Gebruiksaanwijzing MEDION MD 12172

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 12172. Wij hopen dat dit MEDION MD 12172 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 12172 te teleladen.


MEDION MD 12172 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (813 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 12172

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Doelmatig gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Gevaar voor kinderen en kwetsbare personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Veilige installatie van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zorg ervoor dat de frituurmand niet te vol is : respecteer de hoeveelheden aangeduid in de gebruiksaanwijzing. Tijdens het frituren kan het condenswater het deksel bijzonder heet doen worden. Herstel uw apparaat nooit zelf • • Wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd zijn, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken. In geval van problemen, wendt u zich best tot de dienst na verkoop MEDION of tot een andere gespecialiseerde herstelservice. Wanneer het snoer van het apparaat beschadigd is, moet dit door de fabrikant, de dienst na verkoop van de fabrikant of een erkend vakman worden vervangen teneinde elk gevaar te vermijden. • 5 Frituurolie/frituurvet • Gebruik uitsluitend speciale frituurolie of speciaal frituurvet om te frituren. Een olie van minder goede kwaliteit zorgt voor een sterke rookontwikkeling. Coupeer onmiddellijk de stroomtoevoer en haal de mand onmiddellijk uit de olie/het vet. Raak geen enkel warm oppervlak van het apparaat aan en plaats uw handen niet boven de stoomuitlaat. Neem de warme mand enkel bij het handvat vast Vervang de olie/het vet regelmatig. Gebruikte en vervuilde oliën en vetten kunnen makkelijk ontbranden bij normale frituurtemperaturen. In geval van brand, moet u onmiddellijk de stekker uittrekken en de vlammen doven met een deksel of een deken. Giet geen warme olie/warm vet in een plastic recipiënt : zij kunnen smelten. Giet geen warme olie/warm vet in de gootsteen ; hij kan daardoor verstopt raken. Wanneer het om huishoudelijke hoeveelheden gaat, kunnen frituurolie en -vet beschouwd worden als restafval. Wanneer de olie of het vet ontbrandt, probeer dan nooit het vuur met water te blussen !U zou brand kunnen veroorzaken ! • • • • • • • 6 Informatie betreffende acrylamide Acrylamide zit voornamelijk in voedingsstoffen op basis van granen en aardappelen, zoals frietjes, patisserie, koekjes, chips, enz. , en wordt gevormd bij temperaturen boven de 100°C. De stof verschijnt tijdens het bruiningsproces, of anders gezegd, wanneer u aardappelen of producten van granen frituurt, kookt, braadt grilt en bakt. Om de absorptie van acrylamide te verminderen, gebruikt u uw friteuse best terwijl u de volgende punten in acht neemt: • Bewaar geen aardappelen op een temperatuur van minder dan 8°C, snij de groene gedeelten weg, evenals de scheuten alvorens de aardappelen te frituren • Aardappelen en producten op basis van aardappelen niet frituren op een temperatuur van meer dan 170°C. Hou de frituurtijd zo kort mogelijk. 7 Omvang levering Verwijder na het uitpakken alle verpakkingsmaterialen. Controleer na het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn: • Friteuse • Deksel • Oliebak • Frituurmand • Deze gebruiksaanwijzing en de garantiekaart WAARSCHUWING: Bewaar verpakkingsmateriaal ook buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar! Overzicht van het apparaat Elektrisch snoer Controlelampje (rood) Aan/Uit schakelaar Handgrepen Deksel Temperatuurcontrole (groen) Thermostaat Stoomuitlaat Weerstand Toets (niet afneembaar) Reset Achterzijde Compartiment voor opgerold noer Frituurmand Oliebak (niet uitneembaar) 8 Controlepaneel 5 6 1 2 3 4 1. 6. Thermostaat Temperatuurcontrole (groen) Weerstand (iet afneembaar) Toets Reset Werkingscontrole (rood) Schakelaar 9 Ingebruikname Voor de eerste ingebruikname • • • • • • • Verwijder alle verpakkingselementen uit de friteuse. Maak ook het deksel met een vochtig doekje schoon en droog het daarna zorgvuldig af met een droge doek Plaats het bedieningspaneel inde daartoe voorziene opening aan de voorkant van het apparaat en laar het langzaam in de oliebak zakken. Vullen met frituurolie/frituurvet • • Plaats de oliebak en vervolgens de weerstand terug in het apparaat. [. . . ] Maak de bak, de mand en het deksel zorgvuldig schoon telkens u het frituurvet vervangt. Ga als volgt te werk om de friteuse schoon te maken : • Alvorens over te gaan tot het schoonmaken, moet u altijd de stekker uit het stopcontact trekken. • Verwijder de weerstand (evenals het bedieningspaneel): trek de weerstand naar omhoog teneinde de blokkering op te heffen. • Verwijder de filters alvorens het deksel van de friteuse schoon te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 12172

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 12172 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag