Gebruiksaanwijzing MEDION P82751 MD 90134

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION P82751 MD 90134. Wij hopen dat dit MEDION P82751 MD 90134 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION P82751 MD 90134 te teleladen.


MEDION P82751 MD 90134 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (460 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION P82751 MD 90134

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reserveonderdelen en accessoires. € Houd u aan alle gegevens in deze handleiding, en met name aan de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik van het apparaat wordt beschouwd als ondoelmatig gebruik en kan leiden tot letsel of materiële schade. 2012 14:05:40 Veiligheidsaanwijzingen Veiligheid De harde schijf mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, onervarenheid of onwetendheid. [. . . ] 2012 14:05:40 Aanwijzingen met betrekking tot de conformiteit Uw apparaat voldoet aan de richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid. uw toestel voldoet aan de elementaire eisen en de relevante voorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG. Back-ups Maak voor elke actualisering van uw gegevens back-ups op externe opslagmedia (op dvd of op een tweede externe harde schijf). In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding vanwege verlies van gegevens en daardoor ontstane schade. 2012 14:05:40 Inhoud van de verpakking Controleer of de levering volledig is en breng ons anders binnen de 14 dagen na aankoop op de hoogte van eventueel ontbrekende onderdelen. 2012 14:05:40 In gebruik nemen Kabelverbindingen aansluiten   Sluit de externe harde schijf aan via een USB 3. 0-kabel worden gebruikt maar dat heeft niet het snelheidsvoordeel van de USB 3. Sluit de USB B-connector van de Y-kabel aan op uw externe harde schijf. Sluit het andere uiteinde van de Y-kabel met het label "MAIN" op uw computer aan. Alleen als de voeding door deze aansluiting niet wordt gegarandeerd, kunt u ook gebruik maken van de USB-connector met het opschrift "AUX. Als de harde schijf stroom krijgt gaat de statusindicatie (blauwe led) branden. Onder Windows® XP/Vista/Windows® 7 wordt de harde schijf vervolgens automatisch herkend en gekoppeld. 2012 14:05:41 OPMERKING Als u een MEDION-pc hebt met dockingstation3 kunt u de harde schijf direct zonder kabelverbindingen gebruiken via het basisstation. Indeling van de harde schijf OPMERKING Uw harde schijf is in de toestand zoals afgeleverd al geformatteerd (1 partitie in FAT32-indeling). Maak een back-up van al uw gegevens en controleer of het terugzetten goed werkt. Programma's voor het partitioneren  Onder Windows® Vista/XP/Windows® gebruikt u het hulpprogramma Schijfbeheer om de harde schijf in te delen. Bij deze besturingssystemen moet u administratorrechten hebben om de harde schijf in te delen. Lees in de Help van Windows meer gedetailleerde gegevens over het gebruik van het programma. 2012 14:05:41 Schijf partitioneren  Het partitioneren van een schijf deelt de schijf op in verschillende delen die als afzonderlijke logische stations (met de letters C:, D:, E: etc. Lees in de documentatie van het besturingssysteem hoe harde schijven gepartitioneerd worden. NL FR DE Station formatteren Om gegevens op de harde schijf te kunnen opslaan moeten de partities geformatteerd worden. Controleer terdege welke stationsletter u invoert zodat u geen station formatteert waar al gegevens op staan. [. . . ] Lassen Sie das Laufwerk niemals fallen oder setzen Sie es niemals Stößen oder Erschütterungen aus, da dies die Festplatte und die sich darauf befindenden Daten unwiderruflich zerstören könnte. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Wenn Sie die Platte nicht nutzen, ziehen Sie die Festplatte vom PC ab. Transport und Verpackung • Bewahren Sie die Originalverpackung auf, falls die Festplatte verschickt werden muss. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION P82751 MD 90134

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION P82751 MD 90134 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag