Gebruiksaanwijzing MEDION MD 15208

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 15208. Wij hopen dat dit MEDION MD 15208 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 15208 te teleladen.


MEDION MD 15208 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1999 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 15208

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Juni 2007 11:47 11 ALGEMEEN FUNCTIES VAN HET HORLOGE Uw horloge voor buitengebruik biedt veel verschillende functies. Klokfuncties: klok (twee tijdzones), alarm, chronometer, timer, pacer. Andere functies: weerstation, thermometer, luchtdrukmeter, hoogtemeter en kompas. TECHNISCHE GEGEVENS Batterij: 1 x CR 2032 3V (Lithium) Technische wijzigingen voorbehouden. 6 Outdoor watch MD 15208_NL. fm Seite 7 Freitag, 8. Juni 2007 11:47 11 VEILIGHEIDSADVIEZEN Lees voor het eerste gebruik deze gebruikershandleiding grondig door en houdt u zich vooral aan de veiligheidsadviezen. [. . . ] Dit is mogelijk omdat de luchtdruk proportioneel daalt naarmate de hoogte toeneemt. Als basiswaarde voor het zeespiegelniveau wordt daarbij een luchtdruk van 1013, 2 mb/hPa gehanteerd. Aangezien de luchtdruk onafhankelijk van de hoogte kan veranderen en daardoor eventueel een onjuiste waarde voor de hoogte wordt aangegeven, biedt het horloge de mogelijkheid om de absolute hoogte of de huidige luchtdruk in te voeren. De kalibratiewijzen U kunt kiezen uit vier verschillende kalibratiewijzen (soorten hoogte-instelling). Houd op het basisdisplay de toets M ingedrukt om de eerste modus op te roepen en schakel vervolgens wederom met M over naar de volgende modus: ZERO: relatief hoogteverschil meten ALTI: uitgaan van absolute hoogte SEAP: waarde voor zeespiegelniveau wijzigen ("Sea Level Pressure") FDEF: fabrieksinstelling 26 Outdoor watch MD 15208_NL. fm Seite 27 Freitag, 8. Juni 2007 11:47 11 Als u M langer ingedrukt houdt, wordt de modus voor hoogte-instelling weer afgesloten. "ZERO": relatief hoogteverschil Als u het hoogteverschil tussen twee punten onafhankelijk van de daadwerkelijke hoogte wilt meten, activeert u als volgt de "ZERO"-modus: Druk in de ZERO-modus op de toets S . Er wordt dan de melding "DONE" weergegeven: Vervolgens wordt het ZERO-display met de waarde "0" en de toevoeging "r" (relatief) weergegeven. 27 Outdoor watch MD 15208_NL. fm Seite 28 Freitag, 8. Juni 2007 11:47 11 "ALTI": absolute hoogte U kunt de daadwerkelijke hoogte invoeren om op basis hiervan het hoogteverschil te meten. De hoogte van een bepaalde plek kunt u bijvoorbeeld op topografische kaarten of op informatieborden op de desbetreffende locatie vinden. De aanduiding "SET" en de hoogteweergave knipperen (in de fabrieksinstelling is dit "100"). Vergelijk de hoogteweergave van de horloge af en toe met de voor deze plaats aangegeven hoogte, om eventuele correcties te kunnen uitvoeren. 28 Outdoor watch MD 15208_NL. fm Seite 29 Freitag, 8. Juni 2007 11:47 11 "SEAP": waarde voor zeespiegelniveau instellen Zoals hierboven beschreven, stelt het horloge de hoogte vast aan de hand van de gemeten luchtdruk. Deze wordt weer afgeleid van de aangenomen luchtdrukwaarde 1013, 2 mb/hPa op zeespiegelniveau. Als u voor een bepaalde plaats een andere luchtdrukwaarde voor het zeespiegelniveau wilt invoeren, kunt u als volgt de mb-waarde wijzigen: Druk in de SEAP-modus op de toets S . Om ervoor te zorgen dat deze luchtdrukwaarden een realistische hoogte weergeeft, mag u niet de actuele luchtdrukwaarde invoeren (de waarde die bijvoorbeeld in het weerbericht wordt genoemd), maar de naar het zeespiegelniveau omgerekende waarde. 29 Outdoor watch MD 15208_NL. fm Seite 30 Freitag, 8. Juni 2007 11:47 11 "F. DEF": fabrieksinstelling voor hoogtefuncties U kunt als volgt opnieuw de fabrieksinstelling ("F. DEF" = "Factory Default") voor de hoogtefuncties instellen: Druk in de FDEF-modus op de toets S . Er wordt dan kort de melding "DONE" weergegeven voordat het basisdisplay opnieuw wordt ingeschakeld. De in de fabriek ingestelde waarde is 1013, 2 mb/ hPa voor het zeespiegelniveau 30 Outdoor watch MD 15208_NL. fm Seite 31 Freitag, 8. Juni 2007 11:47 11 24-uursverloop Het horloge meet de absolute hoogte (altitude) automatisch elk vol uur en slaat de waarde op. U kunt de waarden van de afgelopen 23 uur als volgt oproepen: Druk op het basisdisplay kort op de toets S . De hoogte op het tijdstip van meten en de waarde worden samen met het uur achtereenvolgens in omgekeerd chronologische volgorde weergegeven. U kunt teruggaan naar het basisdisplay door opnieuw op S te drukken. 31 Outdoor watch MD 15208_NL. fm Seite 32 Freitag, 8. Juni 2007 11:47 11 BAROMETER U kunt de barometermodus oproepen door in de klokmodus tweemaal kort op de toets K te drukken. [. . . ] Voor het professionele gebruik moet de kompas worden gekalibreerd om de afwijking te compenseren. Zie “Kalibreren door compensatie van de afwijking”, pagina 50. Afwijking voor een locatie vaststellen Op de meeste topografische kaarten wordt de magnetische noordpool en/of de informatie over de afwijking ten opzichte van de werkelijke noordpool weergegeven. Voor het vaststellen van de kompasafwijking van een bepaalde plaats zoekt u op internet naar "Declination Calculators". Hiervoor moet u vooraf de lengtegraad (westelijk/oostelijk) en 43 Outdoor watch MD 15208_NL. fm Seite 44 Freitag, 8. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 15208

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 15208 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag