Gebruiksaanwijzing MEDION MD 85257

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 85257. Wij hopen dat dit MEDION MD 85257 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 85257 te teleladen.


MEDION MD 85257 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (319 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 85257

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 Omgevingstemperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Elektromagnetische comptabiliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Reparaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ële doeleinden. • Kinderen nooit zonder toezicht met elektri- • De luidspreker is niet ontworpen voor industri- PLAATS VAN OPSTELLING Neem de volgende aanwijzingen in acht om uw luidspreker volgens de voorschriften aan te sluiten. • Het stopcontact moet zich in de buurt van het luidspreker bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Breng de kabels zodanig aan, dat niemand erop kan stappen of erover struikelen. • Steek de stekker van het luidspreker enkel in geaarde stopcontacten met AC 230V~/ 50 Hz. Als u niet zeker bent van de spanning van het elektriciteitsnet op de plaats van opstelling, raadpleegt u best uw elektriciteitsleverancier. • Plaats geen voorwerpen op de kabels aangezien deze anders beschadigd kunnen worden. • Om te voorkomen dat er bedrijfsstoringen optreden dient u ervoor te zorgen dat uw luidspreker en alle aangesloten appara- VEILIGHEID EN ONDERHOUD 1 ten niet vochtig worden. • Om te voorkomen dat uw luidspreker valt alle componenten op een stabiele, vlakke en trilvrije ondergrond plaatsen. • Zorg voor een geschikte omgevingstemperatuur: OMGEVINGSTEMPERATUUR • luidspreker kan bij een omgevingstemperatuur van 0° C tot 40° C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 20% -80% (niet condenserend) worden gewerkt . In uitgeschakelde toestand kan de luidspreker worden opgeslagen bij een temperatuur van - 20° C tot + 70° C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 20% - 80% (niet condenserend). ELEKTROMAGNETISCHE COMPTABILITEIT • Bij het aansluiten van de flatbedscanner dienen de EMVrichtlijnen (richtlijnen voor elektromagnetische comptabiliteit) in acht te worden genomen. • Houd minstens 1 meter afstand van storingsbronnen (tvtoestel, luidsprekerboxen, mobiele telefoon, etc. ) met hoge frequenties of die magnetisch zijn om functiestoringen en gegevensverlies te voorkomen. REPARATIES Wanneer u technische problemen met uw luidspreker hebt, neem dan contact op met ons Service Center. Laat reparaties uitsluitend door onze geautoriseerde servicepartners uitvoeren. Neem contact op met uw klantenservice wanneer… • vloeistof in het apparaat is gedrongen. • het apparaat is gevallen of de behuizing beschadigd. REINIGING • Reinig de luidspreker met een vochtige doek. [. . . ] Als het geluid verstoord of te laag is, kunt u de geluidsregeling [3] aanpassen, totdat de gewenste geluidssterkte ingesteld is. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er geen geluid te horen is: De luidsprekers zitten zonder stroom De volumeregeling staat te laag De geluidsweergave op de computer is uitgezet, onderbroken of foutief. • • • • U kunt de luidsprekers testen, door de aansluitingskabel met een aansluiting voor koptelefoons van een cd-rom station te verbinden een muziek-cd af te spelen. KLANTENSERVICE 7 HEBT U MEER ONDERSTEUNING NODIG?? Wanneer de adviezen in de vorige rubrieken uw probleem niet hebben opgelost, stelt u zich dan in verbinding met ons. Wij zouden het bijzonderk op prijs stellen, wanneer u de volgende gegevens klaar hebt liggen, voordat u zich met ons in verbinding stelt: Hoe is uw computerconfiguratie? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 85257

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 85257 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag