Gebruiksaanwijzing MEDION MD 12988

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 12988. Wij hopen dat dit MEDION MD 12988 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 12988 te teleladen.


MEDION MD 12988 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (667 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 12988

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wat u aan en met dit apparaat doet is alleen toegestaan voorzover dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Geef deze gebruiksaanwijzing erbij als u de keukenweegschaal aan iemand anders overdoet. In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden Gevaar! [. . . ] π Let op de juiste polariteit van de batterijen (pluspool in richting van klepje batterijvak). Druk de batterij met zacht druk omlaag totdat deze hoorbaar vastklikt in de clip (2). π Plaats het klepje van het batterijvak terug en druk hierop totdat het klepje vastklikt op het batterijvak. π Gebruik bij het vervangen van batterijen altijd nieuwe exemplaren. π Stel het apparaat met geplaatste batterijen niet bloot aan directe hitte of direct zonlicht. Lees voor de juiste manier van omgaan met batterijen de veiligheidsinstructies op pagina 3. Batterijen vervangen Als op het display de melding "Lo" wordt weergegeven, of als het display minder goed leesbaar wordt, moeten de batterijen worden vervangen. Als deze aanduiding op het display wordt weergegeven, is de weegschaal te zwaar belast. verwijder direct gewicht van de weegschaal , aangezien anders blijvende schade kan ontstaan. Tarreren van de weegschaal Als het te wegen product niet op het weegoppervlak kan worden geplaatst, zoals meel of suiker, kunt u een geschikte kom op de weegschaal zetten. Als u dan het gewicht normaal wilt kunnen aflezen, moet u de weegschaal tarreren. π Wacht totdat het gewicht van de kom wordt weergegeven en druk vervolgens kort op de toets /RESET. meeteenheid wijzigen De keukenweegschaal kan grammen , kilogrammen , ounces , pounds en milliliters aangeven. Ga als volgt te werk om van meeteenheid te veranderen:  Schakel de weegschaal in. [. . . ] Batterien auswechseln Wenn im Display "Lo" erscheint, oder die Intensität des Displays nachlässt, müssen die Batterien ersetzt werden. NL DE Waage benutzen Drücken Sie einmal kurz die Taste /RESET, um die Waage einzuschalten. Um die Maßeinheit zu wechseln, gehen Sie folgendermaßen vor:  Schalten Sie die Waage ein. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 12988

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 12988 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag