Gebruiksaanwijzing MEDION MD 15215

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 15215. Wij hopen dat dit MEDION MD 15215 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 15215 te teleladen.


MEDION MD 15215 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (478 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 15215

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 39 41 41 42 3 VEILIGHEIDSADVIEZEN Over deze handleiding Lees voor de ingebruikneming de volgende aanwijzingen goed door en houd u aan de waarschuwingen in de handleiding. Geef deze handleiding erbij als u de hartslagmeter aan iemand anders overdoet. • Let bij het plaatsen van de batterij op de polariteit (+/–). • Gooi batterijen niet in het vuur, sluit ze niet kort en haal ze niet uit elkaar. [. . . ] Countdowntijd-zoom: Hou Lap/Zoom ingedrukt om de countdowntijd vergroot weer te geven. 23 Countdown terugzetten: Hou ST/Stopp ingedrukt om de countdowntijd op de oorspronkelijk ingesteld tijd terug te zetten. Dit is alleen mogelijk als de countdowntijd nog niet verstreken is (tijd 0:00:00). STOPWATCH 1. Met Mode de modus Stopwatch kiezen. Trainingswaarden instellen In de modus Stopwatch kunt u het volgende instellen: • HI/LO: De persoonlijke hoogste en laagste hartfrequentie (MHF) die u eerder hebt bepaald (zie hiervoor pagina 21). • INTERVAL: Het horloge evalueert uw hartfrequentie en geeft de ontwikkeling weer 24 in een staafdiagram. Hier stelt u in met welke intervallen (tussenpozen van minuten) de hartfrequentie gemeten moet worden. • HERSTEL: Rustpols waarnaar uw hartfrequentie in de trainingspauze moet teruggaan voordat u verdergaat met trainen. Met ST/Stopp „HANDMATIG” of „AUTO” kiezen en met Mode bevestigen. „HANDMATIG”: Hier stelt u uw individuele bovenste (HI) en onderste (LO) grenswaarde voor de hartfrequentie in. „HI” knippert: Met ST/Stopp de waarde (van de onderste grenswaarde tot 230) instellen. „AUTO”: Hier kiest u met ST/Stopp tussen de vooringestelde trainingszones „GESUND”, „FETT” en „FITNESS”. Deze zijn rekenkundig als volgt samengesteld („MHF” zie pagina 21): 26 • Behoud gezondheid (GEZOND): Ondergrens: MHF x 0, 50; Bovengrens: MHF x 0, 65. • Vetverbrandingstraining (FETT): Ondergrens: MHF x 0, 65; Bovengrens: MHF x 0, 80. • Fitnesstraining (FITNESS): Ondergrens: MHF x 0, 80; Bovengrens: MHF x 0, 95. Het display toont „INTERV. ”. Intervall, Distanz, Erholung 10. Met ST/Stopp het interval (in minuten) van de hartfrequentieregistratie voor de evaluatie in het staafdiagram instellen. Met ST/Stopp de afgelegde afstand (van 100 m in stappen van 100 m tot 99. 900 m) instellen. Het Stopwatch-display wordt weer weergegeven. 27 Stopwatch bedienen De weergaves op het Stopwatch-display: – totaal verstreken tijd (T) in seconden, – de tijd van de actuele ronde in honderdsten van seconden, – de hartfrequentie en het percentage van de maximale hartfrequentie. Als 28 „ERHOLUNG” op „ON” is ingesteld loopt nu de hersteltijd. Als de ingestelde rustpols is bereikt (zie „De persoonlijke trainingszone”, p. Druk opnieuw op ST/Stopp om door te gaan. Rondentijden opnemen U kunt rondentijden opslaan. Op het display verschijnen kort „LAP (rondenummer)” en de gemeten rondentijd, de klok loopt intern door. De middelste displayregel toont de nieuwe rondentijd en de bovenste regel de totaaltijd. Stopwatchwaarden weergeven 1. [. . . ] Op het display wordt nu het op basis van uw persoonlijke gegevens en de gemeten tijd bepaalde fitnessniveau weergegeven. De index van de VO2max-test is als volgt ingedeeld: Schwach > Niedrig > Mittel > Gut > Sehr gut – U kunt de fitnesstest afbreken en weer op „0” zetten door ST/Stopp ingedrukt te houden. 36 GEHEUGEN Het horloge heeft twaalf geheugenplaatsen. Hier worden de volgende waarden na het terugzetten van de stopwatch op „0” opgeslagen: • de tijd van de training • calorieënverbruik • gemiddelde hartfrequentie (polsslag) 1. Op een geheugenplaats op Lap/Zoom drukken om de waarden (tijd, calorieënverbruik, gemiddelde hartfrequentie) weer te geven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 15215

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 15215 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag