Gebruiksaanwijzing MEDION MD 82028

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 82028. Wij hopen dat dit MEDION MD 82028 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 82028 te teleladen.


MEDION MD 82028 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (352 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 82028

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem de batterijen en de isolatiestrip onder de batterijen uit het vak. Let op dat pluspool (het gladde vlak met tekst) naar boven komt te liggen. Controleer voordat u nieuwe lithiumcellen plaatst of de contacten schoon zijn en reinig ze zonodig. Als de batterijen zijn uitgenomen blijven de geprogrammeerde codes nog drie minuten in het apparaat opgeslagen. [. . . ] Houd de toets SETUP ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de rode LED continu brandt. Als het apparaat geen programma-functie heeft drukt u in plaats van op P op de toets PLAY of . De afstandsbediening begint na enige seconden met het zoeken naar de code en stuurt vervolgens eenmaal per seconde een code (zie ook de volgende paragraaf). ­ Als u niet op tijd op hebt drukt u op gedrukt kunt u met de toets P stap voor stap terugspringen naar de code waarop het apparaat heeft gereageerd. Een code per seconde of per 3 seconden Als u wilt dat de afstandsbediening niet elke seconde maar om de 3 seconden een nieuwe code verstuurt, gaat u als volgt te werk: of ). De handelsnamen kunt u vinden in de codetabel onder "Codes zoeken op handelsnaam". Houd de toets SETUP ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de rode LED continu brandt. Voer de code van één cijfer in aan de hand van de volgende tabel: Toets 1 = Medion, Tchibo Toets 2 = Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye Toets 3 = Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo Toets 4 = Thomson, Brandt Toets 5 = Fergusson, Saba, Nordmende, Telefunken Toets 6 = Grundig, Blaupunkt Toets 7 = Nokia, Finlux, ITT Toets 0 = alle merken. Druk meerdere malen op de toets P (of bij Werk daarbij snel omdat anders de functie voor automatisch zoeken van codes wordt gestart. Als alle codes zijn doorzocht knippert de rode LED ongeveer 3 seconden. Door de identificatie van codes kunt u bepalen welke codes reeds zijn ingevoerd en opgeslagen in de afstandsbediening. Houd de toets SETUP ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de rode LED continu brandt. U kunt het eerste getal zoeken door op de cijfertoetsen van 0 t/m 9 te drukken. U kunt het tweede getal bepalen door opnieuw op de cijfertoetsen van 0 t/m 9 te drukken. De rode LED gaat uit nadat de toets voor het derde getal is ingedrukt. Nadat u de programmering van uw afstandsbediening voor uw audio/videoapparaten hebt uitgevoerd werkt de afstandsbediening voor de meest gebruikelijke hoofdfuncties, net als bij de oorspronkelijke afstandsbediening van het betreffende apparaat. richt uw afstandsbediening op het gewenste apparaat en druk op de bijbehorende brontoets. Bij het verzenden van een infraroodsignaal licht de rode LED steeds kort op. u kunt de functies nu activeren door op de bijbehorende functietoets van uw universele afstandsbediening te drukken. Telkens wanneer u op een toets drukt, licht de bijbehorende brontoets kort op. [. . . ] Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden hergebruikt of terug in de grondstoffenkringloop worden gebracht. Gooi de universele afstandsbediening aan het einde van de levensduur in geen geval weg als gewoon huisvuil. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden van een milieuvriendelijke en verantwoorde behandeling als afval. Ze moeten worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor lege batterijen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 82028

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 82028 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag