Gebruiksaanwijzing MEDION MD 12000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 12000. Wij hopen dat dit MEDION MD 12000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 12000 te teleladen.


MEDION MD 12000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (837 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 12000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorkomen van elektrische schokken • Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes. • Voorkom dat vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat komen (met uitzondering van het waterreservoir). Plaats geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen, bijvoorbeeld vazen, op of boven het apparaat; • Controleer het apparaat en alle onderdelen op zichtbare schade. Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het geen enkel gebrek vertoont. [. . . ] Steek de stekker in een stopcontact 230 V ~ 50 Hz. Opstellen WAARSCHUWING Gevaar voor verstikking!Laat kinderen niet met verpakkingsfolie spelen. Doorspoelen Voor het eerste gebruik en na langere tijd van niet-gebruik moet u het apparaat eenmaal doorspoelen. Daarmee ontlucht u het apparaat en verwijdert u eventuele restanten uit het apparaat. Trek het waterreservoir naar boven uit het apparaat (2. ). WAARSCHUWING Gevaar voor verbranding door plotseling vrijkomende stoom als u het apparaat op een hoogte van meer dan 1500 m gebruikt. Gebruik het apparaat niet op een hoogte van meer dan 1500 m boven zeeniveau. Zet het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond. 8 Opstellen en aansluiten Klap de beugel van de schuiflade tot de aanslag naar boven. LET OP! Het apparaat kan beschadigd raken door ongeschikte vloeistoffen!Trek de lade voor de koffiepads uit het apparaat. De houders voor de koffiepads zijn te herkennen aan de hoogte. De ondiepe houder is voor een koffiepad (een kopje), de diepe houder is voor twee koffiepads (twee kopjes). Zet een van de houders in de lade (1. ). 9 Opstellen en aansluiten Schuif de lade tot de aanslag in het apparaat (2. ). WAARSCHUWING Gevaar voor verbranding!Het apparaat wordt ingeschakeld door op de knop „Aan/uit“ te drukken. De LED van de knop „Aan/uit“ knippert terwijl het water wordt verwarmd. Als het apparaat bedrijfsklaar is brandt de LED continu. Vergrendel de lade door de beugel tot de aanslag naar beneden te klappen. Druk tegelijkertijd op de beide knoppen „Twee kopjes“ en „Een kopje“. Nadat het water is verhit stroomt het via de beide uitlopen uit het apparaat. Herhaal deze procedure nogmaals. Zet een hittebestendige schaal met een inhoud van ten minste 1, 5 l onder de uitloop van het apparaat. 10 Koffie zetten Koffie zetten Met het toestel kunt u een kopje koffie van 125 ml tot 150 ml of twee kopjes koffie met elk 125 ml tot 150 ml zetten. U kunt ook een grote kop koffie zetten van maximaal 300 ml. Met water vullen Neem het deksel van het waterreservoir. Trek het waterreservoir naar boven uit het apparaat (2. ). Voorbereiden Lekbakhouder plaatsen Zet het lekbakje met het druppelrooster in de lekbakhouder (1. ). Een richting is, dankzij de verhoogde positie bijzonder geschikt voor kleine kopjes. Vul het waterreservoir tot de MAXstreep met koud kraanwater. Het apparaat werkt niet als het waterniveau in het waterreservoir lager is dan de MIN-streep. Druk het waterreservoir tegen de behuizing tot hij inklikt (2. ). 11 Koffie zetten Zet het deksel op het waterreservoir. Koffiepads inleggen De houders voor de koffiepads zijn te herkennen aan de hoogte. [. . . ] Het apparaat wordt tijdens het koffiezetten automatisch uitgeschakeld. De hoeveelheid water in het apparaat is onvoldoende om koffie te zetten. 18 Na het gebruik Kenmerk De koffie smaakt niet. Oorzaak De leidingen van het apparaat moeten doorgespoeld worden. Verhelpen van storingen Spoel het apparaat voor het gebruik door, zie pagina 8. Ontkalk het apparaat, zie pagina 16. De koffie loopt erg De leidingen in het langzaam uit de uitloop. apparaat zijn verkalkt. 19 Afvoeren / Technische gegevens Afvoeren / Technische gegevens Technische gegevens Afmetingen (bedrijfsklaar, × B × H) Gewicht ca. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 12000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 12000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag