Gebruiksaanwijzing MEDION MD 96580

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 96580. Wij hopen dat dit MEDION MD 96580 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 96580 te teleladen.


MEDION MD 96580 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (741 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MEDION MD 96580 QUICK START GUIDE (506 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 96580

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Claims Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan de producten die in deze handleiding beschreven worden. Wij zijn in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten, of voor enige speciale, incidentele schade, gevolgschade of onrechtstreekse schade die op welke manier veroorzaakt wordt. De inhoud van deze handleiding wordt verstrekt "zoals hij is". In de volle mate dat dit toegestaan wordt door de wet, leggen wij geen verklaringen af of geeft geen waarborgen van gelijk welke aard, noch impliciet, noch expliciet, met betrekking tot, zonder daartoe beperkt te zijn, de nauwkeurigheid, verhandelbaarheid en de geschiktheid van deze handleiding voor enig specifiek doel. Conformiteitsgegevens Hiermee verklaart MEDION AG dat het apparaat voldoet aan de basisvoorwaarden en andere relevante voorschriften van richtlijn R&TTE 1999/5/EG. [. . . ] Selecteer in het hoofdmenu Extra > Voice recorder > Voorkeur opslaan. Opmerking De opnametijd hangt af van de capaciteit en de vrije ruimte op de geheugenkaart. Alle opnames worden opgeslagen in de map ‘audio’ die automatisch aangemaakt wordt in de geheugenkaart. 61 Massaopslag 1. Sluit in stand-by-modus (vergrendeld of ontgrendeld) aan op een PC met een USB-datakabel. Selecteer ‘OK’ om de massaopslag te activeren en ‘Afsluiten’ om de batterij te laden via de USB-datakabel. Druk op de Kiestoets (Verbinden) of de Bladertoets om de verbinding met de PC te activeren. Dubbelklik op het pictogram ‘Hardware veilig verwijderen’ in de systeembalk van de PC, selecteer Stop en sluit veilig af. De telefoon kan dan weer normaal gebruikt worden. 62 Opmerking U kunt de massaopslag formatteren op een PC in FAT12 of FAT16. Dubbelklik na het formatteren op het pictogram ‘Hardware veilig verwijderen’ in de systeembalk van de PC, selecteer Stop en sluit veilig af. Neem dan onmiddellijk de batterij af zonder de massaopslag af te sluiten op uw telefoon en schakel terug in. Selecteer wanneer de USB-kabel aangesloten wordt, ‘Afsluiten’ op de telefoon wanneer het bericht ‘USB verbinden’ verschijnt. 63 File manager File viewer 1. Druk op de Bladertoets om het optiemenu te openen: Info. : Om de status van het geselecteerde geheugen te controleren. Selecteer een map, druk op de Kiestoets om naar de map te gaan of druk op de Bladertoets op het optiemenu te openen. Selecteer een bestand, druk op de Kiestoets om gedetailleerde informatie van het bestand te bekijken of druk op de Bladertoets om het optiemenu te openen. Verzenden via Bluetooth: Om het geselecteerde bestand te verzenden via Bluetooth. Opmerking Druk als het bestand een foto of muziek is op de Kiestoets om het bestand te bekijken of weer te geven; het optiemenu kan wat verschillend zijn. Geheugenstatus Selecteer in het hoofdmenu File manager > Status. U kunt het huidige gebruik van de geheugenkaart en het interne geheugen van de telefoon controleren. Formaat 1. Kies in het hoofdmenu File manager > File viewer > Geheugenkaart of Telefoon. Druk op de Kiestoets om OK te selecteren in het pop-up-bericht ‘Formaat bevestigen?’. Of druk op de Aan / uit-toets om te annuleren en terug te gaan naar het hoofdmenu. 65 Spelletjes Horo Bump 1. Druk op de Bladertoets of de Kiestoets om het optiemenu te openen: Nieuw spel: Om een nieuwe ronde te spelen. Afsluiten: Om het spel af te sluiten en naar het vorige menu te gaan. 66 Angel Cube (Engelcubus) 1. [. . . ] Master reset wijzigt ook de tijds- en gegevensinstelling van uw telefoon niet. 133 Verhelpen van storingen Problemen: Display “Vergrendeld” als telefoon ingeschakeld is. Geen signaalsterkteindicatie Oplossingen: Invoer van onjuist PIN-nummer, neem contact op met uw service provider om te ontgrendelen. De telefoon bevindt zich eventueel in een gebied zonder netwerkservice. Gaat u naar een andere positie of neem contact op met uw servicecenter voor hulp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 96580

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 96580 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag