Gebruiksaanwijzing MEDION MD 81187

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 81187. Wij hopen dat dit MEDION MD 81187 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 81187 te teleladen.


MEDION MD 81187 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1427 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 81187

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] verwijder het klepje van het batterijvak door de clip in de richting van het klepje te schuiven. Neem de batterijen en de isolatiestrip onder de batterijen uit het vak. Let op dat pluspool (het gladde vlak met tekst) naar boven komt te liggen. Batterijen vervangen Controleer voordat u nieuwe lithiumcellen plaatst of de contacten schoon zijn en reinig ze zonodig. [. . . ] Identificatie van codes Door de identificatie van codes kunt u bepalen welke codes reeds zijn ingevoerd en opgeslagen in de afstandsbediening. Houd de toets SETUP ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de rode LED continu brandt. U kunt het eerste getal zoeken door op de cijfertoetsen van 0 t/ m 9 te drukken. U kunt het tweede getal bepalen door opnieuw op de cijfertoetsen van 0 t/m 9 te drukken. De rode LED gaat uit nadat de toets voor het derde getal is ingedrukt. Mai 2006 8:48 08 Normaal gebruik Afzonderlijke apparaten bedienen Nadat u de programmering van uw afstandsbediening voor uw audio/videoapparaten hebt uitgevoerd werkt de afstandsbediening voor de meest gebruikelijke hoofdfuncties, net als bij de oorspronkelijke afstandsbediening van het betreffende apparaat. richt uw afstandsbediening op het gewenste apparaat en druk op de bijbehorende brontoets. Bij het verzenden van een infraroodsignaal licht de rode LED steeds kort op. u kunt de functies nu activeren door op de bijbehorende functietoets van uw universele afstandsbediening te drukken. Telkens wanneer u op een toets drukt, licht de bijbehorende brontoets kort op. Let op: - Onder bepaalde omstandigheden is niet elke functie van uw oorspronkelijke afstandsbediening ook rechtstreeks op uw universele afstandsbediening beschikbaar. - Met name bij nieuwe apparatuur is het mogelijk, dat de functies onder andere dan de verwachte toetsen zijn vastgelegd of dat ze helemaal niet beschikbaar zijn. NL Opnemen op de videorecorder Voor het opnemen op een videorecorder moet de toets (opnemen) tweemaal worden ingedrukt. Combi-apparaten bedienen Voor combi-apparaten zijn er twee mogelijkheden voor de bediening. Combi-apparaten met twee apparaatcodes Voor sommige combi-apparaten (zoals een televisietoestel met geïntegreerde videorecorder) zijn er twee apparaatcodes nodig voor elk onderdeel van het apparaat. Combi-apparaten met maar één apparaatcode Andere combi-apparaten hebben slechts één code nodig. Hierbij moet u eerst het onderdeel van het apparaat selecteren dat u wilt bedienen. U bedient hierbij het DVD-deel van het combi-apparaat door de brontoets DVD langer dan een seconde ingedrukt te houden. U kunt de videorecorder van het combi-apparaat bedienen door eerst kort op de toets SETUP en vervolgens op de brontoets DVD te drukken. De blauwe opschriften op de toetsen geven de functies aan die met de SHIFT-toets uitgevoerd worden (bv. Om zulke functies te gebruiken drukt u kort op de toets SHIFT (de rode LED brandt) en vervolgens op een dubbel geprogrammeerde toets. Als u, nadat u kort op SETUP hebt gedrukt, 15 tot 20 seconden lang niet op een andere toets drukt wordt de SHIFT-functie niet geactiveerd. [. . . ] Halten Sie die Taste MUTE/OK gedrückt, bis die rote LED kurz ausgeht. Beispiel: Sie haben einen CD-Spieler auf die Taste AUDIO programmiert und möchten die Lautstärke dieses CD-Spielers in diesem Modus steuern. Die gewählte Quellentaste wird jetzt die Lautstärke/Stummschaltung nur des betreffenden Geräts steuen. Universal-Funktion Lautstärke/Stummschaltung zurückstellen Falls Sie die Universal-Funktionen Lautstärke und Stummschaltung wie in den vorangehenden zwei Abschnitte beschrieben verändert haben, können Sie die Funktionen wieder auf ihre Werkseinstellung zurückstellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 81187

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 81187 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag