Gebruiksaanwijzing MEDION P82742 MD 90184

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION P82742 MD 90184. Wij hopen dat dit MEDION P82742 MD 90184 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION P82742 MD 90184 te teleladen.


MEDION P82742 MD 90184 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (297 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION P82742 MD 90184

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9 USB 3. 0 Y-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 In gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kabelverbindingen aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Indeling van de harde schijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Harde schijf uit het systeem verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Eerste hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Voorwaarden voor een optimale werking:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hebt u nog meer ondersteuning nodig? [. . . ] De harde schijf mag niet worden blootgesteld aan druip- of spatwater Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of naast de harde schijf. Het voorwerp kan omvallen, en de combinatie van vloeistof en elektriciteit is gevaarlijk. 5 • • 90184 NL ALDI NL Content Final. indd 5 11. 05. 2012 10:42:19 • • • • • • • • • Wacht na vervoer met de ingebruikname tot het apparaat op omgevingstemperatuur is gekomen. Bij grote schommelingen in de temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie vochtvorming optreden waardoor kortsluiting kan ontstaan. Hou uw harde schijf en alle aangesloten apparaten uit de buurt van vocht en voorkom stofvorming, hitte en directe straling van de zon zodat storingen worden voorkomen. Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingvrije ondergrond om beschadigingen te voorkomen. Leg de snoeren zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen. Zet geen voorwerpen op de snoeren, deze kunnen daardoor beschadigd raken. De harde schijf verbruikt tijdens het bedrijf energie en wordt zeer warm. Daardoor vervalt de garantie en gaat de harde schijf met zekerheid kapot. 6 90184 NL ALDI NL Content Final. indd 6 11. 05. 2012 10:42:19 Aansluitingen • • Houd u aan de handleiding van uw pc. De in de apparatuur gebruikte spanningen en interfaces voldoen aan de PELV-norm EN60950. Verbindingen met andere voorzieningen mogen alleen worden uitgevoerd met dito interfaces met PELV-spanningen volgens EN 60950. Repareer het apparaat nooit zelf WAARSCHUWING!Neem contact op met ons Service Center als u technische problemen met uw harde schijf hebt. Indien een reparatie nodig is neemt u uitsluitend contact op met een door ons geautoriseerde servicepartner. • Transport en verpakking • Bewaar de originele verpakking voor het geval de harde schijf moet worden opgestuurd. Aanwijzingen met betrekking tot de conformiteit Uw apparaat voldoet aan de richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid. Uw toestel voldoet aan de elementaire eisen en de relevante voorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG. 7 90184 NL ALDI NL Content Final. indd 7 11. 05. 2012 10:42:19 Back-ups Maak voor elke actualisering van uw gegevens back-ups op externe opslagmedia (op dvd of op een tweede externe harde schijf). In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding vanwege verlies van gegevens en daardoor ontstane schade. Inhoud van de verpakking Controleer of de levering volledig is en breng ons anders binnen de 14 dagen na aankoop op de hoogte van eventueel ontbrekende onderdelen. De levering van het door u aangeschafte product omvat: • • • Harde schijf USB 3. 0-kabel Handleiding en garantiedocumenten GEVAAR!Verstikkingsgevaar! Systeemvereisten Besturingssysteem Windows® XP SP3 Windows® Vista SP1 Windows®7 1 of 2 vrije USB-interfaces Aansluiting 8 90184 NL ALDI NL Content Final. indd 8 11. 05. 2012 10:42:19 Overzicht van het apparaat Voorzijde 1 2 1) 2) Bedrijfs-LED USB-aansluiting USB 3. 0 Y-kabel MAIN SS 1 2 AUX. POWER 3 1) 2) 3) USB 3. 0-connector USB B-connector USB-connector (extra voeding) 9 90184 NL ALDI NL Content Final. indd 9 11. 05. 2012 10:42:20 In gebruik nemen Kabelverbindingen aansluiten   Sluit de externe harde schijf aan via een USB 3. 0-aansluiting. U kunt het apparaat ook aansluiten op computers met USB 1. 1 of USB 2. 0. OPMERKING USB 3. 0 werkt alleen via de inbegrepen USB-kabel met USB 3. 0-specificaties. [. . . ] Controleer terdege welke stationsletter u invoert zodat u geen station formatteert waar al gegevens op staan.  U kunt het formatteren uitvoeren via de Explorer (rechter muisklik op het station en vervolgens FORMATTEREN kiezen). 12 90184 NL ALDI NL Content Final. indd 12 11. 05. 2012 10:42:22 Harde schijf uit het systeem verwijderen  Afhankelijk van het besturingssysteem moet de externe harde schijf worden ontkoppeld voordat hij wordt verwijderd. Houd daarbij dan de volgende informatie bij de hand: • Hoe ziet uw systeemconfiguratie eruit?• Welke stappen hebt u reeds ondernomen om het probleem op te lossen? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION P82742 MD 90184

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION P82742 MD 90184 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag