Gebruiksaanwijzing MEDION MD 13639

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 13639. Wij hopen dat dit MEDION MD 13639 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 13639 te teleladen.


MEDION MD 13639 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (233 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 13639

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7 Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Vooraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Achteraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] • Controleer, voordat u de batterij aanbrengt, of de contacten van het apparaat en de batterij schoon zijn en reinig deze indien nodig. Door rechtstreekse invloed van warmte kunnen batterijen beschadigd raken. • Als u de weegschaal langere tijd niet gebruikt, neemt u de batterijen eruit. Als de huid in aanraking is gekomen met batterijzuur spoelt u de betreffende plek meteen met ruim schoon water en raadpleegt u onmiddellijk een arts. De zuren in de batterij kunnen het apparaat beschadigen! Repareer het apparaat nooit zelf Let op!Neem om risico's te vermijden bij storingen contact op met het Medion Service Center of een deskundig reparatiebedrijf. 6 Toepassing/normaal gebruik Dit apparaat is bedoeld voor het wegen van levensmiddelen tot maximaal 5 kg en is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor de zakelijk gebruik. Omvang van de levering Gevaar!Verwijder alle verpakkingsmateriaal en controleer na het uitpakken of de volgende delen aanwezig zijn: • • • Keukenweegschaal 1 x 3 V lithiumbatterij type CR2032 Gebruikershandleiding met garantiepapieren Overzicht van het apparaat Display kglb ml oz g 1 2 3 Batterijstatus Eenheden Gewichtsaanduiding 7 Vooraanzicht kglb ml oz g Max=5000g UNIT RESET 1 2 Weegvlak Display 8 Achteraanzicht 1 2 3 4 Batterijvak Voetjes UNIT-toets /RESET-toets 9 Gebruik De batterij aanbrengen De weegschaal werkt op een CR2032 lithiumbatterij.  Open het klepje van het batterijvak aan de onderkant van het apparaat door de sluitlip in de richting van het deksel te drukken en hem dan uit te klappen.  Let u op de juiste polariteit van de batterij ( + pool in richting batterijvakdeksel). +  Plaats de klep van het batterijvak terug en druk hem op het vak tot hij vast klikt.  Stel het apparaat met aangebrachte batterij niet bloot aan directe warmte of direct zonlicht. Lees de veiligheidsadviezen voor de correcte omgang met batterijen. Batterijen vervangen Als op het display “Lo“ wordt weergegeven of het display minder helder wordt moet de batterij worden vervangen.  Open het klepje van het batterijvak aan de onderkant van het apparaat. [. . . ] Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden hergebruikt of worden teruggebracht in de grondstoffenkringloop. Apparaat Verwijder de keukenweegschaal aan het einde van de levensduur in geen geval als gewoon huisvuil. Informeer bij uw gemeente hoe u het apparaat op een milieubewuste en correcte wijze kunt afvoeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 13639

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 13639 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag