Gebruiksaanwijzing MEDION P82030 MD 86336

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION P82030 MD 86336. Wij hopen dat dit MEDION P82030 MD 86336 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION P82030 MD 86336 te teleladen.


MEDION P82030 MD 86336 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (451 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION P82030 MD 86336

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5  Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  Recycling en afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  In de levering begrepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  Systeemeisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wij hebben bij de ontwikkeling van dit product ervoor gezorgd dat wij duidelijk binnen de geldende grenswaarden zijn gebleven. Voorzichtig!Let op de opstellingslocatie!  Houd het apparaat uit de buurt van vocht en vermijd stof, hitte en directe straling van de zon om storingen te voorkomen. Gebruik het apparaat niet in de open lucht.  Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingvrije ondergrond zodat het apparaat niet kan vallen.  Bescherm het apparaat tegen druppelend en spattend water en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat. De combinatie van vloeistof en elektriciteit kan gevaarlijk zijn.  Leg de snoeren zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen.  Plaats geen voorwerpen op de snoeren omdat deze anders beschadigd kunnen raken. Waarschuwing!Let op: Wacht nadat u het apparaat hebt vervoerd zo lang met de ingebruikname tot het apparaat de omgevingstemperatuur heeft aangenomen. Bij grote schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie vochtvorming optreden binnen in het apparaat; dit kan een elektrische kortsluiting veroorzaken. Veiligheid 3 Voorzichtig!Let op de elektromagnetische compatibiliteit!  Het apparaat voldoet aan de eisen van de EMC- en laagspanningsrichtijn.  Zorg voor een afstand van minimaal één meter tussen het apparaat en hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (televisietoestellen, luidsprekerboxen, mobiele telefoons, enz. ) om storingen in de werking en gegevensverlies te voorkomen. Gegevensbeveiliging Voorzichtig!Let op: Maak na elke keer bijwerken van uw gegevens backups op externe opslagmedia. Er is geen recht op schadevergoeding voor verloren gegane gegevens resp. voor door gegevensverlies ontstane schade. Veiligheidsvoorschriften bij de batterijenfunctie Batterijen kunnen brandbare stoffen bevatten. Bij een onrechtmatig gebruik kunnen batterijen uitlopen, zeer sterk opwarmen, in brand schieten of zelfs ontploffen, wat uw gezondheid schaden en uw apparatuur beschadigen kan. Wij vragen u dan ook dringend de onderstaande richtlijnen op te volgen:  Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Indien batterijen toch zouden worden ingeslikt, dient u dit uw arts onmiddellijk te melden.  Laad nooit batterijen op (Behalve als het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld).  Demonteer of vervorm de batterijen niet. U kunt uw handen of vingers verwonden of er kan batterijvloeistof in uw ogen of op uw huid komen. Gebeurt dit, dan moet u die plaatsen waar u de vloeistof hebt op/in gekregen met overvloedig klaar water uitspoelen. U brengt tevens uw arts onmiddellijk op de hoogte.  Vermijd sterke stoten en bevingen.  Verwissel nooit de polariteit. Let er steeds op dat de polen plus (+) en min (-) correct zijn ingesteld, dit om kortsluitingen te vermijden. 4 Nederlands  Vermeng geen nieuwe met oude batterijen of batterijen van een verschillend type. Hierdoor zou uw apparatuur immers foutief kunnen gaan functioneren. Bovendien zou de zwakkere batterij zich te sterk ontladen.  Verwijder de gebruikte batterijen onmiddellijk uit de apparatuur.  Verwijder de batterijen uit uw toestel, als u dit gedurende langere tijd niet gebruikt.  Wissel alle verbruikte batterijen in een toestel gelijktijdig uit met nieuwe batterijen van eenzelfde type.  Isoleer de batterijcontacten met een kleefband, wanneer u de batterijen opbergt of als afval deponeert. Onderhoud Reparaties Als het toestel gerepareerd moet worden, neem dan enkel contact op met onze geautoriseerde servicepartners. Verwijder de batterijen en neem contact op met uw klantenservice, wanneer. . .    vloeistof in het apparaat is gedrongen. [. . . ] Dat komt omdat er bijvoorbeeld eventueel compatibiliteitsproblemen zijn opgetreden met andere, nog niet geteste componenten (programma's, apparaten). Op het volgende adres op internet vindt u actuele stuurprogramma's en de nieuwste informatie over uw product: Internet: www. micron. com Hebt u nog meer ondersteuning nodig? Als u uw probleem niet hebt kunnen oplossen aan de hand van de suggesties in de voorgaande secties, neemt u contact met ons op. Het zou bijzonder helpen als u de volgende informatie bij de hand kunt houden:  Hoe ziet uw systeemconfiguratie eruit? Welke stappen hebt u reeds ondernomen om het probleem op te lossen? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION P82030 MD 86336

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION P82030 MD 86336 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag