Gebruiksaanwijzing MEDION MD 10940

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 10940. Wij hopen dat dit MEDION MD 10940 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 10940 te teleladen.


MEDION MD 10940 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (844 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 10940

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Juli 2006 8:41 08 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ingebruikname en gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Belangrijke aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] • Trek de netstekker uit het stopcontact en reinig het apparaat vervolgens nog eens met een vochtig doekje van binnen en droog het goed af. Toebehoren inzetten Als de magnetron een maal zoals hiervoor beschreven leeg opgewarmd is mag hij niet meer zonder correct geplaatste draairing en draaiplateau gebruikt worden. • Zet de draairing in de ovenruimte in het midden over de aandrijfas. • Zet het draaiplateau op de draairing, zodanig dat de uitsparingen in het draaiplateau over de aandrijfas vallen. 15 Mikrowelle MD 10940 NL. book Seite 16 Montag, 31. Juli 2006 8:41 08 Bediening Als een toets wordt ingedrukt klinkt er een waarschuwingsgeluid ter bevestiging van het indrukken van de toets. Instellen van de tijd Als de magnetron voor de eerste keer wordt gebruikt of de stroomtoevoer is onderbroken geeft het display "1 : 0 1 " weer. Stel de klok in zoals hieronder aangegeven: Stel, u wilt de tijd 13:56 h instellen. Druk een maal op de toets K lo k voor de 12 uurs indicatie en twee maal voor de 24 uurs-indicatie. Zet de regelaar T i j d / G e w i c h t op 13 uur in het 24-uursindicatie resp. Druk ter bevestiging op de toets K lo k ; de klok is dan ingesteld op 13:56 h en het uursymbool op het display blijft branden. Om de actuele tijd van de dag te zien terwijl de magnetron werkt drukt u op de toets K l o k ; de tijd wordt dan 5 seconden op het display weergegeven. Kinderslot 1. Druk op de toets S t o p p e n / A n n u l e r e n en houd deze 3 seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en het waarschuwingslichtje van het kinderslot licht op. Om het kinderslot uit te schakelen drukt u op de toets S t o p / A n n u l e r e n en houdt u deze weer 3 seconden ingedrukt tot er een pieptoon klinkt en de indicatie van het kinderslot uitgaat. 16 Mikrowelle MD 10940 NL. book Seite 17 Montag, 31. Juli 2006 8:41 08 Koken en garen met microgolfenergie Om alleen met microgolfenergie te verwarmen gaat u als volgt te werk: 1. Druk een maal of meerdere malen op de toets Ve rm o g e n om een vermogeninstelling volgens de onderstaande tabel te kiezen: Toets „Vermogen“ Aanduidingen op het drukken display Vermogen (Watt) 1x 800 W 2x 640 W 3x 480 W 4x 320 W 5x 160 W 6x Geen vermogen; Tijdschakelaar, bv. voor het nagaren 17 Mikrowelle MD 10940 NL. book Seite 18 Montag, 31. Draai dan aan de regelaar T ij d / G e w ic h t om de gewenste kooktijd met de volgende tijdsintervallen in te stellen. Van 10 seconden tot 5 minuten: Van 5:30 tot 10 minuten: van 11 tot 30 minuten: van 35 tot 95 minuten: in stappen van 10 seconden in stappen van 30 seconden in stappen van 60 seconden in stappen van 5 minuten De langste kook/gaartijd is 95 minuten. Het koken start. Einde van het koken Na afloop van elk kookproces wordt op het display E n d weergegeven om aan te geven dat het koken is beëindigd. – Open de deur of druk op de toets S t o p p e n / A n n u l e r e n . Er klinken om de twee minuten drie waarschuwingsgeluiden tot u de deur opent of de toets S t o p p e n / A n n u l e r e n indrukt. WAARSCHUWING!Gebruik absoluut pannenlappen of ovenwanten als u het eten uit de ovenruimte neemt omdat het gerecht resp. het kookgerei erg heet kan zijn. Programma onderbreken of voortijdig afbreken Om het eten op bv. de helft van de kooktijd om te scheppen of te roeren is het vaak nodig het programma te onderbreken. [. . . ] Gebruik geen sprays of andere scherpe schoonmaakmiddelen want deze kunnen het oppervlak van de deur aantasten, er krassen in maken of dof maken. • Het buitenoppervlak moet gereinigd worden met een vochtig doekje. Om beschadigingen van de werkende delen in de oven te voorkomen moet voorkomen worden dat er water in ventilatieopeningen komt. • Reinig delen van de deur, van het kijkvenster en van de afdichting en het sluitmechanisme voorzichtig met een zachte zeepoplossing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 10940

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 10940 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag