Gebruiksaanwijzing MEDION MD 12399

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 12399. Wij hopen dat dit MEDION MD 12399 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 12399 te teleladen.


MEDION MD 12399 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (511 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 12399

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer het toestel in de nabijheid van het vriespunt wordt bewaard, moet men het voor gebruik eerst tot op kamertemperatuur laten opwarmen. . Storingen door elektrische velden In de nabijheid van sterke elektrische velden (zoals hoogspanningsleidingen, microgolven, tv-toestellen, gsm’s) kunnen metingen onder bepaalde omstandigheden foutief zijn. Herhaal in dit geval de meting op een andere plaats buiten het inwerkingbereik van de voornoemde velden. Veilig omgaan met batterijen Batterijen kunnen brandbare stoffen bevatten. Bij onoordeelkundige behandeling kunnen batterijen leeglopen, sterk verhit raken, ontbranden of zelfs exploderen, hetgeen tot persoonlijk letsel of schade aan uw toestel kan leiden. [. . . ] Druk vervolgens de rubberdoppen in de opening tussen hoofdtoestel en box op de onderkant. 19 25. 08. 2009 15:35 Tijd - en temperatuurinstellingen In de standbymodus toont het display de datum, de tijd en de temperatuur (°C). Nadat de batterijen voor het eerst werden ingebracht, verschijnen op het display de nulinstellingen van datum en tijd, evenals de momenteel gemeten temperatuur: Datum en tijd instellen Het toestel moet zich in de normale aanduiding bevinden (tijd). Druk op M1 of M2, om het jaartal naar beneden of naar boven te veranderen. Druk op M1 of M2, om de maand in te stellen. 20 25. 08. 2009 15:35 Druk op START, om de waarde op te slaan. Het display toont na enkele seconden de normale aanduiding: datum; tijd en temperatuur. Alarmtijden instellen U kunt drie alarm-, resp. Zo stelt u een alarmtijd in: • Om de eerste herinneringstijd in te stellen, drukt u twee maal op toets F . in te stellen, drukt • Om de tweede herinneringstijd u drie maal op toets F. in te stellen, drukt u • Om de derde herinneringstijd vier maal op toets F . Werd er nog geen alarmtijd ingesteld op de gekozen positie, dan verschijnen er vervolgens vier lege digits. 21 25. 08. 2009 15:35 Druk vervolgens op M1 of M2 voor de nulaanduiding. Op het display verschijnt het wekkersymbool als teken dat het alarm actief is. Alarmsignaal Op de ingestelde tijd weerklinkt het alarmsignaal. Wanneer het alarmsignaal tijdens een meting afgaat, knippert het wekkersymbooltje, maar het alarmsignaal weerklinkt niet. Wanneer u nu op START drukt, slaat het alarm af en wordt de meting onderbroken. 22 25. 08. 2009 15:35 Alarm wissen Zo wist u een alarmtijd: Druk twee, drie of vier keer op de toets F , naargelang welk alarm u wilt wissen. Houd de toets M1 gedurende minstens vijf seconden ingedrukt, tot de lege digits op het display verschijnen. Het alarm is gewist. Temperatuuraanduiding U kunt de temperatuur in Celsius (°C) of in Fahrenheit (°F) laten aanduiden. Druk op START, om de keuze op te slaan. 23 25. 08. 2009 15:35 Bloeddruk en hartslag meten Armmanchet aanleggen De armmanchet is geschikt voor een armomvang van ca. De bovenarm moet vrij zijn, de manchet moet rechtstreeks op de huid worden aangebracht. Wanneer u de mouw niet makkelijk naar boven kunt schuiven, moet u het kledingstuk uittrekken. Trek het einde van de armmanchet (kenmerk: INDEX) door de beugel aan het andere uiteinde. Trek de manchet enkel zo over de arm dat de slang op de bovenkant van de bovenarm in de richting van de onderarm ligt. De opdruk „INDEX“ wijst in de richting van de schouder en de opdruk „ARTERY“ in de richting van de elleboog. – De onderste rand van de manchet 24 25. 08. 2009 15:35 eindigt 2–3cm boven de elleboog. Het einde met de opdruk „INDEX“ moeten binnen het bereik komen te liggen. [. . . ] Apotheken hebben soms actiedagen waarop ze de bloeddrukmeters controleren. 33 25. 08. 2009 15:35 Verwijdering Verpakking Uw apparaat bevindt zich in een verpakking ter bescherming tegen schade bij het transport. De verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden gerecycled. Apparaat Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur in geen geval bij het gewone huisvuil. Informeer naar de mogelijkheden voor een milieuvriendelijke verwijdering. Batterijen Lege batterijen horen niet bij het huisvuil!Ze moeten worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor lege batterijen. Technische gegevens Meetmethode: Meetbereik bloeddruk: Meetbereik hartslag: Display: Opslagcapaciteit: Oscillometrisch 40 ~ 260mm Hg 40 ~ 160 slagen per minuut LCD 2 x 60 meetresultaten 34 25. 08. 2009 15:35 Drukopbouw: drukopbouw Ontluchting: Automatische door pomp Automatisch ontluchten via een eenwegsklep Meetnauwkeurigheid bloeddruk: +/- 3mmHg drukaanduiding Meetnauwkeurigheid hartslag: +/- 5 % Werkingstemperatuur: +10 tot +40 °C Bij luchtvochtigheid: < 85 % Opslagtemperatuur: -20 ~ +55 °C Bij luchtvochtigheid: < 85 % Manchetomvang: 22 ~ 32cm Stroomtoevoer: Batterijen: 4 x 1, 5-V-batterijen LR6/R6/AA Back-upbatterij: 3 V-lithium-knoopcel, CR 2020 Stekker (niet meegeleverd): DC 6V, 600mA, De stekker moet voldoen aan de normvereisten DIN EN 60601-1:1996. Technische wijzigingen voorbehouden. 35 25. 08. 2009 15:35 Toegepaste richtlijnen Het product voldoet aan de vereisten van de richtlijn 93/42/EWG voor medische producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 12399

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 12399 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag