen voor het verlies van uw gegevens en de daaruit voortkomende schade. 4 Inleiding Tips voor deze handleiding We hebben deze handleiding zo opgebouwd dat u via de inhoudsopgave steeds de nodige informatie over een bepaald thema snel kan terugvinden. Om de toepassingsprogramma’s en het besturingssysteem te leren kennen kunt u de vele hulpfuncties gebruiken die de programma’s met één druk op een toets (meestal F1) of één muisklik, leveren. Deze hulp krijgt u door het besturingssysteem Microsoft Windows® of een ander toepassingsprogramma te gebruiken. Service Door individuele klantenservice ondersteunen we u tijdens uw dagelijks werk. U vindt in dit handboek een afzonderlijk hoofdstuk over het thema klantendienst (zie pagina 13 e. v. ). Doelgroep Deze handleiding is bedoeld voor ervaren gebruikers. Ongeacht het mogelijk beroepsmatig gebruik is de harde schijf gemaakt voor gebruik in een privé-woning. De vele toepassingsmogelijkheden staan ter beschikking voor het hele gezin. Inleiding 5 In de levering inbegrepen Wilt u de volledigheid van de levering te controleren en binnen 14 dagen na aankoop contact opnemen, indien de levering niet compleet is. Met de door u aangekochte harde schijf heeft u de volgende componenten ontvangen: • Externe 3, 5“ harde schijf in een compacte behuizing • USB 2. 0/1. 1 verbindingskabel • Stroomadapter • Handleiding voor het gebruik, garantiedocumenten Systeemvereisten • • • • • Computer Processor Besturingssysteem Geheugen Aansluiting PC/AT-compatibel computer Vanaf Pentium 200 MHz Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista 32 MB, aanbevolen 64 MB of meer USB poort externe SATA-aansluiting 6 In werking nemen Kabelverbindingen maken U kunt de externe harde schijf via USB aansluiten. Als uw PC over een van buiten toegankelijke SATA-aansluiting beschikt, dan sluit u de harde schijf daarop aan. U leest in het documentatiemateriaal van het besturingssysteem hoe u harde schijven in partities indeelt. 8 Schijf formatteren Om gegevens op een harde schijf weg te schrijven, moeten de partities worden geformatteerd. U mag in geen geval een harde schijf formatteren, die reeds gegevens bevat. U kunt deze formattering van de partities via de Explorer uitvoeren (met de rechter muisklik op de drive letter en formatteren kiezen). In het volgende hoofdstuk, leest u over welke keuzemogelijkheden u bij het formatteren beschikt. Kiezen tussen NTFS, FAT en FAT32 U kunt uit drie bestandssystemen voor schijfpartities kiezen op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd: NTFS, FAT en FAT32. Gebruik de onderstaande informatie om deze bestandssystemen met elkaar te vergelijken. NTFS is krachtiger dan FAT of FAT32 en biedt functies die vereist zijn om als host te kunnen fungeren voor Active Directory, alsmede andere belangrijke beveiligingsfuncties. [. . . ] • Kijk grondig na, of uw besturingssysteem en het bestandsysteem de gewenste waarden ondersteunen. Klantenservice 13 Hebt u meer ondersteuning nodig ? Wanner u ondanks de voorstellen in voorgaande paragraaf nog altijd problemen hebt, wilt u dan contact op te nemen met uw Helpdesk. Wij willen u vriendelijk vragen alvorens u contact opneemt met uw service center te zorgen dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: • Hebt u uitbreidingen of wijzigingen aan de uitgangsconfiguratie aangebracht?• Welke meldingen verschijnen op het beeldscherm (als deze tenminste verschijnen)?• Welke stappen hebt u reeds ondernomen om het probleem zelf op te lossen? Garantievoorwaarden Het aankooopbewijs geldt als bewijs voor de eerste aankoop en moet goed worden bewaard. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION P83710 MD 90101

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION P83710 MD 90101 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag