Gebruiksaanwijzing MEDION MD 11711

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 11711. Wij hopen dat dit MEDION MD 11711 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 11711 te teleladen.


MEDION MD 11711 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (349 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 11711

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Toepassing/normaal gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Opstellen en elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ingebruikname en gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Belangrijke aanwijzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Trek de netstekker uit het stopcontact en reinig het apparaat vervolgens nog eens met een vochtig doekje van binnen en droog het goed af. Toebehoren inzetten Als de magnetron een maal zoals hiervoor beschreven leeg opgewarmd is mag hij niet meer zonder correct geplaatste draairing en draaiplateau gebruikt worden. • Plaats het draaiplateau en de draairing zodanig op de aandrijfas in het midden van de ovenruimte dat de uitsparingen in het draaiplateau vastklikken op de aandrijfas. 18 Bediening Als een toets wordt ingedrukt klinkt er een waarschuwingsgeluid ter bevestiging van het indrukken van de toets. Instellen van de tijd Als de magnetron voor de eerste keer wordt gebruikt of de stroomtoevoer is onderbroken geeft het display “1:00 “ weer. Stel de klok in zoals hieronder aangegeven: Houd de toets Klok /Timer gedurende 3 seconden ingedrukt. Door nogmaals op de toets Klok /Timer te drukken, selecteert u de 24of 12-uur-weergave. Draai de regelaar Me n u /Ti j d , tot de juiste uurweergave verschijnt op de display. Draai de regelaar Me n u /Ti j d , tot de juiste minutenweergave verschijnt op de display. Druk op de toets Klok /T imer , om de instellingen te bevestigen. Kinderslot Druk op de toets Stop /An nu ler en en houd deze 3 seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en het waarschuwingslichtje van het kinderslot licht op. Om het kinderslot uit te schakelen drukt u op de toets Sto p/Annu le ren en houdt u deze weer 3 seconden ingedrukt tot er een pieptoon klinkt en de indicatie van het kinderslot uitgaat. 19 Koken en garen met microgolfenergie Om alleen met microgolfenergie te garen, gaat u als volgt te werk: Druk een maal of meerdere malen op de toets M ag ne tr on om een vermogeninstelling volgens de onderstaande tabel te kiezen: Toets „M a g ne tr on “ drukken 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10 x 11 x Aanduidingen op het display Vermogen (Watt) 900 W 810 W 720 W 630 W 540 W 450 W 360 W 270 W 180 W 90 W 0W P- HI P- 90 P- 80 P-7 0 P- 60 P- 50 P- 40 P-3 0 P- 20 P-1 0 P- 00 Draai dan aan de regelaar om de gewenste kooktijd met de volgende tijdsintervallen in te stellen. De langste kook/gaartijd is 95 minuten. Van 10 seconden tot 5 minuten Van 5 tot 10 minuten Van 10 tot 30 minuten vanaf 30 minuten in stappen van 10 seconden in stappen van 30 seconden in stappen van 1 minuten in stappen van 5-minuten Druk op de toets . Het koken start. 20 Einde van de bereidingstijd Na het verstrijken van elke bereidingstijd hoort u vier signaaltonen en wordt „end “ weergegeven op het display. Druk op de toets Stop /An nu ler en of open de deur om de displayweergave te doven. Aangezien de voedingsmiddelen en verpakkingen zeer warm kunnen zijn, dient u steeds een pannenlap of hittebestendige handschoenen te gebruiken als u de voedingsmiddelen uit de ovenruimte neemt. Programma onderbreken Om de voedingsmiddelen bijv. halverwege de gaartijd om te keren of om te roeren, dient u het programma vaak te onderbreken. Open de deur of druk op Sto p/Annu le ren om het programma te onderbreken. Nadat u de deur weer hebt gesloten, drukt u op de toets programma voort te zetten. om het Druk twee maal op de toets S t op / An nu le r en om het programma definitief te beëindigen. 21 Snelstarten Als u de toets indrukt zonder eerst een vermogeninstelling te kiezen wordt het kookprogramma op het hoogste vermogen (900 Watt) gestart. Om de kooktijd te verlengen drukt u snel meerdere malen op de toets : 1 x indrukken: 0:30 minuten; 2 x indrukken: 1:00 minuten; 3 x indrukken: 2:00 minuten; 4 x indrukken: 3:00 minuten; etc. Het kookprogramma begint kort nadat u op de toets automatisch hebt gedrukt. Automatisch ontdooien volgens gewicht De ontdooitijd en het vermogen worden automatisch bepaald zodra u het gewicht van de te ontdooien voedingsmiddelen hebt ingevoerd. De schaalverdeling voor het gewicht van de bevroren voedingsmiddelen gaat van 100g tot 1. 800 g. Druk een- of tweemaal op de toets G ew ic h t om het gewenste gewicht in grammen in te stellen. Druk op de toets Richtlijn: Nadat de helft van de ontdooitijd is verstreken, hoort u een signaaltoon en stopt het programma. [. . . ] • Het buitenoppervlak moet gereinigd worden met een vochtig doekje. Om beschadigingen van de werkende delen in de oven te voorkomen moet voorkomen worden dat er water in de ventilatieopeningen komt. • Reinig delen van de deur, van het kijkvenster en van de afdichting en het sluitmechanisme voorzichtig met een zachte zeepoplossing. Laat de deur van de oven open terwijl u het bedieningspaneel reinigt zodat de magnetron niet per ongeluk wordt ingeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 11711

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 11711 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag