Gebruiksaanwijzing MEDION MD 11954

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 11954. Wij hopen dat dit MEDION MD 11954 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 11954 te teleladen.


MEDION MD 11954 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (221 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   MEDION MD 11954 ROGRAMVARAN (140 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 11954

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een brschadigde stekker of een onderdeel ervan mag niet meer worden gebruikt. Neem contact op met ons Service Center of een ander deskundig bedrijf. • 6 • Laat een defect toestel of een beschadigde stekker onmiddellijk door een geschoold vakman herstellen of wenden u tot de hersteldienst, om gevaar te vermijden. Schoonmaken en onderhoud • Trek voor het reinigen de stekker uit het stopcontact. Vermijd het gebruik van chemische oplos- en schoonmaakmiddelen omdat deze het oppervlak en/of de opschriften van het apparaat kunnen beschadigen. [. . . ] Het meest gangbaar zijn de beschrijvingen van de afmetingen micro, mignon, baby, mono en blok. De volgende tabel geeft u een overzicht van de meest gangbare typeringen van afmetingen type batterijen die met dit oplaadapparaat kunnen worden opgeladen: Typering afmetingen Typering ANSI/ISO micro AAA/R03 mignon AA/R6 Types Type NiMH NiCd RAM-cel micro HR03 KR03 LR03 mignon HR6 KR6 LR6 baby HR1 4 KR1 4 LR14 mono HR20 KR20 LR20 baby C/R1 4 mono D/R20 blok 9V Voor oplaadbare 9V-blokbatterijen kunnen geen algemene IEC- typeringen worden vastgelegd. Hiervoor wordt vaak de typerende beschrijving voor niet-oplaadare batterijen 6F22 gebruikt. 10 Automatische laadindicatie Dit oplaadapparaat stuurt de oplaadtijd voor oplaadbare batterijen van het type NiCd en NiMH afzonderlijk aan. Het („minus Delta U“) procédé ligt aan de basis van deze aansturing. Laadindicatie volgens "minus delta-U" (-Δ U) Met delta worden in de wiskunde verschillen aangeduid. In dit geval wijst "minus Delta U" op een negatief verschil in spanning. Bij deze laadindicatie wordt gebruikgemaakt van het volgend effect: Als een accu aan een constante stroom wordt opgeladen, krijgt die een steeds hogere spanning. Als de accu vol is, bereikt deze spanning echter haar maximale waarde en neemt bij aanhoudende stroomtoevoer weer lichtjes af. Deze lichte terugval in spanning wordt door de oplaadelektronica herkend en het opladen wordt beëindigd. AANWIJZING: De oplaadtijd voor 9V-blokbatterijen wordt niet automatisch herkend en stopt na 10 uur. U kunt de oplaadtijd voor een 9V blokbatterij ook volgens hiernavolgende formule berekenen Oplaadtijd = (capaciteit batterij (mAh) / oplaadstroom (mA)) x 1, 5 Voorbeeld: U will een 9V-blokbatterij met een capaciteit van 200mAh in het apparaa opladen (aangegeven op de batterij). Dit oplaadapparaat levert een oplaadstroom van 65mA (in de 11 technische gegevens terug te vinden). Als gemiddelde waarde neemt u voor de oplaadstroom de gemidelde waarde, dat wil zeggen 60mA. De formule ziet er als volgt uit: (200mAh / 65mA) x 1, 5 = 4, 61h De oplaadtijd bedraagt in dit geval dus 4 uur en 36 minuten. Automatisch ontladen In de schakelpositie NiCd worden batterijen eerst automatisch ontladen en dan weer opgeladen. NiCd-batterijen moeten voor eht oppladen ontladen worden, om het memory-effect te voorkomen, waarbij niet volledig ontladen batterijen slechts hun capaciteit tot aan het punt van de laatste ontlading bewaren. [. . . ] 6-8h <1, 4 V 2, 5h <1, 4 V 5h <1, 4 V 6h <1, 4 V 10h De oplaadtijd hangt af van de leeftijd en de totale capaciteit van de oplaadbare batterij. Gebruik uitsluitend NiMH accu‘s met een capaciteit van tenminste 500mAh. 18 Gebruik uitsluitend batterijen die binnen de volgende vermogensgrenzen liggen: Batterijtype Ni-MH NiCd Batterijgrootte AAA AA C D 9V RAM AAA AA C D Capaciteit 500 – 900mAh 500 – 2500Ah 500 – 4500mAh 500 – 8000mAh 120 – 250mAh 500 – 1000mAh 1000 – 2500mAh 2000 – 4500mAh 2500 – 6000mAh Uitschakelfunctie Dit apparaat is uitgerust met een automatische temperatuurcontrole, die het oplaadproces onderbreekt wanneer er in het apparaat te hoge temperaturen ontstaan. 19 Uitschakeling Het apparaat opbergen/inpakken • • • Trek de stekker uit hrt stopcontact wanneer u het appraat niet meer gebruikt. Sluit het deksel en bewaar het apparaat op een droge plaats. 20 Afvoeren Verpakking Uw apparaat bevindt zich in een verpakking ter bescherming tegen schade bij het transport. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 11954

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 11954 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag