Gebruiksaanwijzing MEDION MD 12434

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 12434. Wij hopen dat dit MEDION MD 12434 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 12434 te teleladen.


MEDION MD 12434 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (266 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MEDION MD 12434 ROGRAMVARAN (346 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 12434

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Veiligheidsadviezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  Te gebruiken/Bedoeld gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  Opstelling en elektrische aansluitng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  Ingebruikneming en gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De langste bereidingstijd bedraagt 95 minuten. Van 10 seconden tot 5 minuten Van 5 tot 10 minuten Van 10 tot 30 minuten Vanaf 30 minuten in fasen van 10 seconden in fasen van 30 seconden in fasen van 1 minuut in fasen van 5 minuten  Druk op de toets . Het bereidingsproces gaat van start. Einde van het bereidingsproces Na afloop van het bereidingsproces weerklinken vijf pieptonen en wordt „en d “ weergegeven op de display. Druk op de toets of open het deurtje om de displayweergave te resetten. Gebruik daarom steeds een pannenlap of hittebestendige handschoenen als u de gerechten uit de magnetron neemt. 20 Programma onderbreken Om de gerechten bijvoorbeeld halverwege de bereidingstijd om te keren of om te roeren, dient u het programma vaak te onderbreken.  Nadat u het deurtje weer hebt dichtgedaan, drukt u op de toets om het bereidingsproces te hervatten.  Druk twee keer op de toets om het programma voortijdig te beëindigen. Snelstart Als u op de toets drukt zonder dat u eerst een vermogen hebt ingesteld, wordt het bereidingsprogramma op het hoogste vermogen (800 Watt) in de magnetronfunctie gestart.  Om de bereidingsduur te verlengen, drukt u herhaaldelijk snel op de toets . De langste bereidingstijd bedraagt 12 minuten. Van 30 seconden tot 2:30 minuten Vanaf 2:30 minuten in fasen van 30 seconden in fasen van 1 minuut  Het bereidingsprogramma gaat automatisch van start, kort nadat u voor het laatst op de toets hebt gedrukt. Automatisch ontdooien volgens gewicht De ontdooitijd en het vermogen worden automatisch bepaald zodra u het gewicht van de te ontdooien voedingsmiddelen hebt ingevoerd. Het gewicht van de bevroren voedingsmiddelen kan minimaal 100g en maximaal 1. 800g bedragen.  Druk een keer of herhaaldelijk op de toets om het gewenste gewicht in gram in te stellen. Tip: Tijdens het programma hoort u een pieptoon en wordt het programma onderbroken. Keer indien mogelijk de voedingsmiddelen om om het ontdooiproces te optimaliseren. drukt u opnieuw op de toets 21 Grillfunctie De grillfunctie is bijzonder geschikt voor dunne plakjes vlees, steaks, gehakt, kebab, worstjes of kip. In de grillfunctie kunt u, voor zover de gerechten daarvoor geschikt zijn, het bijgeleverde rooster gebruiken. Houd rekening met de minimale afstand tussen het apparaat en de muur en dek nooit de ventilatiesleuven af.  Draai vervolgens de regelaar in de richting van de wijzers van de klok en stel de gewenste bereidingstijd in. Als het gerecht na beëindiging van het programma nog niet voldoende gegaard zou zijn, dan start u een tweede grillsessie. Combigebruik Magnetron en grill Bij het combigebruik worden magnetron- en grillfunctie gecombineerd. Bij beide programma’s bedraagt de maximale bereidingstijd 95 minuten. U hebt de keuze tussen de volgende opties: Druk op de toets 1x 2x Weergave op de display Vermogen Magnetron 30 % 55 % Vermogen grill 70 % 45 % C-1 C- 2  Draai de regelaar in de richting van de wijzers van de klok om de gewenste bereidingstijd in te stellen. Het programma gaat van start. 22 Automatisch bereiden Bij de optie automatisch bereiden is het niet vereist om de bereidingstijd en het vermogen in te voeren. De magnetron bepaalt automatisch de waarden, afhankelijk van de voedingsmiddelen en het gewicht.  Draai de regelaar stapsgewijs tegen de richting van de wijzers van de klok. [. . . ]  Maak het deurtje, het kijkvenster en in het bijzonder de dichting en het sluitmechanisme voorzichtig schoon met een milde zeepoplossing. Laat het deurtje van de magnetron open staan als u het bedieningspaneel schoonmaakt om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.  Indien aan de binnenkant van de magnetron of aan de buitenkant dampvorming ontstaat, verwijdert u die met een zachte doek.  Dampvorming kan ontstaan als de magnetron in een ruimte met een hoge luchtvochtigheid wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 12434

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 12434 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag