Gebruiksaanwijzing MEDION MD 10838

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 10838. Wij hopen dat dit MEDION MD 10838 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 10838 te teleladen.


MEDION MD 10838 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (496 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 10838

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 20 22 24 25 26 27 28 29 30 36 36 37 37 38 38 Schoonmaken en onderhoud . 43 3 VEILIGHEIDSADVIEZEN Wat u aan en met dit apparaat doet is alleen toegestaan voorzover dat in de gebruikshandleiding is beschreven. Geef deze handleiding erbij als u de magnetron aan iemand anders overdoet. Toepassing/normaal gebruik 9 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag alleen worden gebruikt voor het verwarmen van daarvoor geschikte levensmiddelen in daarvoor bedoelde verpakkingen en kookgerei (zie “Maat en vorm van voor de magnetron geschikte pannen, kommen etc. ” op pagina 14. ). [. . . ] Er klinken nu om de twee minuten drie waarschuwingsgeluiden, totdat u de deur opent of de toets STOP/ ANNULEREN indrukt. Gebruik beslist pannenlappen of ovenwanten als u het eten uit de ovenruimte neemt want het gerecht en het kookgerei kunnen erg heet zijn. 21 Bediening Koken en garen met microgolfenergie Om alleen met de magnetron te koken drukt u eenmaal of meerdere malen op de toets V E R M O G E N om een vermogensstand te kiezen, daarna stelt u met regelaar T I J D /G E W I C H T de gewenste kooktijd in. Toets VERMOGEN indrukken 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10 x 11 x Display P-100 P-90 P-80 P-70 P-60 P-50 P-40 P-30 P-20 P-10 P-00 Vermogen (Watt) 900 W 810 W 720 W 630 W 540 W 450 W 360 W 270 W 180 W 90 W geen magnetron alleen tijdschakelaar Voorbeeld: Aangenomen dat u 1 minuut op de stand 60% wilt koken. Druk vijfmaal op de toets V E R M O G E N tot op het display P-60 wordt weergegeven. 22 Bediening Stel de regelaar T I J D / G E W I C H T in op 1:00. Druk op de toets ST A R T / S N E L S T A R T. Het koken start en op het display wordt daarnaast het symbool weergegeven. Tijdschakelaar Uw magnetron heeft een tijdschakelaar die na afloop van de ingestelde tijd een waarschuwingsgeluid geeft. Bij de vermogeninstelling P-00 loopt de tijdklok terug zonder dat de magnetron is ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u een verwarmd gerecht voor het nagaren in de magnetron wilt laten staan terwijl u het draaiplateau gebruikt. Druk achtmaal op de toets V E R M O G E N tot op het display P-00 wordt weergegeven. Druk op de toets ST A R T / S N E L S T A R T. 23 Bediening Snelkoken Bij het snelkookprogramma werkt de magnetron op de hoogste energiestand (900 Watt). Door het indrukken de toets S T AR T / SN E L S T AR T start het koken direct gedurende 30 seconden. Door het herhaald indrukken van de toets S T ART / S N EL ST A R T kan de kooktijd volgens de onderstaande tabel worden verlengd tot maximaal 9 minuten 30 seconden . 1x 2x 3x 4x 5x 6x 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:30 7x 8x 9x 10 x 11 x 12 x 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 Voorbeeld: Stel de oven met de bijbehorende functie in op een kooktjd van 2 minuten op 100%. Druk viermaal op de toets ST A R T / S N E L S T A R T. 24 Bediening Grillen (bovenste en onderste grill) De langste kooktijd is 95 minuten. De grillfunctie is bijzonder nuttig bij dunne plakjes vlees, steaks, gehakt, kebab, worstjes of stukjes kip. De functie is ook geschikt voor het roosteren van sandwiches en gratineren. Let op de minimale afstand van het apparaat tot een muur en dek in geen geval de ventilatiesleuven af. Voorbeeld: Stel, u wilt 12 minuten lang grillen. tweemaal, om met de bovenste en onderste grill te grillen. 25 Bediening . . . driemaal, om alleen met de onderste grill te grillen. Stel de regelaar T I J D / G E W I C H T in op 12:00. Druk op de toets om het grillen te starten. Combi-stand In de combi-stand kunt u een kookproces instellen met de magnetron en de grill samen. Druk eenmaal op de toets C O M B I - S T A N D om een kookproces met de bovenste grill en de magnetron in te stellen. Druk tweemaal op de toets C O M B I- S T A N D om een kookproces met de bovenste en onderste grill en de magnetron in te stellen. Druk op de toets ST A R T / S N E L S T A R T om het koken te starten. 26 Bediening Pizzafunctie Deze functie is vooraf ingesteld voor diepvriespizza en verse pizza. Diepvriespizza Om diepvriespizza te bereiden drukt u eenmaal op de toets P I Z Z A . Stel de regelaar T I JD / G E W I C H T in op een gewicht van 300 g, 350 g of 500 g. Druk op de toets S T A R T / S N E L S T A R T om het bereiden te starten. [. . . ] Er klinkt een waarschuwingsgeluid en het slotsymbool van de deurvergrendeling brandt. Uitschakelen van de deurvergrendeling: Druk op de toets S T O P / A N N U L E R E N en houd deze 3 seconden ingedrukt tot er een pieptoon klinkt en de indicatie van het kinderslot uitgaat. 37 Bediening Auto-herinnering Na afloop van het kookproces klinkt er om de twee minuten een signaal totdat u de deur opent of de toets S T O P / A N N U L E R E N indrukt. Energiespaarfunctie Druk, terwijl het apparaat in ruststand staat, ongeveer één seconde lang op de toets S T A R T V O O R I N S T EL L I N G . Zo gauw een willekeurige toets wordt ingedrukt of de deur wordt geopend schakelt het apparaat weer in en gaan de displayaanduidingen weer aan. 38 SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD Als het apparaat niet schoongehouden wordt kan dat het oppervlak van het apparaat aantasten; dit verkort de levensduur en kan leiden tot gevaarlijke situaties. Schakel de magnetron uit en trek voor het reinigen de stekker uit het stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 10838

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 10838 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag